יום רביעי, מאי 29, 2024
Homeדבר הרבפרשת כי תשא / ועשו לי מקדש

פרשת כי תשא / ועשו לי מקדש

דבר תורה לפרשת כי תשא – מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

כאשר משה רבנו היה בשמים לקבל את התורה ובני ישראל חטאו בעגל, אמר הקב"ה למשה רבנו (שמות לב, ז) "וידבר ה' אל משה לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר ציויתים עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר ה' אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא. ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול"


וצריך להבין, מדוע ולמה אמר הקב"ה למשה רבנו "לך רד כי שיחת עמך"? ודאי יש סיבה ולימוד גדול בדברי הקב"ה למשה, מיד ברגע שחטאו בחטא העגל "לך רד כי שיחת עמך".


ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה אמרו רבותינו "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" (תהילים קטו, טז). הנה "השמים" הם ביתו של הקב"ה, "והארץ"הקב"ה נתן לבני אדם שזה יהיה ביתם. וידוע מה שאמרו לנו רבותנו הקדושים, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה (עיין ברכות ח).


אם כן יובן, בשעה שבני ישראל חטאו בעגל היה זמן קשה ביותר ומידת הדין הייתה מתוחה מאוד, והקב"ה רצה לכלות את עם ישראל. והנה באותה שעה משה רבנו היה בשמים, וזה זמן קשה מאוד לבקשת רחמים מן השמים, משום שמשה רבנו בשמים לכן אומר לו הקב"ה "לך רד כי שיחת עמך" רד לבית שלך, לעולם שלך, ושם בעולם שלך שאתה הבעל הבית, משם תבקש רחמים ממני רחמים בביתך, והקב"ה יצטרך לקבל את בקשת מחילה וסליחה ורחמים על חטא העגל.


אך משה רבנו שהיה אוהב ישראל לא יכל להתמהמה, ועוד בשמים התחיל לבקש רחמים על עם ישראל, שימחל ויסלח לנו על חטא העגל.


ונלמד יסוד גדול, כאשר האדם מקדש את בתי הכנסת ובתי מדרשות והוא נהיה כבעל הבית של המקומות האלו, דואג לכל צרכי המקום, ושם יש אורח שזה הקב"ה, כפי שביקש "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"(שמות כה, ח).

וכך מובא במדרש תרומה משל הדבר למה הוא דומה, למלך אשר היית לו בת יחידה אשר אהבה מאוד. כאשר הגיע זמן חתונתה, אמר המלך לחתן בת יחידה יש לי ואני אוהב אותה מאוד, אך היא מהיום אשתך. בקשה אחת יש לי, תעשו לי חדר קטן בבית שלכם שאוכל לבוא להיות עם בתי.

כך הקב"ה כביכול, חמדה גנוזה בבית גנזיו זו התורה הקדושה, ונתנה לעם ישראל וביקש מעם ישראל "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" מבקש הקב"ה מעם ישראל לעשות לו מקום להיכן יוכל לבוא ולהיות, ואלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

"וכן קבלה בקהילתנו הקדושה שובה ישראל" כל אדם יסדר מקום קטן בביתו, במשרדו או בכל מקום שיהיה, מיועד לתפילה, ללמוד, לחשבון נפש ולהתייחדות עם הבורא.

וידע האדם שבמקום הזה נהיה משכן לשכינה, אך הוא בעל הבית. וכאשר מבקש מהקב"ה דבר, הקב"ה מקיים כי כל מה שאומר לך בעל הבית עשה. ולכן אמר הקב"ה למשה רבנו "לך רד" – כי בארץ אתה בעל הבית, והקב"ה יצטרך לקבל את בקשתו לסלוח לעם ישראל על העגל.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments