יום שישי, יולי 12, 2024
Homeמאמריםצרכי עמך ישראל מרובים

צרכי עמך ישראל מרובים

קריאת קודש מכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א לקהל עדתו (ערב ראש חודש ניסן התשע"ז)
לרבני קהילות "שובה ישראל", לכל מוסרי הנפש ולכל ההולכים בדרך הקודש של קהילת קודש "שובה ישראל".

הנה חג הפסח ממשש ובא וצרכי עם ישראל מרובים, וכבר נהגו ישראל קדושים להשתדל בענין קמחא דפסחא, ובקהילת קודש "שובה ישראל "השנה כ"ג לחלוקת קמחא דפסחא.

והנה חשבנו לחזק קבלה לנו ולדורות הבאים למען יוחק בספר לזכרון עולם, שכל איש או אשה מקהילתנו הקדושה בכל מקום ומקום בארץ הקודש או מעבר לים, יקבלו על עצמו לקיים חלוקה לנזקקים, ויתן מעצמו או יתרים אחרים ויחלק לנזקקים, וכך נמצא שכולנו מקיימים בעצמנו מממוננו ומזיכוי הרבים מצות קמחא דפסחא.

ומבקשים אנו, שכל יהודי שקבל על עצמו לקיים חלוקה, ישלחו לנו את שמו והכמות אשר מחלק, ונשתדל להעתיר עליו ברחמים. וכן בכל בתי המדרש של "שובה ישראל" יקבלו הרבנים והשד"רים לארגן חלוקה ביד נדיבה, שכל משפחה תקבל ברוח גדול ובשפע.

ובעזהי"ת מהקופה המרכזית של קהילת קודש "שובה ישראל" יצאו אישורים לקניה בהשתדלות גדולה.

ומבקשים אנו מכל אוהבי ורעי, להשתדל השנה במצוה זו יותר מכל שנה, ולהעתיר בעדי לרפואה שלמה.
ובזכות מצוה רמה זאת, נזכה ל"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל".

ע"ה יאשיהו יוסף פינטו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments