פטירת הצדיקים לחודש מר-חשון

header

פטירת הצדיקים לחודש מר-חשון

א. רבי חיים הכהן, פאס תרפ"ה

א. רבי דוד ומשה, מצדיקי מרוקו, קבור במרוקו

א. רבי יוסף ענגל, בעל גליוני הש"ס ואוצרות יוסף, תר"פ

א. רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש, מח"ס טהרת יום טוב, תשנ"ב

א. רבי נתן בורג'ל הראשון, מח"ס חק נתן, תקנ"ב

א. רבי יהודה אריה ליב מלאנצוט, מח"ס חומת אריאל

א. עקיבא מאיר הכהן טורנהייים, מח"ס דברי העם, תרע"ט

א. רבי יששכר דב בעריש הכהן טורנהיים, עבודת יששכר, תרל"ח

ב. האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בעל המקור ברוך, תשכ"ד

ב. רבי שמואל די מודינה

ב. רבי משה יהודה ליב שפירא ממונקאטש

ב. רבי יוסף בוסקילה, רבה של בית שמש, תדש"ם

ב. רבי אליעזר שמחה ווסרמן, ראש ישיבת אור אלחנן, תשנ"ג

ג. אבי יהודה לייב אריה מחב"ד

ג. רבי יצחק בן רבי חיים מולוז'ין

ג. רבי ישראל מרוז'ין, תרי"א

ג. רבי זונדל סלנט, רבו של ר' ישראל סלנטר

ג. רבי יעקב הכהן, מחו"ר פורת יוסף, ור"י צוף דבש, תשמ"ט

ד. רבי קלונימוס שפירא, מח"ס חובת התלמידים, תש"ד

ה. רבי משה בירדוגו, מח"ס ראש משביר

ה. רבי צבי קאלישער, מח"ס מאזנים למשפט

ה. רבי אברהם הלוי זיונס, ראש כנסת ישראל, ניו יורק, תשנ"ו

ו. רבי שאול דוד חי מועלם, תלמיד רבי יהודה פתיה, תשל"ט

ו. רבי שלמה קצין

ו. רבי יהודה החסיד, קבור ברודוס

ו. רבי שלמה דוד יהושע, האדמו"ר מסלונים הי"ד, תש"ב

ו. רבי שמואל זאב הלוי ראטה, חבר ביד"ץ מחזיקי הדת, תשמ"ט

ז. רבי מאיר שפירא מלובלין, מיסד הדף היומי, תרצ"ד

ז. רבי חזקיה דוד אבכולעפיה, מח"ס בן זקונים

ז. רבי מרדכי לבטון

ז. רבי ישראל וועלץ, מח"ס שו"ת דברי ישראל, תשל"ד

ז. רבי שמחה אלברג, עורך הפרד"ס, תשנ"ו

ח. רבי משה יוסף הכהן טוויל, זקן רבני ארם צובא

ח. רבי נחום מהורדנא

ח. רבי יעקב רוזנהיים, תשכ"ו

ח. רבי יעקב מועלם, תש"נ

ט. רבי דוד לניאדו, מח"ס לקדושים אשר בארץ, תש"ל

ט. רבי אשר בן יחיאל- הרא"ש, קבור בספרד

ט. רבי שמעון שקאפ, מח"ס שערי יושר, ת"ש

י. רבי יהודה קצין, מח"ס מחנה יהודה

י. גד בן יעקב אבינו, קבור בעבר הירדן

י. רבי רפאל אהרון בן שמעון, מח"ס נהר מצרים

י. רבי דוד בעריש וידנעפלד מטשיבין, מח"ס דובב מישרים, תשכ"ו

י. רבי מאיר אב"ד לבוב, מח"ס מאיר נתיבים

יא. רחל אמנו, קבורה בבית לחם

יא. רבי אפרים מרקאדו אלקלעי, מיחידי ק"ק בית אל

יא. רבי נחום מצ'רנוביל, מח"ס מאור עינים

יא. רבי יהודה לייב חסמן, מח"ס אור יהל, תרצ"ו

יא. בנימין בן יעקב אבינו, קבור בכפר סבא

יא. רבי יוסף אלקובי ממקנס

יא. רבי אברהם מסלונים, בעל יסוד העבודה, תרמ"ד

יב. רבי יעקב חיים, בן הבן איש חי, תרפ"א

יב. רבי נחום משאדיק, תרכ"ו

יב. רבי יהודה צדקה, ר"י פורת יוסף, מח"ס קול יהודה, תשנ"ב

יב. רבי זאב וולף קיצעס, תלמיד הבעש"ט, תקמ"ט

יב. רבי מיכל שלפוברסקי, ראש ישיבת תפארת צבי

יג. רבי חיים יעקב ועקנין

יג. רחמים ברדה, אב"ד טריפולי, תרפ"ט

יג. רבי צבי שרגא גרוסברד, מנכ"ל החינוך העצמאי, תשנ"ד

יג. רבי ישעיה חנון, ראש ישיבת קרית ספר, תשנ"ד

יד. רבי אברהם אלימלך, האדמו"ר מסטולין קרלין, תש"ג

יד. רבי אברהם יצחק מחסלאויטש, מח"ס משכיל לאיתן

יד. רבי יונה אליהו, רב שכונת נוה עמל הרצליה, תש"נ

טו. רבי אברהם ישעיהו קרליץ, החזון אי"ש, תשי"ד

טו. רבי לייב בעל יסורים, תקצ"ז, קבור בצפת

טו. רבי יהודה ליאון פטילון

טו. מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, קבור במודיעין

טו. רבי אשר בן רבי יחיאל, הרא"ש

טו. רבי יצחק אלגאזי

טז. רבי אלעזר מנחם מן בר עזריאל שך זצוקללה"ה מרן ראש הישבה הגאון האדיר בעל האבי עזרי ומחשבת מוסר – תשס"ב

