יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeמאמריםפרשת פקודי / כוח המסירות נפש

פרשת פקודי / כוח המסירות נפש

בפרשיות אלו אנו לומדים את כל ענייני בניית המשכן. ומי שזכה ליהיות העוסק במלאכת בניית המשכן הוא בצלאל בן אורי בן חור. והשאלה נשאלת – מדוע בצלאל נבחר מכל עם ישראל? מה המידה המיוחדת אשר הייתה בו ולא הייתה באחרים? וכן, מדוע התורה מודיעה לנו את יחוסו – בן אורי בן חור? אלא אפשר ללמוד יסוד גדול בחיינו.

חכמה נמצאת באדם על ידי שני מצבים, או שהאדם נולד שנון וחכם או שהאדם עשה מעשים של מסירות נפש ממש, ומן המעשים האלו מקבל השראה משמים של חכמה גדולה מה'. אך צריכים לדעת יסוד גדול, חכמה אשר נמצאת בתוך האדם אינה מביאה את האנשים, על פי רוב, למעמד או להצלחות יוצאות דופן לא ברוחניות ולא בגשמיות. וכבר אמר שלמה המלך: "לא לקלים המירוץ". והרבה חכמים ראינו בעולם אשר בסופם כל חכמתם תתבלע. אך חכמה אשר היא מגיעה על ידי מסירות נפש שהאדם מוסר את נפשו, יש לה כח גדול ביותר ועל ידי חכמה הבאה לאדם ממסירות נפש משיגים השגות גדולות מאוד.

ולכן ידע האדם, חכמה לבד בלי מסירות נפש לא תביא מאומה לאדם, חוץ משיברון לב ברגע שרואה בחכמתו את הדברים ומבין אותם אך אינו משיג מאומה מכל מעשיו ורק שילוב של מסירות נפש אז נפתחים מעיינות החכמה המבורכת והמוצלחת אשר יש עימה שורשים ואותה חכמה נושאת פרי וההצלחה, בכל המובנים, נמצאת עם אותה חכמה.

אך אנו מוצאים בחיים הרבה אנשים אשר מסרו נפש וזכו להצלחה ולחכמה מה', אך ברבות הימים פחדו להפסיד את מה שהיה להם בידים ואז חשבו להשאר רק עם החכמה לבד בלי המסירות נפש והאמונה ולשמור רק על הקיים. כזאת חכמה נמשלת למים אשר אינם זורמים ומים אשר במקבץ אחד לא זורמים, עם הזמן אשר עובר מתעפשים ומעלים ממנם רע. וכך מצאנו אנשים אשר הצליחו הצלחות גדולות והיו תקוה של עם ישראל, אך פתאום דעך כל אשר להם ושקעו, ומדוע? משום שעצרו עם אמונתם שמי שהושיע ועזר בתחילה ישוב ויושיע ויעזור בכל זמן וזמן.

וכך אפשר לבאר בענין בצלאל. בצלאל היה צדיק וחסיד וירא ה', וכמו שמובא בחז"ל: שאל הקב"ה את משה רבנו: האם בצלאל ראוי בעיניך לבנות את המשכן? אמר משה להקב"ה: אם בפניך ראוי בודאי גם לפני ראוי! שלח הקב"ה את משה לשאול את בני ישראל, האם בצלאל ראוי בפניהם לבנות את המשכן, אמרו בני ישראל: משה רבנו אם בפניך ראוי גם בפנינו. והנה מדוע כל הדין ודברים האלו? אלא בצלאל היה ירא ה' בסתר ובגלוי, בעיני משה רבנו בסתר ובעיני עם ישראל בגלוי, וברגע שגם למטה וגם למעלה מצא חן, את החכמה לבניית המשכן זכה לקבלה בזכות מסירות נפש. ואיזה מסירות נפש מצאנו אצל בצלאל? אמרו חז"ל: סבו חור מסר את נפשו על קידוש ה' (בחטא העגל), ובזכות מסירות הנפש של סבא זכה לחכמה המיוחדת לבנות את המשכן.

ופה הלימוד הגדול, שמסירות נפש גם של האבות נותנת כח לבנים לחכמה מרובה ולהצלחה גדולה, הבנים רק צריכים להיות כלי קיבול לקבל את החכמה ובזכות מעשי האבות מושפע עליהם שפע ממרום לקבל את הכוחות מן האבות. וכל כוחו של בצלאל בא מן אבותיו חור ולכן התורה הקדושה מזכירה את כל היחוס שלו.

והנה בימים אלו אשר צריכים סיעתא דישמיא בכל צעד אשר פונים, ורואים בחוש שהעולם השתנה ומשתנה מרגע לרגע, ישתדל כל אחד מאיתנו ליהיות כלי קיבול ואחרי כן למסור נפש על כל ענין וענין של יראת שמים, קדושה או דרך ה' ועל ידי המסירות נפש יושפע שפע ממרום מכל העולמות.

בשורות טובות ישועות ונחמות.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments