יום שישי, יוני 14, 2024
Homeמאמריםפרשת שקלים / מחצית השקל

פרשת שקלים / מחצית השקל

הנהגות דקדושה לפרשת שקלים מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

בשבת שלפני ראש חודש אדר, מוציאים שני ספרי תורה וקוראים בראשון פרשת השבוע, ובשני פרשת שקלים בפרשת "כי תישא" עד "לכפר על נפשותיכם", מפני שבזמן בית המקדש היו משמיעים על השקלים באחד באדר.


בזמן בית המקדש, היו בא' בניסן מתחילים בכל שנה להקריב את הקורבנות מתרומה חדשה שתרמו לאותה שנה, על ידי מחצית השקל החדשה של אותה שנה.


ולכן בא' באדר שזה שלושים יום לפני הזמן, שזהו הזמן ששואלין ודורשין שלושים יום לפני המאורע, היו מכריזים על השקלים.


ולכן שבת שלפני ראש חודש אדר, מכריזים על מחצית השקל.


ובימינו אנו "ונשלמה פרים שפתינו" קוראים זכר למקדש.


ומובא ברבותינו הקדושים זצוק"ל, כאשר יתן האדם מתנות השקל יכוון שזה זכר למחצית השקל, שבכסף זה היו קונים בכל שנה את הקורבנות לבית מקדש.


ומפטירין "ויכרות יהוידע" שמדבר שם בענין השקלים (הובא בשו"ע סי' תרפ"ה ס"א).


נהגו להעלות למפטיר של פרשת "שקלים", רק מי שנשוי וירא ה' מנכבדי הקהל.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments