יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeדבר הרבמה הדרך הטובה לעבור נסיון?

מה הדרך הטובה לעבור נסיון?

שבת זו נקראת "שבת שירה", מהשבתות המיוחדים לעם ישראל ונודה לה' על כל החסד הכללי ואף הפרטי אשר גמלנו "מה אשיב לה'", "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

חשבנו בדעתנו, בשבוע מיוחד זה, לחזק עצמנו בערב שבת קודש. במחשבה ישנם שני סוגים של התמודדות עם היצר הרע, אשר אורב לנו בכל מקום ופינה: התמודדות אחת היא כאשר האדם עומד בפני ניסיון והוא מכניע את היצר הרע על ידי תפילה לה' – בכזה מצב היצר שותק לתקופה מסויימת, אך אחרי זמן היצר הרע והניסיון חוזר אל האדם, לפעמים באותו צורה או בצורה שונה אך חייב שוב לעבור ולהתמודד עם הניסיון. אך אם בא לאדם ניסיון והאדם עמד בתעצומות והתמודד עם הנסיון וניצח, שוב לא יבוא לאדם הניסיון הזה משום שהאדם הכניע את הכח והניסיון המסויים הזה.

ולכן יובן בפרשת השבוע: "ויהי בשלח פרעה את העם" וידוע שבכל מקום שנאמר "ויהי", אין "ויהי" אלא צער, כמו שנאמר: "ויהי בימי אחשורוש" – צער היה בימי אחשורוש לעם ישראל. אם כן נקשה איזה צער היה לעם ישראל בשלח פרעה את העם? אלא אפשר לבאר ולומר, ביציאת מצרים יצאנו על ידי נס, על ידי תפילה, תחינה "ותעל צעקתם אל האלוקים", לכן זה ניסיון אשר עבר אך עדיין קיים ויצטרך לחזור שוב או באותו צורה או בצורה אחרת לכן אין שלמות בשמחה.וכך מצאנו אחרי כמה ימים פרעה חזר בו ורדף אחרי בני ישראל ושוב עם ישראל עמד במצב מסוכן וקשה מאוד.

לכן ידע האדם מוטב לעבור ניסיון, להתמודד איתו ולנצח. והתפילות והבקשות מה' יהיו על הכח להתגבר על היצר הרע, להתגבר על הקשיים, לנצח את המלחמה ולא שהצרה והבעיה תעבור מן העולם, כשבעיה עוברת בלי התמודדות לא עובר זמן והיא חוזרת בצורה אחרת. לכן בנס חנוכה ה' עשה נס אך היה מלחמה שנראת בטבע, אפילו שהיה מעטים שניצחו, אך היה מלחמה. וכן בימי מרדכי ואסתר הייתה התמודדות נראית לעין ולא על ידי נס בלבד ועל ידי תפילה בלי שום התמודדות.

לכן נתחזק בתפילה שה' יתן לנו כח לעשות חיל, לנצח את כל הניסיונות אשר עומדים לפתח כל יהודי, ברכה וישועה והצלחה מרובה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments