יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבפרשת שמיני / אהבת ה'

פרשת שמיני / אהבת ה'

ידוע המעשה בתלמיד שפנה לרבו ואמר לו: רבי הקדוש מספרים אנשים ואומרים שהרב נותן עצות וסגולות מיוחדות אשר מביאים לדברים גדולים ומיוחדים תתן לי רבי הקדוש סגולה להגיע להיות ירא אלוקים. ענה הרב ואמר לתלמידו: אני אינני מכיר סגולה או כל דבר אחר אשר מביא את האדם להיות ירא אלוקים אבל אם אתה רוצה סגולה אני יכול לתת לך סגולה להיות אוהב אלוקים.

שמח התלמיד ואמר: אם אין סגולה ליראת אלוקים אני שמח מהסגולה של אהבת אלוקים. שאל וביקש התלמיד מהר לדעת מה הסגולה של אהבת אלוקים ענה הרב ואמר לו: כי כאשר תאהב את רעך זה ההתחלה להגיע לאהבת אלוקים. כי כאשר האדם אוהב את חברו, את יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא זה תחילת הדרך להגיע לאהבת ה' אמיתית.

הנה בדור הזה אנו נמצאים בזמן שהקשר בין אדם לחברו נהיה קשר שטחי ביותר וכל אדם חי בעולמו, והעולם רוצה להיות אוהב ה' ולדלג על ה-אוהב חברו. ונמשל הדבר לאדם שרוצה להכנס לבית שיש לו שתי דלתות ויש לו מפתח של דלת אחת ואת המפתח השני אין לו. כי דרך "ואהבת לרעך כמוך" מגיעים לאהבת ה' אמיתית.

וזה הניסיון הגדול של הדור הזה, גם בקרב אנשים אשר מבינים מה זה אהבת ה' הם מדלגים על הדלת של "ואהבת לרעך כמוך" וכך לעולם לא יגיעו לשלמות האמיתית של אהבת ה'.

וזו היתה עומק הטעות של תלמידי רבי עקיבא אשר היו גדולים בתורה אך לא נהגו כבוד זה בזה, הם דילגו על הדלת של בן אדם לחברו לכן הגיעו להשגות גדולות אך בלי הבסיס של דרך ארץ קדמה לתורה ולכן לא יכלו לחיות. ומתו משום מעלתם הגדולה והחיסרון בהבנת הדרישה מאיתנו לאהבת ה' על ידי הדרך של אהבת רעך.

והיום כאשר עמדנו בשיעור המרומם והמקודש וראינו כח של כאיש אחד בלב אחד הרגשנו שעל ידי אהבת רעך מגיעים לדרגה של אהבת ה' אמיתית ואפשר להגיע להשגות גדולות בעבודת ה'.

וזהו עומק הדבר מה שקרה לשני בני אהרון נדב ואביהו שמתו, המדרש אומר אחד מן הדברים שעשו, שהיו רואים את משה ואהרון והיו אומרים מתי ימותו משה ואהרון ואנו ננהיג את בני ישראל בצורה יותר טובה ועל זה נענשו שמתו. והשורש של החטא הזה הוא שהיה פגם ואהבת לרעך כמוך, איך בן יכול לחשוב כך על אביו ועל דודו, אפילו שמחשבתם הייתה לשם שמים בכל אופן היה בזה פגם ולכן מתו במיתה משונה.

ולכן בערב שבת שזה זמן של חשבון נפש נראה איך בכל הכח נמצא לאהוב את חברינו ודרך זה להגיע לאהבת ה' אמיתית. ואפילו לאהוב את האדם שעושה לך רע ומזיק לך.

ומובא בספרים הקדושים: "ואהבת לרעך כמוך", תאהב גם "לרעך", פירוש לאדם שעושה לך רע גם אותו תאהב כמוך וכך יכול האדם להגיע לאהבת ה' אמיתית.

נכנס לשבת קודש הזאת בשמחה ובאהבה, בבן אדם לחברו ונזכה כולנו לשבת של שמחה, קדושה ונחת. ונזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments