יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרבשנה השביעית שנת השמיטה

שנה השביעית שנת השמיטה

דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א ליום ראשון ז' אייר התשע"ו

_"וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית"_ (כה' כ).
וצריכים להבין, הרי בני ישראל היו במדבר, ראו את הניסים ואת הנפלאות שהקב"ה עשה עמם. הוריד להם את המן, נתן להם את השליו, בארה של מרים, ענני כבוד, כל הניסים מעל הטבע. אם כך, מה השאלה הזו על שנת השביעית, שהקב"ה אסר לעבוד באדמה "מה נאכל בשנה השביעית"? הרי הקב"ה הוא יתן את הפרנסה כמו שהגמרא (במסכת תענית ח) אומרת מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, אם כך מה השאלה "מה נאכל בשנה השביעית"?

אלא צריכים להבין ולומר, כשאדם אוכל יש עליו חובה גדולה, וזהירות גדולה צריך להיזהר בשעת האכילה, כי זהו זמן מיוחד ביותר שאדם צריך לעבוד את בוראו בשעת האכילה. ולכן מובא בשולחן ערוך (אורח חיים קסז, ד) כשאדם מברך 'המוציא לחם מן הארץ' יתן שתי ידיו על הפת בשעת הברכה, שיש בהן עשר אצבעות כנגד עשר מצוות התלויות בפת ע"ש.

ומה הן העשר מצוות התלויות בפת, בשעת החרישה "לא תחרוש שור וחמור יחדיו", בשעת הזריעה "שדך לא תזרע כלאיים", "לא תחסום שור בדישו" לקט, שיכחה, ופאה, תרומה, מעשר ראשון ושני, וחלה אלה הן עשר מצות שתלויות בפת לפני שאדם אוכל. ולכן כמו שפסק השולחן ערוך ישתדל בשעת 'המוציא לחם מן הארץ' לשים עשרה אצבעות על הלחם.

אם כך, עד שאדם זוכה לאכול את הלחם, עשר מצוות הוא קיים בשעת ההכנה לאכילת הלחם. אם כך צריכים להבין, מתי שהקב"ה נתן לבני ישראל את המן, בני ישראל גם כן ראו אוכל שמגיע אליהם בלי אף עמל ובלי אף טירחה, בלי עשר מצוות המקדימות לאכילת הלחם. לכן עמדו בני ישראל ושאלו מן הוא, "ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא, ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה" ‏(שמות טז, טו).

וזו השאלה של בני ישראל מן הוא, איך אנחנו נאכל את הדבר הזה בלי עשר תיקונים שצריכים לתקן? עונה להם הקב"ה הוא הלחם זה דבר מיוחד, זה דבר של מלאכי השרת שהקב"ה נתן למלאכי השרת, וזה הלחם המיוחד שאתם תאכלו אותו אפילו שאין בו את העשר מצוות לפני אכילת הלחם, זה דבר של מלאכי השרת עם כל הסגולות הנצרכות שיהיו.

וזוהי שאלת בני ישראל, בני ישראל מתי שהקב"ה ציוה אותם את השמיטה אמרו בני ישראל, כשאנחנו עובדים בשדה הקב"ה נותן לנו את העשר מצוות עד שמברכים על הלחם, אם כך עכשיו שהקב"ה אומר לנו לא לזרוע בשביעית, ודאי שהוא יעשה לנו נס. אבל מה נאכל בשנה השביעית, מה יהיה האיכות ותוצאת האכילה של השנה השביעית? מה יהיה התוצאות של האכילה של שנה השביעית, אם הקב"ה יעשה איתנו איזה נס, איזה תוצאות יהיה בזה?

עונה הקב"ה ואומר להם שבשנה השישית הקב"ה יצוה את הברכה, והברכה כבר תהיה בשישית והיא תחזיק עד השביעית, ואז העשר מצוות שהקב"ה נותן על הפת והקדושה שיש בפת, בתיקון של העשר שערים עד שאוכלים את הפת, תמשיך גם לשנה השביעית.

אם כך שאלת בני ישראל היתה על קדושת וטוהר וזיכוך הלחם על זה שאלתם הייתה להקב"ה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments