מעמד סיום 1000 ספרי הזוהר העולמי
בראשות כ”ק האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א
בהיכל מנורה תל-אביב

מעמד סיום 1000 ספרי הזוהר העולמי
בראשות כ”ק האדמו”ר
רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א
בהיכל מנורה תל-אביב