יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבהנותן שלג כצמר

הנותן שלג כצמר

לאחי ורעי ה' עליהם יחיו

יש באדם כוחות גדולים ביותר לפעול ולעשות את הדברים הגדולים ביותר ורק המחסום הנפשי הוא שעוצר את האדם מלעשות את הדברים הגדולים. לפני שנים שמענו מעשה באדם אשר היה משותק בכל גופו וכל הרופאים בדקו וקבעו; השיתוק הזה קשה וחמור ואין לו תקנה והתייאשו ממנו, באחד הימים פרצה שרפה בבית האדם המשותק, כל יושבי הבית ברחו לנפשם, אחרי דקות הבינו: מה עם אבי המשפחה המשותק, ופתאום מוצאים אותו עומד יחד עמם מחוץ לבית העולה בלהבות, שמחו שמחה גדולה, אך פתאום הוא צעק אני משותק ונפל על הרצפה. עמדו כולם להבין: איך עמדת, איך ברחת מן האש הגדולה אשר אחזה בבית, הוא לא ידע להסביר וכך כולם עמדו נפעמים, מה היה ומה קרה?

אך התשובה היא: האדם בנפשו גמר אומר והבין שהוא לא יכול לעמוד יותר ולא יכול ללכת יותר והמצב הקיים נהיה חלק ממנו שהוא לא עומד יותר ולא הולך והוא אדם משותק, אך כשהיה בסכנת חיים קיבל את הכוחות להציל את עצמו, אך כאשר עברה וחלפה הסכנה שוב איבד את כל כוחותיו. צריך האדם לדעת מי שפעם עמד יש בכוחו שוב לעמוד, מי שפעם השיג דבר יש בכוחו שוב להשיג את מה שהשיג בראשונה. וידוע דברי חז"ל, חרש שוטה וקטן פטורים מכל התורה, אך חרש, הפרוש חרש – שנולד חירש. מי שנולד שומע ואיבד את שמיעתו חייב כפיקח רגיל, ומדוע? משום שמי ששמע פעם יש בכוחו שוב לחזור ולשמוע.

צריך האדם לחזק את עצמו ולעמוד איתן בכל הניסיונות אשר הקב"ה מעמיד לפתחו. דוד המלך מלמד אותנו: "הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר", מתי הקב"ה נותן שלג, מתי שיש צמר להתכסות. אם אין צמר אין שלג וכן כפור. מתי הקב"ה נותן כפור מתי שיש אפר לחמם הבית, אם אין אפר הקב"ה לא נותן כפור. כל מצב אשר הקב"ה מביא על האדם יש לאדם את הכוחות לעמוד ולהתמודד עם אותו מצב.

לפני ארבע שנים כאשר התחילו הדברים הקשים והחמורים לעבור עלינו, אשר הדעת לא סובלת אותם, היינו עומדים ומתחזקים מפסוק זה: "הנותן שלג כצמר". הניסיונות הם על פי הכוח שהקב"ה נתן לאדם. הכוחות החזקים ביותר, האמונה בהקב"ה מתחזקת ומתחדשת, "חדשים לבקרים רבה אמונתך". והאבות הקדושים והתורה והצדקה עומדת וכעת זה ניסיון של הכלל לעמוד איתנים כחומה בצורה וחזקה שאין האדם מצטער על הצדקה. מי שנתן צדקה צדקתו עומדת לעד. ובודאי אם הצדקה היא כחוט המשולש אשר במהרה לא ינתק, ושלוש זה חזקה, וחזקה לנו שישועת ה' כהרף עין. ומי שענה לאבותינו הוא יעננו ונתעלה ונרחיב גבולות התורה ונזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments