יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבפרשת תולדות - תשע"ד

פרשת תולדות – תשע"ד

השפעת הלבוש, שם, והלשון

אחד היסודות אשר עמדו עם עם ישראל במצרים שלא שינו את שמם, את מלבושם ואת לשונם, נקפיד בכל כח על השם היהודי שלנו, על ילדינו ונדע שהשם משפיע על חיי הילד. ובכל יום חדשים לבקרים שמות אשר השפעה רעה על הילדים ונזק גדול זורעים בבנים ובבנות, נשמור את מסורת האבות בשמות ונתרחק ונרחיק אחרים משמות אשר אין בהם ניצוץ של קדושה ושמחה אמיתית.

לשונם, נשמור מכל משמר על הלשון, להתרחק מדברי לשון הרע, רכילות, דיבור בצורה לא הגונה לא מכובדת ונדע שברית הלשון וברית המאור והברית הקודש מחוברים יחד, מי שמדבר לשון הרע, שקר ומילים לא הגונות סימן שפגם בעיניים ובברית. נזהר ונשמר בלשוננו לבלתי נחטא.

ומלבושם, צניעות הבגדים על פי היסודות אשר קבעו לחכמים מדורי דורות איך בת ישראל צריכה ללבוש, כל כבודה בת מלך פנימה ואף הגברים יזהרו איך ומה לובשים משום שסגנונות וצורות מסויימות משפיעים השפעה רעה ביותר על נפש האדם.

ואפשר להביא ראיה מפרשת השבוע, שבו יש יסוד גדול. מצאנו כשיעקב הלך לקחת הברכות מיצחק רבקה נתנה לו את בגדי עשיו החמודות, וקשה מדוע צריך הבגדים של עשיו חסר ליעקב בגדים?, ועוד מה הפרוש "החמודות"? אלא אפשר לבאר ולאמר יעקב היה איש תם, ישר וצדיק אשר אינו יודע מה זה שקר וחוסר אמת ובכדי לעשות כזה דבר לקחת ליצחק את הברכות צריך היה כח ומהיכן הכח?, צריך את הבגדים שעשיו לבש אשר ינק מאותו רשע חמדות ומידות רעות, ולכן נאמר החמודות שינק חמדה ועל ידי שלבש את הבגדים האלו נכנס ביעקב כך ללכת ליצחק ולאמר אני יצחק בינך בכורך, מכח הבגדים של אותו רשע עשיו. ומפה יסוד, הבגדים שהאדם לובש משפיעים עליו כח גדול ביותר וניקח זה לנו, לזרעינו ולקרובינו וכך להשפיע על העולם להזהר בדיבור, בבגדים ובשמות. אלו יסודות גדולים וחזקים לעמוד בפרץ בימים אלו.

וישנו מעשה שיש בו הרבה מוסר שבזמן הבעל שם טוב, גזרו גזרות קשות על עם ישראל והייתה תקופה קשה ביותר, הבעל שם טוב אשר כאבם של עם ישראל כאב לו ביותר, יצא ליער ובמקום מסויים עמד והתפלל בכל כוחו תפילה חזקה להצלת ולהצלחת עם ישראל ומכח תפילתו אש גדול וכח ירד לעולם וכל צרותם של עם ישראל נפתרו על הצד הטוב ביותר. עברו שנים, הבעל שם טוב כבר נפטר ושוב היה זמן קשה ביותר על עם ישראל, הלכו לתלמידו וממשיך דרכו של הבעל שם טוב, המגיד הגדול ממזריטש וסיפרו ואמרו לו את כל הצער אשר עם ישראל נמצאים בו. בצר לו המגיד ממזריטש יצא לאותו יער אשר שנים לפני כן הבעל שם טוב עמד והתפלל בו ובאותו מקום התפלל את אותה תפילה אשר התפלל הבעל שם טוב, אך המגיד אמר לתלמידיו: את היחודים והכוונות של הבעל שם טוב איני יודע לכוון ואת האש אשר הדליק איני יודע, אך בזכות המקום ביער ששם התפלל הבעל שם טוב והתפילה המסויימת הזאת, אשר אותה התפלל הבעל שם טוב, שה' יושיע כמו בזמן הבעל שם טוב. וכך היה, הבעיה נפתרה.

שוב עברו שנים, המגיד ממזריטש נפטר כבר לפני זמן ושוב הייתה בעיה קשה לעם ישראל, הלכו לרב מססוב שהיה קדוש עליון ונורא וביקשו ממנו ישועה בצרה הקשה אשר נמצאים עם ישראל. הלך הרב מססוב ליער למקום אשר שם התפלל המגיד ממזריטש, אשר הראשון אשר התפלל שם היה רבנו הבעל שם טוב ואמר: ריבונו של עולם אני לא יודע את התפילה של הבעל שם טוב ושל המגיד וכן אני ודאי לא הגעתי לכוון את הכוונות אשר הבעל שם טוב כיוון, רק דבר אחד אני מכיר פה, את היער הזה ואת המקום אשר אבותינו עמדו והתפללו בשעת צרה ולכן אני עומד פה ומבקש מהקב"ה בזכות שאני עומד במקום הזה שהבעיות של עם ישראל יפתרו ויסתדרו. לא עבר זמן וכל הבעיות של עם ישראל הסתדרו.

עברו עשרות שנים ושוב הייתה עת צרה גדולה לבני ישראל, הלכו לרבי ישראל מרוז'ין וביקשו ממנו ישועה שיעתיר בעד עם ישראל השרויים בצרה ומצוקה, עמד רבי ישראל מרוז'ין ואמר: ריבונו של עולם אני לא יודע את כוונות הבעל שם טוב ולא את התפילה אשר הוא התפלל ורבנו המגיד ממזריטש ולא את המקום ביער אשר גם הרב מססוב ידע, אלא אני רק מכיר את הסיפור הזה ואני מספר אותו ובכח הסיפור הזה תושיע ותרחם על עם ישראל מהצרה הקשה אשר נמצאים בה. ומיד ישועה משמים ירדה וכל הבעיות והצרות הסתדרו לעם ישראל.

אנו בדור אשר מלא בהרבה עניינים הנראים גדולים וחשובים אך ממש ריק מתוכן אשר אין בו כוונה ולא תפילה אמיתית ואף לא יודעים היכן לעמוד ולעורר רחמים על עם ישראל ומה שנותר לנו בזמן הזה של פרשות הגאולה של עם ישראל ממצרים שהקריאה תעורר את הזמן וידמיין בנפשו את כל השיעבוד אשר אבותינו עברו במצרים ויצייר את צרותיו ובעיותיו והקשיים אשר היה חווה וכך הגאולה הכללית והפרטית שלו תתקרב ותבוא. "אור חדש על ציון תאיר", הקב"ה יצמיח לכל אחד מאיתנו את ישועתו הפרטית ואת ישועתו הכללית, אך לא ניפול ברוחנו ונמשיך באמונתנו ובמסירותנו בלי להתמהמה.

בכל יום אשר חולף אנו מודים לה' על החסד והאמת ומתפללים על העתיד ומבקשים מכל אחינו ורעינו לגדל ולהרחיב את דבר ה' אשר קהילת קודש שובה ישראל מאירה בכל מקום ומקום. ישלח הקב"ה דברו ויירפאנו ונזכה לראות בקרוב גאולה השלמה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments