יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeספריהתפילותתפילה - לזכות לשמחה בקיום המיצוות

תפילה – לזכות לשמחה בקיום המיצוות

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתעזרני ותושיעני ברחמיך
הרבים לזכות לשמחה גדולה באמת בעבודתך, כמו שכתוב: "עבדו את יהוה בשמחה
וגילו ברעדה". ותזכני ברחמיך הרבים לעשות כל המצוות בשמחה גדולה באמת,
שיהיה לי שמחה גדולה מהמצוה בעצמה, שאגיל ואשמח מאד בשעת עשית כל מצוה
ומצוה, במה שזכיתי ברחמיך לעשות המצוה, וכל שמחתי יהיה רק המצוה לבד לא
בשביל שכר עולם הבא, מכל שכן וכל שכן שלא יעלה בדעתי, חס ושלום פניות של
שטות בשביל בני אדם או בשביל עסקי עולם הזה, חס ושלום, רק שאזכה לעשות כל
המצוות בשמחה גדולה מהמצוה בעצמה. ויהיה כל העולם הבא שלי בהמצוה בעצמה
עד שלא ארצה שום שכר עולם הבא בשביל המצוה, רק שכל שכרי יהיה שתזכני
לעשות מצוה אחרת בשכר מצוה זאת, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: ששכר
מצוה מצוה.

ואזכה להכלל בך על ידי מצוותיך הקדושים אשר הם אחדותך. ויקים בנו מקרא
שכתוב: "ישמח יהוה במעשיו", "ישמח ישראל בעושיו", שאתה תשמח בנו על ידי
שתזכנו לעשות מעשים טובים בעיניך, ואנחנו נגילה ונשמחה בך, ותעזרנו
ברחמיך הרבים להמשיך חיות ושפע טובה וברכה על ידי עשית מצוותינו בשמחה
גדולה, לרמ"ח איברינו ושס"ה גידנו, ולכל העולם כלו ולכל השנה כלה, וכל
השלשה קומות, הן קומת עולם הן קומת שנה הן קומת נפש כלם יתברכו ויקבלו
חיים וטובה וברכה וקדשה וטהרה על ידי קיום מצוותינו בשמחה גדולה

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments