יום חמישי, מאי 30, 2024
Homeדבר הרבקדושת בית הכנסת

קדושת בית הכנסת

לעיירה של רבי מנחם מנדעל מרימינוב זיע"א הגיעו הקוזאקים, הידועים באכזריותם וברוע ליבם, והעובדים המשועבדים לסוסיהם, וחיפשו היכן לשים את סוסיהם האהובים עליהם מכל. החליטו שהמקום הטוב ביותר הוא בית הכנסת, שם המקום הטוב ביותר לסוסים והודיעו לראשי הקהילה, מחר לקראת ערב מגיעים לעיר להכין את הבית כנסת עם תבן ומספה לסוסים. הצטערו מאוד כל יושבי העיר, איך יעלה על הדעת?!, בית אלוקים, בית כנסת, תהפוך למקום לסוסים? התאספו כל ראשי הקהל לביתו של ר' מנחם מנדעל מרימינוב לחקור ולדרוש ולחשוב מה לעשות בגזרה הגדולה והקשה הזאת, בתוך הדיבור בבית הצדיק העלו כל אחד מן היושבים רעיונות איך להנצל מן הגזרה, אחד מן היושבים אמר שיש לו רעיון איך להנצל מן הגזרה, רבי מנחם מענדל מרימינוב ביקש שיאמר את עצתו. עמד אותו אדם ואמר: הנה בימים האחרונים יש נזילה גדולה מגג בית הכנסת ואולי הטוב ביותר, שנשלח לקוזאקים ידיעה שיש נזילה בגג בית הכנסת וזה לא טוב לסוסים אשר יתרטבו ויינזקו וכך נינצל מן הגזרה שהסוסים יהיו בבית הכנסת.

כששמע זאת רבי מנחם מנדעל מרימינוב מיד קם ואמר: מיד תתקנו את הנזילה בבית הכנסת! אמרו לו כל ראשי הקהל: רבי, זו הדרך היחידה שלנו להנצל מכל הגזרה והבעיה אשר אנו נמצאים בה. ענה ואמר להם הצדיק: בגלל הנזילה בבית הכנסת, אשר אתם זלזלתם בה, הקב"ה הביא עלינו את הצרה הגדולה הזאת והגזירה הקשה הזאת וכאשר נתקן זה, תרד הצרה. מיד יצאו ראשי הקהל ולקחו איש מקצוע שיסדר את הבעיה בגג בית המדרש, ולקראת ערב נודע לראשי הקהל שיש שינויים בתוכניות של הקוזאקים והם הולכים למקום אחר ולא יבואו לעיר, וכך בית הכנסת ניצל מחילול גדול.

הנה, יש יסוד גדול בחיים. ישנם דברים אשר עצם הדבר הוא נראה דבר קטן, אבל הוא מקור הבעיה, הנזילה בבית הכנסת, חוסר כבוד מצד הקהל לבית הכנסת, זה הבעיה, זה הביא את כל הצרה הגדולה על הקהילה והפיתרון הוא לתקן את הקילקול ואחרי שיתקנו את הקילקול כל הגזרה תעבור. ברוב הבעיות בחיינו הפיתרון נמצא קרוב מאוד אלינו, בדבר הקטן ביותר, אנו רק צריכים לפתוח עין ופוטרים את הצרות והבעיות הקשות והגדולות ביותר. ודבר אשר מול עיננו כל חיינו, לאחר שהתחתנו, כעשר שנים לא זכינו לפרי בטן, הצטערנו, בכינו לבורא עולם השתדלנו בכל כוחנו וכו', אחרי ימים וזמנים קשים בדקנו ענין הכתובה, אשר לרבנית שתחיה שני שמות, ושם השני רשמו הראשון, ובאותו חודש שתיקנו הכתובה נפקדנו בפרי בטן. האדם יכול ללכת דרך ארוכה ולחשוב מחשבות, אך רק יפתח את עיניו, כל הצרות והבעיות הפיתרון קרוב אליו בפיו ובלבבו, רק פתח את העיניים, לא צריך להרחיק נדוד – הפיתרון קרוב מאוד מאוד.

ובענין בתי כנסיות ובתי מדרשות, הזהירות צריכה ליהיות גדולה מאוד. הרבה מן האסונות אשר קרו לעם ישראל באו בעוון חוסר כבוד לבית הכנסת, לבתי מדרש, בתי כנסיות ובתי מדרש הם המקדש מעט שיש לנו אחרי שחרב בית מקדשנו ולכן הזהירות וההקפדה בהם צריכה ליהיות גדולה ביותר.

וידוע בשנת ת"ח – ת"ט עברו על עם ישראל מאורעות מן הקשים ביותר שהיו לעם ישראל, שפכו את דם בני ישראל באכזריות גדולה ביותר, היו מורידים את עורם ונותנים לכלבים לאכול את בשר עם ישראל. היו חותכים את ידיהם ורגליהם וזורקים את גופותיהם מפרפרים לכביש. ועוד רעיונות שונים ומשונים של אכזריות איומה ונוראה. וגדולי עם ישראל לא ידעו ולא הבינו מדוע כל ההרג והחורבן הגדול הזה, בבוקר היו בוכים מי יתן לילה ובלילה היו בוכים מי יתן יום. ובאותו זמן תפסו את אחד מקדושי עם ישראל רבי שמעון מאוסטרופולי, ה' יקום דמו, ולקחו שיפוד גדול וחד ודקרו אותו למטה והוציאו את ראש השיפוד למעלה בראש. עד שקם קדוש עם ישראל, התוספות יום טוב, והרבה בתפילות ותחנונים להקב"ה, על מה הגזירה הזאת. ועשה שאלת חלום מדוע כל הגזרות הקשות האלו. וענו לו בתשובה על שאלת החלום מן השמים: כל זאת בגלל שמדברים בשעת שהציבור מתפללים בבתי כנסיות ובעבור זה באה הגזרה הגדולה הזו. והתחייבו במכת דבר, כי פגעו באות ו' של דבור ונהיה דבר.

ומסופר שבאותו דור עוד צדיקים חלקו ואמרו שעוון זה הוא מפני שבנות ישראל היו חוטאות עם העשירים שבאותו דור. ובאחד הימים הצדיקים התווכחו האם זה בגלל חילול בתי הכנסת או חילול בנות ישראל, לקחו ילד קטן ואמרו לו לפתוח תנ"ך, וכשפתח יצא הפסוק בבראשית: "הכזונה יעשה את אחותנו" – ראיה שהחורבן בא בעוון חילול בנות ישראל. אמרו החולקים, נעיין בתרגום יונתן בן עוזיאל מה אומר על הפסוק הזה ונמצא שכך דבריו: "לא ואי למהוי מתאמר בכנישתהון דישראל". פירוש: לא טוב שידברו בבתי כנסת של ישראל. אם כן שני הסברות צדקו, גם פריצות וגם חוסר כבוד לבתי כנסת.

נשתדל בכל כוחנו לחזק מורא בתי כנסת. מסופר על גדולי עם ישראל אשר זכו להיוולד לעולם אחרי שלהוריהם לא היו ילדים שנים רבות, משום שכבדו מאוד את הבתי כנסת והיו מנקים את הבתי כנסת. וכך יהושוע בן-נון זכה להנהיג את עם ישראל באחד מן התקופות החשובות, כניסת עם ישראל לארץ ישראל, בזכות שהיה מנקה את בית המדרש של משה רבנו.

וסגולות מרובות בכל עניני בית הכנסת: סגולה לפרנסה – לקנות מכספך את מצרכי ההבדלה לבית הכנסת שרבים יעשו הבדלה מכספך. סגולה לבנים וכן בנים תלמידי חכמים – לשלם את כסף החשמל של בית הכנסת ובית המדרש. סגולה למיתוק הדינים על האדם – להיות מעשרה הראשונים לפני התפילה. סגולה שלא יאבד את ממונו ואת אשר השיג בחייו – לצאת מעשרה האחרונים מבית המדרש. סגולה שדבריו יישמעו בכל מקום – לא לדבר שום דבר של בטלה בבית הכנסת ובבית המדרש. סגולה שאשתו תלד בנקל בלי שום סיכון וכו' – לפתוח פתיחת ההיכל. שמענו מאחד מאבותינו הקדושים סגולה לפרנסה – לעשות סעודה בסיום תפילת שחרית למתפללים. וכן רבו הסגולות והכוחות בענין בית הכנסת ובית המדרש.

נרחיב ונגדיל את בית חיינו ונתפלל להקב"ה שיבנה בית המקדש במהרה בימנו ושם נעבודך ביראה ובאהבה אמן סלה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments