יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבפרשת תצוה - השם הקדוש נגד הטומאה

פרשת תצוה – השם הקדוש נגד הטומאה

השם הקדוש שמפריד ומחליש את כוחות הטומאה – דבר תורה לפרשת תצוה – מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

מובא ברבנו החתם סופר בתורת משה (ד"ה. והיה כפי ראשו) בשם הגאון הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד, על פי הידוע כי היצר הרע הוא סמא"ל ובת זוגו היא לילי"ת, וכאשר מתחברים שני כוחות טומאה הללו, הם מביאים נזק גדול לעולם רח"ל.

אומר על כך רבי שמשון, כי יש שם קדוש "כפי" שמפריד ביניהם שלא יוכלו להזיק, וזהו רמז הכתוב "ל'פיו ס'ביב מ'עשה א'ורג" ר"ת סמא"ל – "ת'חרה י'היה ל'ו ל'א י'קרע" ר"ת לילי"ת. אמנם ביניהם יש מילת "כפי", שהוא שם קדוש המפריד ביניהם שלא יתחברו יחד עכדה"ק.

והנה ידע האדם, כאשר מתחברים שני הכוחות הרעים הללו לילית וסמאל ונהיים כאחד, הכח שלהם להזיק להחריב ולהשחית חמור וקשה הוא ביותר. וכך היה בשעת חורבן בית המקדש, ששני הכוחות הללו נתחברו לאחד ונחרב הבית.

וכך גם כל חורבן פרטי העובר על האדם ח"ו, הוא חיבור של שני הכוחות הללו שהוא חיבור מחריב והורס כל חלקה טובה, וכמעט שאי אפשר להתמודד עם מצבים ששני הכוחות הללו מתחברים לאחד ובאים על האדם, ואז חורבנם קשה ביותר. והשם קדוש הזה "כפי", הוא שם שבכוחו להפריד את החיבור הרע וההרסני שהם מתחברים.


והנה עוד רמזו רבותינו הקדושים על דברי הגמרא (בבא מציעא פה.) כל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזרה, מבטלה בשבילו שנאמר "ואם תוציא יקר מזולל "כפי" תהיה". והנה להוציא יקר מזולל, להציל את נפש האדם מכח הסיטרא אחרא והחיבור של שני הכוחות הרעים והקשים אשר מצוה להמנע גם מלהזכיר את שמם, "כפי" בכח כפי תהיה, תצליח להפריד אותם ואז להוציא את היקר מזולל.


וכך מצאנו בגאולת בני ישראל מארץ מצרים (שמות ד, לא), "ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל" הנה ר"ת כ'י פ'קד י'-ה-ו-ה יוצא השם הקדוש כפ"י, ועל ידי האמונה שהאמינו בהקב"ה בכח השם הקדוש כפ"י הפרידו את הכח של שני הכוחות הטומאה שהתחברו, ואז נחלש כוחם ויכלו להיגאל מארץ מצרים.


וכך מצאנו בדברי הנביא (ירמיה לא, י) "כ'י פ'דה י' הוה את יעקב‏ וגאלו מיד חזק ממנו" והנה ר"ת כפ"י שזהו שם הפירוד בין שני הכוחות הטומאה.

ולכן כשמרגיש האדם יצר הרע גדול בכל עניני החיים שעובר עליו, יהרהר בנפשו ויאמר בפיו את הפסוקים הללו "כי פדה ה' את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו" וכן "אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה". ובכח שם קדוש זה מפריד את כוחות הטומאה, וכך נוכל לצאת מאפילה לאור גדול "וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב".

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments