יום שני, יוני 24, 2024

פרויקט התהילים

א'ב' ג'ד'ה'ו'ז'ח'ט'י'
יא'יב'יג'יד'טו'טז'יז'יח'יט'כ'
כא'כב'כג'כד'כה'כו'כז'כחכט'ל'
לא'לב'לג'לד'לה'לו'לז'לח'לט'מ'
מא'מב'מג'מד'מה'מו'מז'מח'מט'נ'
נא'נב'נג'נד'נה'נו'נז'נח'נט'ס'
סא'סב'סג'סד'סה'סו'סז'סח'סט'ע'
עא'עב'עג'עד'עה'עו'עז'עח'עט'פ'
פא'פב'פג'פד'פה'פו'פז'פח'פט'צ'
צא'צב'צג'צד'צה'צו'צז'צח'צט'ק'
קא'קב'קג'קד'קה'קו'קז'קח'קט'קי'
קיא'קיב'קיג'קיד'קטו'קטז'קיז'קיח'קיט'קכ'
קכא'קכב'קכג'קכד'קכה'קכו'קכז'קכח'קכט'קל'
קלא'קלב'קלג'קלד'קלה'קלו'קלז'קלח'קלט'קמ'
קמא'קמב'קמג'קמד'קמה'קמו'קמז'קמח'קמט'קנ'
הידעת?
נותרו עוד 39 פרקים לסיום התהלים בפעם ה2707!

מעלת אמירת התהלים

דאמר ריב"ל בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים בניצוח בנגון במשכיל במזמור בשיר באשרי בתהלה בתפלה בהודאה בהללויה גדול מכולן הללויה שכולל שם ושבח בבת אחת אמר רב יהודה אמר שמואל שיר שבתורה משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן תניא היה ר"מ אומר כל תושבחות האמורות בספר תהלים כלן דוד אמרן שנאמר (תהילים עב) כלו תפלות דוד בן ישי אל תיקרי כלו אלא כל אלו. (פסחים קיז.)