ששה סדרי משנה

header

מסכת כלים

37%

פרק י"ב משנה ח'

האולר, והקולמוס, והמטוטלות, והמשקלות, והכידים, והכן, והכנה--טמאין. כל גולמי כלי עץ--טמאין, חוץ משל אשכרוע; רבי יהודה אומר, אף גרופייות של זית, טהורה--עד שתישלק.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 7 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת כלים ונותרו בה עוד 165 משניות לקריאה.