ששה סדרי משנה

header

מסכת אוהלות

7%

פרק ב' משנה ב'

רביעית דם, ורביעית דם תבוסה ממת אחד; רבי עקיבה אומר, משני מתים. דם קטן שיצא כולו. רבי עקיבה אומר, כל שהוא; וחכמים אומרין, רביעית. כזית רימה, בין חיה בין מתה--רבי אליעזר מטמא כבשרו, וחכמים מטהרין. אפר שרופין--רבי אליעזר אומר, שיעורו ברובע; וחכמים מטהרין. מלוא תרווד ועוד עפר קברות, טמא; ורבי שמעון מטהר. מלוא תרווד רקב שגבלו במים, אינו חיבור.

הידעת? מתחילת הפרויקט סיימנו את הש"ס כולו 7 פעמים! כרגע אנו נמצאים במסכת אוהלות ונותרו בה עוד 127 משניות לקריאה.