יום רביעי, מאי 29, 2024
Homeדבר הרבשותפים להצלחה

שותפים להצלחה

הנה ימי הפורים ממששים ובאים ומרגישים ישועת ה' גדולה ביותר בפתח ביתנו. אך כשנתעמק להבין איך הישועה באה לאדם, נתעמק בעניין נס פורים, הנה הישועה באה על ידי מרדכי ואסתר, שבטלו את הגזרות הקשות והמרות אשר נגזרו על עם ישראל. והנה כשנתבונן נקשה, מילא אסתר אפשר לזקוף לזכותה את הניסים והישועות הגדולות אשר עברו על עם ישראל בימים ההם, סיכנה את עצמה סכנות רבות, הלכה לביתו של אחשורוש, אינה אומרת את עמה ומולדתה, כל הנשים היו מכינות את עצמם לפגוש את המלך , אסתר להפך נכנסת למלך בלי רשות שזה גזר דין מות וכו' וכו'. על אסתר אפשר לזקוף את הנס של ההצלה של עם ישראל. אך כשנתעמק ונתבונן במעשי מרדכי היהודי לא מצאנו דברים כל כך חריגים ומסירות נפש כל כך גדולה אשר עליה אפשר לזקוף אף לזכותו את נס חג הפורים והנה הנס נזקף ביותר על מרדכי היהודי.

אלא אפשר לבאר ולומר, רוב הישועות של עם ישראל באים על ידי שניים, משה ואהרון, דוד ובכל עת אחד מן הנביאים עמו וכן שלמה יחד עם הכהן הגדול של אותם ימים וכו' וכן בחכמי ישראל ברבות הזמנים, הלל ושמאי, שמעיה ואבטליון והנה מה המיוחד בישועה על ידי שני מנהיגים? אלא בישועה צריכים שני דברים, רחמים מהשמים ומיתוק הדין והצלחה וישועה ממרום ודבר שני סייעתא דשמיא בארץ על ידי שליח פה להושיע ולקיים את שליחותו, הנה משה רבנו היה איש האלוקים פועל בשמים ואהרון פועל בארץ, הוא המדבר עם פרעה, הוא משכין שלום בין איש לאשתו ובין שותפים ומשה רבנו עולה לשמים מוריד את התורה וכו' וכו'. וכך דוד המלך והנביאים בדורו, דוד המלך שליח ה' בכל דרכיו בעולם הזה והנביאים משרים את הכוח ממרום והם הצינור בין השמים לארץ.

וכך היה בין מרדכי ואסתר, מרדכי היה המקשר בין השמים לבין הארץ ובזכותו זכו עם ישראל לסיעתא דשמיא גדולה מאוד וירד כוח משמים לעמוד עם אסתר המלכה בכל הסכנות הגדולות אשר עמדה בהם ואסתר נתנה את חלקה למסור את נפשה בלי עוררים ובלי ערעורין ובכוח שניהם יחד בשיתוף הביאו את הגאולה הגדולה לעם ישראל בימים ההם.

וילמד האדם יסוד גדול, שישנם זמנים אשר האדם בונה בדעתו עולמות שלמים ותכנונים מדויקים עד הפרט האחרון ובטוח שזה מה שיהיה ואולי באמת זה מה שנאה ויאה לו, אך חסר לאדם את השותף השני של הרוחניות, שותף שיתן את הסיעתא דשמיא, שותף שיתן את ההשפעה מהשמים ובלי שותף זה ישאר בונה עולמות אך אינם בני קיימא, צריך עם העולמות ו"עצת ה' היא תקום" ו"אתה מחיה את כולם", צריך את ה-ואתה הקב"ה, כוח ה' בכדי לחיות את כולם. ולכן, ביותר בזמן הזה ימי הפורים הבאים עלינו נלמד להכניס לחיינו שותפים רוחניים, שותפים של תורה, של מצוות, של מעשים טובים.

ולכן יובן כשבני ישראל היו יוצאים למלחמות היו לוקחים עמם את ארון ברית ה', מדוע לטלטל את הארון שם נמצאים הלוחות ומקומם במשכן במקום הנאה ויאה ללוחות הברית, אם כן מדוע לוקחים אותם?. אלא אלו השותפים אשר משפיעים את ההשפעה הרוחנית לעמוד ולהצליח.
ולכן במלחמות הקשות משה רבנו עמד וידיו נשואות כלפי מעלה ויקשה, משה חולה, חלש מדוע כך מצטער? אלא משה הוא הצד השני של ההצלחה, רק בכוח אחד אינה הצלחה אמיתית, אינה ישועה מושלמת, משה ואהרון יחד זה עושה חצי מלאכה וזה חצי מלאכה וכך בא השלם והמושלם.

ונתבונן ונתעמק בימים אלו ביותר בקהילתנו הקדושה שובה ישראל, עברנו שנים מרות, קשות, אכזריות אך ידעו שובה ישראל לשמור על האיזונים של חציו לכם וחציו לה' והיא שעמדה לאבותינו ולנו, כשאנו מתבוננים בשלמות הדברים כפי שאנו רואים אותם היום, את כל הדרך יחד, שמחים אנו ומודים להקב"ה. אם שאלנו מדוע הקב"ה עיכב את הצער באמריקה שלוש שנים, היום אנו מבינים ששם הייתה טמונה הישועה של השפיכות דמים וניסיון החורבן של שובה ישראל בארץ ישראל, ממרחק תביא לחמה. ואיך אין אדם מזיז אצבע למטה אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה, ישנם דברים שלא מבינים אותם שנים רבות אך הם הביטחון והחוסן בימים מרים וקשים.

ב"ה הישיבה, עם כל הניסיונות, בעליה מתמדת ונשתדל בכל שבוע לבוא לארץ הקודש ולחזק השיעורים תמידים כסידרן ולעורר הלבבות באבוקה של שובה ישראל אשר רבים השיבה מעוון. והניסיון האחרון היה עוד אחד מעשרה נסיונות קיומיים אשר מקרבים האדם לתכליתו ולתיקונו.
ובכוח ההתבוננות במרדכי ואסתר בספרא ובסיפא ובזכות האבות הקדושים. הנה זה עומד אחר כותלנו מציץ משגיח.

ובעזרת ה' נזכה להתבשר בשורות טובות עוד בימים קדושים אלו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments