תיקון הנפש

[tehilim_box style='tp-y-colored']
שש מצוות תמידיות. בכל רגע וזמן שאדם חושב בהם, קיים מצוות עשה.
א אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:
ב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני:
ג יחוד ה' – שמע ישראל, יהוה אלהינו, יהוה אחד:
ד אהבת ה' – ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך:
ה יראת ה' – את ה' אלקיך תירא:
ו ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם:
[/tehilim_box]

[tehilim_box style='tp-y-colored' ex_style='centered']לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו[/tehilim_box]

[perek_tehilim perek='1' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='6' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='20' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='24' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='67' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='91' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='100' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='111' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='121' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='144' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='145' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[perek_tehilim perek='150' style='tp-y-colored'][/perek_tehilim]

[tehilim_box style='tp-y-colored']גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך: השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני: אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה: עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני: לישועתך קויתי יהוה: המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ: אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא: נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי: ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטן ועד גדול וילאו למצוא הפתח:[/tehilim_box]

[tehilim_box style='tp-y-colored' ex_style='centered']ויאמר שבע פעמים בנשימה אחת אוריא"ל[/tehilim_box]