טז. רבי אברהם ישמעאל חי סאנגאוניטי

טז. רבי בן ציון קואינקה, עורך המאסף

טז. רבי חיים פינטו השני

טז. רבי יוסף טויסיד מירושלים, תשל"ט

יז. בעל אהבת שלום מקוסוב, תקפ"ו

יז. רבי משולם זוסיא טוורסקי, האדמו"ר מצ'רנוביל, תשמ"ח

יז. רבי ראובן כץ, רבה של פתח תקוה, מח"ס דגל ראובן, תשכ"ד

יז. רבי בנימין זאב חשין, מזקני החסידים בירושלים, תשמ"ט

יז. רבי יוסף פרבר, ראש ישיבת היכל התלמוד ת"א

יח. רבי ראובן ביתאן, דיין במוכנין

יח. רבי רפאל ברוך טולידאנו, מח"ס קיצור שלחן ערוך, תשל"א

יח. רבי אברהם רוזאניס הזקן, חמיו של המשנה למלך

יח. רבי יעקב פרידמן, האדמו"ר מהוסיאטין

יח. רבי ישועה ראזון, מחכמי ירושלים

יח. רבי מאיר דוד כהנא הי"ד, תשנ"א

יח. רבי ציון ביתאן, ראב"ד טריפולי, תשט"ז

יח. רבי נחום פרצוביץ, ראש ישיבת מיר, תשמ"ז

יח. רבי משואל דיקמן, אב"ד חיפה

יט. רבי ישועה עטייה, תשמ"ח

יט. רבי שמשון ב"ר משולם מזברז', ת"ר

יט. רבי סאססי מעתוק כהן יהונתן, מג'רבא, מח"ס ברכת ה', תרס"ה

יט. רבי אהרון ברנשיין, ראש ישיבת חיי עולם, תשנ"ה

כ. רבי מרדכי שרעבי, זקן המקובלים בירושלים, תדש"ם

כ. רבי משה נתן נטע למברגר, אב"ד מאקווא קרית אתא, תשמ"ג

כ. רבי אבא יהודה חדאד, מחכמי ג'רבא, תרנ"ח

כ. רבי נסים כהן השני, ראב"ד ג'רבא, מח"ס מעשה נסים, תשכ"ג

כ. רבי אברהם סופר, מח"ס אברהם אוהבי

כ. רבי שלום מקמינקא

כא. רבי ודיאל בן וואליד בן הרב יצחק

כא. רבי דוד בן זמרא הרדב"ז

כא. רבי בצלאלא שטרן, מח"ס שו"ת בצל החמה, תשמ"ט

כא. רבי אריה לייב בינה, ראש ישיבת נתיב מאיר, תשנ"ה

כב. רבי אברהם בונאן

כב. רבי אברהם בן יקר

כב. רבי יששכר דוב רוקח, האדמו"ר מבלז, תרפ"ז

כב. רבי דוד שלמה איבשיץ, מח"ס לבושי שרד, תקע"ה

כב. רבי עמרם בן רבי מסעוד אנקווא

כב. רבי עזריאל מלובלין, בעל ראש הברזל

כג. רבי יוסף רפאל חזן, מח"ס חקרי לב, תקפ"א

כג. רבי עובדיה אברהם הלוי, חכם באשי דבבל

כג. רבי אהרן ב"ר מאיר קצנלבוגן

כג. רבי רפאל אלקובי ממקנס

כג. רבי משה מיידנר

כד. רבי אברהם אזולאי, מח"ס חסד לאברהם, ת"ד

כד. רבי משה גולדשיין, מח"ס משכנות לאביר יעקב

כד. רבי סעדיה לופס, תשל"ג

כד. רבי רפאל דוד אויערבאך, תשמ"ח

כד. רבי רפאל כהן מהמבורג, מח"ס תורת יקותיאל

כד. רבי גדליה משה גולדמן, האדמו"ר מזוויעאל, תש"י

כה. רבי מרדכי רוקח בן ר' יששכר דוב מבילוגריי, תש"י

כה. רבי דוד כהן למג'רבי, מח"ס ליקוי בתר ליקוטי, תרצ"ד

כה. רבי ציון ביתאן, אב"ד בטרבלס

כה. רבי דוד כהן השני, מח"ס משגב לדך, תרל"א

כה. רבי מיכאל זריהן, מח"ס מעין חיים, תשנ"ד

כו. רבי רפאל חיים יצחק אלקבץ

כו. רבי מנשה חבה

כו. רבי אבא בן רבי יצחק אביחצירא, קבור בבודניב שבמרוקו

כו. רבי אליהו אבא שאל, תשל"ט

כו. רבי חנניה גבריאל יהושע, מח"ס מנחת החג

כו. רבי שלום לופס, רבה הראשי של עכו, תשנ"ה

כז. רבי משה נתן נטע צינוירט, תשמ"ב

כז. רבי יוסף הס, מח"ס בן פורת יוסף

כח. רבי שלמה אבן דנאן, מח"ס אשר לשלמה

כח. רבי שלמה אבודרהם השלישי

כח. רבי ארו שרגא, תקנ"ד

כח. רבי יונה גירונדי, מח"ס שערי תשובה, קבור בספרד

כח. רבי שלום אייזן, מו"צ, תשמ"ח

כט. רבי רחמים יוסף פראנקו החרי"ף

כט. רבי ידידיה מונסינגו, מח"ס דבר אמת

כט. רבי אברהם רוויגו, מח"ס אשל אברהם

כט. רבי חיים ב"ר דב בר רפפורט, מח"ס מים חיים

כט. רבי יצחק איזיק חבר, מח"ס שו"ת בנין עולם

כט. רבי צבי הירש מרימנוב, תר"ז

ל. רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, רבה של ירושלים, תשמ"ג

ל. רבי מנשה הלוי, מבעלי התפילה והסליחות