יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeדבר הרבפרשת מטות-מסעי תשע"ג

פרשת מטות-מסעי תשע"ג

ואתה מחייה את כולם
כאשר בני ישראל עומדים לפני הכניסה לארץ ישראל באים בני גד ובני ראובן ומבקשים ממשה רבנו להשאר בעבר הירדן כיון שיש להם צאן ומקנה רב, עונה להם משה ואומר: אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה.

טענתו של משה רבנו כלפי גד, ראובן וחלק משבט מנשה טענה לא מובנת, מדוע משה רבנו התלונן רק על זה שלא יצאו למלחמה ומה עם ההפסד גדול שלהם לגור בארץ הקודש, מדוע טענתו היא רק כלפי העזרה במלחמה?, מה עם ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חמדה טובה שירושה לנו מאבותנו, ארץ האבות הקדושים שהיא משאת ליבו של כל יהודי?.

אלא אפשר לפרש ולומר הגמרא במסכת תמורה דורשת על הפסוק בנביא "ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה ביתי לאשה וילכדה עתניאל בן קנז".

אומרים חז"ל שאין הדברים כפשוטם ואת קרית ספר לא שלא הצליחו לכובשה על ידי צבא, אלא שלוש מאות הלכות חשובות שנשתכחו מעם ישראל בימי פטירתו של משה מרוב הצער על פטירתו של משה רבנו זה מה שחיפש כלב, מי יחזיר את ההלכות האלה וברגע שיחזרו אותם הלכות יהיה אפשר לכבוש את קרית ספר. וזה מה שעשה עתניאל בן קנז, בפילפולו החזיר את ההלכות ועל ידי שהחזיר את ההלכות היה אפשר לכבוש את קרית ספר.

ומזה נלמד יסוד גדול, כל חלק וכל מקום בארץ הקודש יש לו חלק מהתורה הקדושה וכאשר לומדים ויודעים ושולטים על פרק זה או הלכה זו בתורה הקדושה אפשר לשלוט ולכבוש את החלק ההוא מארץ ישראל ולכן, קרית ספר ההלכות ששולטות בחלק מארץ זאת היו אותם הלכות שנשתכחו בפטירת משה ולכבוש את חלק הארץ הזאת היה צריך להזכר ולדעת ולשלוט בחלק זה מהתורה וכל עוד שלא היה את זה בידי עם ישראל לא יכלו לכבוש את קרית ספר, עד שעתניאל בן קנז בפלפולו החזיר את ההלכות וכך כבשו את חלק הארץ הזאת.

ולכן משה רבנו כעס על בני גד מנשה וראובן משום שאם לא יבואו למלחמה יחסר חלקים מארץ ישראל משום שישראל ראשי תיבות יש שישים ריבוא אותיות לתורה הקדושה ולכל יהודי יש חלק בארץ הקודש על ידי החלק של התורה שקשור בו ואם לא יבואו למלחמה ולא ישתפו את חלק מהתורה שלהם במלחמה של כיבוש ארץ ישראל יחסר המקום הזה לעם ישראל. לכן טענתו של משה הייתה כנגד שבטים אלו מדוע לא באים למלחמה.

וזהו יסוד גדול לכל חיי האדם "ואתה מחייה את כולם", בכל צעד ושעל, בכל עניין בחיי האדם יש "אתה", מצוה מסויימת, כח רוחני מיוחד שהוא מחייה את הדבר הזה וצריך האדם לדעת מה המצוה שמחייה את אותו עניין ועל ידי שמקיים את אותה מצוה יכול לתפוס שליטה גם על אותו עניין.

ואף על דברים גשמיים כשאדם רוצה לקנות בית מסויים או עסק מסויים יש מצוה מסויימת שקשורה לאותו דבר מסויים, תנסה לברור ולברר ולהשיג מה המצוה המסויימת ואז תזכה בדבר שאתה רוצה להשיג.

התורה הקדושה היא השורש והתמצית לכל חיי האדם בעולם הזה כשהאדם בבירור הדעת ובחדות המחשבה ומתרחק מהבלי העולם הזה אשר מטמטמים את דעתו יכול להשיג על ידי ידיעת שורש של כל דבר עולם ומלואו.

כאשר האדם משיג דברים גשמיים בלי שורש מצוה המחזיקה את הדבר הגשמי אין לדברים אלה קיום לזמן ארוך או שהם בגדר עושר שמור לבעליו לרעה או שברבות הימים יעלמו וילכו לו והנזק והכאב והחורבן שישאירו יהיה קשה מנשוא. והצער ישכיח את כל השמחה אשר הייתה לאדם בעבר.

לכן על ידי אהבה ואחוה ועל ידי שותפות עם כלל עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד אפשר להגיע ולהשיג כל חלקה טובה.

בימים אלו אשר קוטב מרירי נמצא נמתק ונקרר את קוטב מרירי במצוות בן אדם לחברו ובריבוי מצוות ומעשים טובים.

בשורות טובות והצלחה מרובה. נזכה בע"ה לגאולה שלמה ולבנין בית המקדש במהרה בימנו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments