ששה סדרי משנה

header

מסכת נגעים

18%

פרק ד' משנה ג'

יש בשיער לבן, מה שאין במחיה; יש במחיה, מה שאין בשיער לבן: ששיער לבן מטמא בשחין ובמכווה, במכונס ובמפוזר, ובמבוצר ושלא במבוצר. יש במחיה, שהמחיה מטמאה בקרחת ובגבחת, הפוכה ושלא הפוכה, ומעכבת את ההופך כולו לבן, ומטמאה בכל מראה--מה שאין כן בשיער לבן.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 7 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת נגעים ונותרו בה עוד 94 משניות לקריאה.