יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeמאמריםמוסרשמירת השבת

שמירת השבת

הגמרא במסכת קידושים ס"ו מביאה מעשה בינאי המלך, שהלך לכוחלות שבמדבר (שם מקום) וכבש שם שישים כרכים ובחזרתו, היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל והיה שם איש אחד, לץ לב, רע בליעל ואלעזר בן פועירה שמו ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך: לבם של פרושים עליך (שונאים אותך ואינם שמחים בהצלחתך), אמר לו: ומה אעשה לדעת שכך הוא הדבר שהרבנים לא שמחים בהצלחתי?! אמר לו: תיקח את הציץ, אחד מבגדי הכהן גדול ותלבש אותו על מצחך. הלך ינאי ולבש את הציץ. ראו את זה חכמים והעירו לו, אמרו לו: ינאי די לך מלוכה, כהונה תניח לכהן גדול ולכהנים!

אמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, להרוג את חכמי ישראל על מעשה זה. אמר לו ינאי: ואם אעשה דבר זה, מה יהיה עם תורת ישראל?! אמר לו אלעזר בן פועירה: תורה מונחת בקרן זוית, מי שרוצה יבוא ויטול. מיד נזרקה בינאי "אפיקורסות" קם ינאי המלך והרג את כל חכמי ישראל והעולם היה שומם מתלמידי חכמים ותורה הקדושה.

הנה ברגע אחד לא בירידה בהדרגה, אלא ברגע אחד שנכנס בו אפיקורסות כפר והכל התדרדר לשפל הנמוך ביותר, להרוג את כל חכמי ישראל, להרוס את עם ישראל, רגע שנכנס בו מינות אפיקורסות כפירה.
ולכן, צריך להיזהר מאוד מכפירה ואפיקורסות ולהתרחק מכל מי שריח אפיקורסות יוצא ממנו ולהתחזק, בכל הכח, באמונה בהקב"ה ובאמונה תמימה בהקב"ה ובתלמידי חכמים, שהם שלוחיו של הקב"ה.

והנה, שמירת השבת היא כח לעמוד כנגד כל כוחות הכפירה ומבצר ומחזק את נפש האדם באמונה בהקב"ה ובוודאי בשבת קודש הבאה עלינו לטובה, נחזק עצמנו בקבלת השבת, כשעה לפני זמנה, נוסיף מחול על הקודש ומיתוק הדין גדול, יבוא על העולם כולו.

וידוע, כאשר האדם מת מן העולם נידון ואם חס ושלום חטא וכו', הולך לגיהנום ובגיהנום נמצא כל ימות השבוע ובשבת קודש, יוצאים כל יושבי גיהנום לשני הרים של שלג, לצנן את נפשם מאש הגיהנום וביציאת שבת חוזרים לאש גיהנום, אך כל עוד אחד מבני המשפחה, עדיין שומר שבת לא מוציאים את בן משפחתם מהרי השלג וכך ניצול מעוד זמן קשה בגיהנום.

ולכן כאשר מקבלים שבת מוקדם, ובע"ה אלפים רבים בשבת הזאת ישמרו השבת מוקדם, רבבות רבות מיושבי גיהנום ינצלו מדינא של גיהנום, כמה רחמים ומיתוק הדין יבוא לעולם

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments