יום שלישי, מאי 21, 2024
Homeדבר הרבתיקון היסוד - דרך ארץ קדמה לתורה

תיקון היסוד – דרך ארץ קדמה לתורה

חזון יאשיהו – ט״ז בטבת תשע״ו

ימים אלו ימים מיוחדים, ימים של תיקון של מידת היסוד.
והנה בזמנים כאלו, ישנם אנשים אשר טועים טעות יסודית ורצים והולכים הם לסיגופים ולתעניות ומזניחים דברים בסיסים, של התנהגות האדם, שהם דברים יסודיים קודם לתעניות והסיגופים וזו עצת היצר הרע, להזניח את הדברים שנראים פשוטים וללכת לדברים שנראים נשגבים, אך בדרך כזו מאבד האדם את הקרקע העיקרית, אשר עליה צריכים לעמוד וללכת. וזו עצת היצר הרע, בעיקבתא דמשיחתא, להזניח את העקבתא, את העקב, שזה מסמן את הדברים שנראים פשוטים, אך הם הקרקע שעליה בונים את כל היסודות הגדולים והנשגבים.
ואפשר לדקדק ולומר, התורה הקדושה אומרת לנו ״לעולם יהיה אדם ירא שמים בסתר כבגלוי״ והנה נדקדק בדברי חז״ל נברר ונאמר ״לעולם יהיה אדם״ פרוש, קודם האדם יהיה אדם, יתנהג ביסודות הבסיסיים, שאדם בתור אדם מחויב לנהוג בהם והם ענייני דרך ארץ, שעליהם התורה הקדושה למדה אותנו ״דרך ארץ קדמה לתורה״ ולאחר שיהיה אדם-אדם, עם דרך ארץ ומידות בסיסיות שהאדם מחויב לנהוג בהם, רק אז ימשיך הלאה, ל-״ירא שמים בסתר כבגלוי״. 
וכך אנו מוצאים, בשעה שביקש הקב״ה לתת למשה רבנו את התורה הקדושה, באו מלאכי השרת והתחילו להתווכח, שהקב״ה לא יתן את התורה למשה רבנו. מה עשה הקב״ה? צר צורת פניו של משה רבנו, כפניו של אברהם אבינו ואמר למלאכים אלו, זה אברהם שאכלתם בביתו וכו׳ ומייד שתקו מלאכי השרת ונכנעו לתת למשה רבנו את התורה.
והנה על דברי מדרש זה, רבו הביאורים, אך ננסה להבין מה רמז הקב״ה ומה אמר למלאכי השרת, שהשתתקו באותו רגע ונכנעו מכל טענותיהם, על רצונם שהתורה תשאר אצלם וירדו מהטענות שלהם, אלא הקב״ה אמר למלאכי השרת, אתם קדושים והנשגבים מלאכים, חסר לכם הבסיס הראשון, הקרקע שעליה התורה מונחת, שזו הארציות, החומריות והגשמיות, אין אתם אוכלים, אין אתם שותים והזכיר להם את הפעם היחידה, שירדו לביתו של אברהם, לאכול ולשתות ובזה נסתמו טענותיהם. 
אם כך, בכדי לזכות לתורה הקדושה, חייבים את הבסיס הארצי, הגשמי, שעליו התורה נבנת וממנו אפשר לצמוח ולכן, בתוך התרי״ג מצוות אין לנו מצוות של מידות, המידות הם הקרקע שעליו התרי״ג מצוות מונחות ולכן, אותם אנשים שהולכים בעצת היצר הרע, בזמנים מקודשים אלו, כימי השובבי״ם וכימי חודש הרחמים והסליחות, וחושבים שפועלים ישועות וזונחים את הדברים שנראים כפשוטים, שהם היסודות של הרוחניות, טועים טעות בנחשים והולכים שולל אחרי היצר הרע. 
ולכן, יקפיד האדם בימים אלו, על הדברים שנראים פשוטים, דבר שאדם דש בעקביו וידע שהם היסודות של הדברים הנשגבים המקודשים והמרוממים.

 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments