יום שני, יוני 24, 2024
Homeמאמריםרשע מה הוא אומר

רשע מה הוא אומר

עומדים ימים ספורים לפני החג ומרגישים השמחה והאור המיוחד אשר יש אותו רק בפסח, נמצא באויר.

וידוע שבפסח יש אור מיוחד וקירבה מיוחדת להקב"ה יותר מכל מועד וימות השנה ודבר זה נשרש בעם ישראל מארץ מצרים, כאשר הקב"ה ציוה את בני ישראל למול את עצמם בארץ מצרים לפני הגאולה, היו מבני ישראל אנשים אשר לא רצו למול את עצמם, עמד משה והצטער, איך יהיה?! ואיך יגאלו?!. מיד ציוה הקב"ה את משה רבנו על קרבן הפסח ובקרבן הפסח נאמר שמי שלא מהול לא יכול לאכול מהקורבן, פתח הקב"ה שערי גן עדן וריח גן עדן נכנס בכל קורבנות הפסח של עם ישראל והריח המיוחד מגן עדן התפזר בכל ארץ מצרים, כל עם ישראל באו וביקשו לאכול ומי שנימול יכל לאכול ומי שלא נימול לא יכל לעמוד בפני הריח המיוחד מגן עדן ורצו מהר, כל הלא נימולים, ומלו את עצמם.

והנה מאותו ליל פסח, בארץ מצרים, נחקק בעם ישראל, בלילה הזה, ליל פסח, רוח וריח מיוחד מגן עדן אשר משפיע השפעה גדולה ביותר על כל יהודי ויהודי באשר הוא ומקרב את כלל עם ישראל לאבינו שבשמים ומן הלילה הזה צריכים לשאוב ולינוק כוחות מיוחדים לכל ימות השנה.

ואחד מן היסודות הגדולים ללילה קדוש זה, זה האחדות של עם ישראל, צריכים להכנס ללילה קדוש זה באהבה ואחוה ואחדות גדולה ביותר, כשם שבערב כיפור צריכים להסתדר עם כל אחד מעם ישראל מאימת הדין, כך בערב פסח צריכים להסתדר ולהיות באהבה ואחוה עם כל אחד מישראל.

וכשנתבונן בדברי הרשע בהגדה של פסח, הרשע אומר: מה העבודה הזאת לכם, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. ונבאר את דברי הרשע, הרשע אומר: מה העבודה הזאת לכם ולא אומר מה העבודה הזאת לך אלא לכם, שאלתו של הרשע: מדוע כולם עושים את כל המצוות והמנהגים של פסח ברבים ולא כל אחד מקיים את מצוות הפסח ביחיד, ולכן הוציא את עצמו מן הכלל, שידוע כשאדם יורד ביראת שמים וברוחניות, מהדברים הראשונים אשר עושה מתרחק מן החברים שהיו לו מימים ימימה, אינו רוצה להיות בקרבתם, אינו רוצה ליהיות בסביבתם, מחליף בית כנסת, מחליף כל דבר אשר קושר אותו לעבר שלו וכך לאט לאט לא נשאר לו מאומה עם מה שהיה לו בחייו הקודמים בדרך ה'.

ואלו דברי הרשע: מה העבודה הזאת לכם, מדוע אתם ברבים, "לכם", הרשע רוצה שכל עבודת הפסח תיהיה ביחיד ולא ברבים כי הרשע יודע כוח של הרבים, אחד מחזק את חברו וכל אחד משפיע על חברו השפעה גדולה, אפילו שהאדם הרבה פעמים אינו מבין ואינו יודע מה ההשפעה שהרבים יכולה להשפיע עליו, אך טעות בידו, כשדעתו מאורה עם הבריות והוא נמצא בחבורה של עובדי ה', מושפע השפעה חיובית וגדולה מאוד.

ולכן בימים האחרונים לפני החג הקדוש הזה אשר כוח והשפעה גדולה נמצאת בימים קדושים אלו, נקבל על עצמנו דבוק חברים ולהכנס באהבה ואחוה לליל הסדר, נמחל ונסלח לכלל עם ישראל ונקבל על עצמנו להשתדל לחזק בכל עת ובכל ימות השנה להיות חלק מחבורה של מצוות ומעשים טובים.

וידוע אשר פרשו: "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי", ידוע שבהרבה זמנים יש רב שדורש דרשה בישיבה והנה הבחורים החדשים והחלשים נכנסים, אך התלמידי חכמים אומרים: מדוע אני אכנס, הרי אני יודע כל מה שהרב רוצה לדבר ומבין את כל המוסר הזה, אם כן לא נכנס ומה גורם בזה, נזק חמור ביותר, ברגע שהחלשים רואים שהתלמידי חכמים לא נכנסים, או שגם הם לא נכנסים, או שנכנסים בחולשה גדולה ולא באהבה ודבקות ואז הדברי תורה לא נכנסים עמוק בתוכם. וזה מה שנאמר האזינו "השמים", השמים אלו התלמידי חכמים שגם הם יכנסו למקום אשר מדברים דברי תורה, אפילו שהם תלמידי חכמים והם כשמים ועל ידי שהם נכנסים ותשמע "הארץ", החלשים שהם כארץ ישמעו את אמרי פי ונהיית השפעה גדולה על החלשים.

וזה יסוד גדול ביהדות: שלעולם האדם לא יסתכל מה יצא לי טוב ממעשה זה? או מה הרווח שנשאר לי ממה שעשיתי?, אצל עם ישראל צריכים לראות, ממעשה שעשיתי איזה נחת רוח יצא ממעשה זה להקב"ה.

ולכן נשתדל לחזק הכלל בענייני המשפחה של כל אחד, להכנס באהבה ושמחה לימים קדושים אלו כך שבליל הסדר כל אחד מעם ישראל ישב בשולחן החג בשמחה ובטוב לבב והקב"ה ישלח שפע שמחה הצלחה וישועה גדולה.

נשתדל לשמח כל יהודי מעם ישראל בימים אלו וה' יתן הטוב ונזכה לראות את ישועת ה' בקרוב ממש.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments