יום שישי, יוני 21, 2024
Homeהלכות שאלה: האם מותר לטוס מעל שטח הר הבית?

שאלה: האם מותר לטוס מעל שטח הר הבית?

תשובה:

כניסת מונטיפיורי על ידי "שידה או תיבה"
והנה מרן רבינו זצ"ל (ביביע אומר שם) כתב בענין זה ואלו דבריו: "כמדומה לי ששמעתי בילדותי, שהשר מונטיפיורי ורבו ד"ר לוי, נכנסו למקום המקדש על ידי שידה תיבה ומגדל, (כמין ארגז עץ שהם ישבו בתוכו) ונשאום גוים, וזהו משום שהם סברו שאין איסור כניסה לחלל אויר המקדש, אלא כל האיסור הוא בכניסה בהליכה על אדמת המקדש".

והנה אם נכונה מחשבתו של השר מונטיפיורי, שאין איסור בכניסה לבית המקדש על ידי "שידה תיבה או מגדל", אם כן הוא הדין לגבי טיסה בהליקופטר מעל מקום המקדש, שיש להתיר. מאחר ואין זו הליכה על קרקע המקדש, אלא סיור באויר המקדש בלבד.

אולם באמת הוכיח מרן זצ"ל מדברי רבותינו הראשונים (בשבועות יז.) שגם אויר המקדש נתקדש בקדושת המקדש, ולפיכך באמת שיש לאסור למעשה אפילו את הכניסה להר הבית על ידי "שידה תיבה או מגדל", או על ידי טיסה במטוס וכדומה, שכל אלה חולפים בתוך אויר הר הבית, שכולו בחשש מקום המקדש, ומקום המקדש קדוש בקדושתו עד השמים. ומה שעשה כן השר משה מונטפיורי, לא עשה כהלכה, וכפי שבעצמו התנצל אחר כך שלא ידע שיש איסור בדבר, והטעוהו בזה על פי סברות דחויות בדברי הפוסקים.

טיסה מעל בתי קברות
ואגב יש לציין, שיש נדון הקרוב לזה, בדין טיסת כהנים מעל שטח בית הקברות. שיש מחמירים בדבר, לאסור על הכהנים לטוס במטוס כשיש ספק שמא המטוס יעבור מעל בית קברות, שהרי הם אסורים לחלוף מעל טומאת מתים. אולם למעשה לגבי טומאת כהן יש להקל בדבר, כי יש בדבר כמה ספקות, שמא בכלל לא יטוס המטוס מעל בית הקברות, ושמא הם קברי נכרים שאינם מטמאים באויר, (והוא ספק טומאה ברשות הרבים), ומטעמים נוספים יש להקל בזה לגבי כהנים. (חזו"ע ח"ב עמוד נ). מה שאין כן לגבי קדושת בית המקדש, שיש לאסור טיסה מעל כל שטח הר הבית כמו שביארנו.

וה' יתברך יחיש לגאלינו גאולה שלמה, נכון יהיה בית ה' בראש הרים, ואפריון על מכונו ישב. וישראל נושע בה' תשועת עולמים. אמן.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments