יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרבזמן של כניעה והתעוררות

זמן של כניעה והתעוררות

ערב שבת קודש – זמן רוממות הנפש, וביותר בשבת קדושה זו – שבת הגדול, שנקראת על שם הנס הגדול אשר היה לבני ישראל בארץ מצרים.

וידוע שבשבת קודש זו ‏יש כוחות גדולים ביותר, ובכל רגע בשבת זו אפשר להשיג השגות גדולות ביותר.

והנה המפרשים שואלים מה מיוחד בשבת זו מכל השבתות, שנקראת "שבת הגדול”? ומפרשים ואומרים על שם הנס שהיה לבני ישראל, שציווה הקב"ה: "משכו וקחו לכם צאן" (שמות יב, כא), שזה העבודה זרה של המצריים, לקחת ולקשור אותו למיטה, המצריים ראו את זה ולא עשו כלום – נס זה הוא שורש שבת הגדול.

והנה קשה, מה בכל זאת המיוחדות של שבת זו מכל השבתות‏ ומכל הזמנים, הרי עוד הרבה ניסים גדולים קרו לעם ישראל במצרים, ומדוע לא מקדשים עוד ניסים ומייחדים עוד שבתות וימים טובים, ורק שבת זו עלתה מעלה מכל השבתות?

ואפשר לבאר ולומר, הנה בני ישראל היו בארץ מצרים 210 שנים ולאט לאט ירדו והתחברו עם המצריים, כדברי התורה: "ובני ישראל פרו וישרצו וכו' ותמלא הארץ אותם" (שמות א, ז), שהיו מסתובבים בכל מקום וירדו למ"ט שערי טומאה. והנה, כדי לגאול את האדם מצרתו צריך שגם האדם יהיה מוכן לגאולה ולישועה. כמשל לאדם שנפל לבור וזועק שמבקש ורוצה הצלה, באים להציל אותו והוא עדיין צועק שרוצה הצלה, אך הוא לא מושיט יד שיחזיקו בה להוציאו.

האדם צריך להיות כלי קיבול, להיות ראוי להוושע. ובני ישראל היו רחוקים ולא ראויים, ובכדי לנתקם ממצרים, הביא הקב"ה עשר מכות על מצרים, וכל מכה הייתה עושה שתי דברים: שיברון למצרים וחיזוק ליהודים. אך המצריים מיד אחרי המכה היו חוזרים לסורם ולדרכם הרעה, וגם עם ישראל בהתחלה היו מתחזקים ומתקרבים, אבל מיד חוזרים לסורם, וכך הגאולה התרחקה והתרחקה ממכה למכה.

והנה הזמן הזה לוחץ, מגיעים כמעט לנ' שערי טומאה שמשם אין יציאה, מיד הקב"ה נתן להם מצוה לבנות כלי קיבול בלב, לקשור את האלוהים של מצרים למיטה, בני ישראל עשו את זה במסירות נפש ושם התחילו להכנס ההרהורים של התשובה,‏ מחשבות של עמקות. ואותה שנה שבת הגדול יצא בי' בניסן, והימים שנשארו היו זמן של כניעה והתעוררות, ואז היה פתח כפתחו של מחט להיות כלי קיבול להיות ניצולים.

ולכן שבת הגדול מסמנת, שמה שעשר ניסים במצרים לא הביאו לבנייה, התעמקות והתבוננות, התקופה מי' בניסן שהיה בשבת עד זמן קורבן פסח הביאה את בני ישראל. ולכן שבת זו מיוחדת מכל השבתות, ושבת הגדול שמה, וזכתה לדורי דורות להיות זמן של פתיחת הלב והתבוננות ובנייה מרגע זה עד חג השבועות שקיבלו את התורה הקדושה.

ישתדלו אחי ורעי בשבת קדושה זו להעתיר בעדי ‏לבריאות איתנה, וכל הצער והיגון אשר עברנו בשנה זו על לא כלום, שיהיה כפרת עוונות על כלל עם ישראל, לקרב את הגאולה ולתקן עולם במלכות שדי. אוהבים אנו את הקב"ה בכל ליבנו, ואין ולא היה לנו רגע אחד ערעורים על דרכיו, רק דבר אחד מול עינינו – לקרב ולהתקרב לאבינו שבשמים.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments