יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבפרשת ויקהל / מסירות נפש

פרשת ויקהל / מסירות נפש

לאחי ורעי ה' עליהם יחיו.

הנה אנשים בחיים מחפשים דרכים ורעיונות איך להשיג השגות ברוחניות ובגשמיות וכאשר רואים אדם מצליח או מוצלח שואלים מה היה סוד הצלחתו, מה היה הדבר המיוחד אשר הביא אותו למעמדו או להשגותיו הגדולות.

אך בפרשת השבוע פרשת ויקהל ישנה תשובה לסוד ההצלחה בכל עניין ומובן בחיים. והנה מובא בפרשה: "ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה". והנה, מדוע זכה בצלאל לבנות את המשכן לעשות את הדבר המיוחד והעצום הזה, בניית בית ה'? אמרו חז"ל, משום מסירות נפש. ואיזה מסירות נפש? לא של בצלאל אלא של אבותיו. חור כשראה שבני ישראל עומדים לעבוד עבודה זרה מסר נפשו ומכח המסירות נפש שהיה לאבותיו של בצלאל וכן מצד הסבתא היא מרים אשר מסרה נפש על בנות ישראל בזמן הגזירה "כל הבן הילוד היאורה תשליכון אותו", וכח המסירות נפש אשר הייתה באבותיו השפיעה חכמה על בצלאל.

והנה פה טמון יסוד גדול, שיכול האדם להשיג השגות עצומות, כולל בחכמה וכל זה תולדה של מסירות נפש, החכמה היא לא תמיד האבות, במקרים רבים החכמה היא התולדות של המסירות נפש, כשרואים אדם מוצלח או חכם זה תולדה של מסירות נפש ואפילו לא שלו, מסירות נפש של אבותיו או אבות אבותיו משפיעים על הבנים ובני בנים.

ובוודאי לאדם עצמו כאשר מוסר את נפשו על דרך או עניין מסויים ודאי שבסוף הדרך ה' יעזרו ויתן לו את מבוקשו.

וזה שאמר שלמה המלך: "תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי" פירוש: התורה שלמדתי באפי, בצער ביגון היא שעמדה לי, דבר שנקנה בייסורים כוחו גדול ביותר וממנו תולדות רבות.

וזה עומק דברי המשנה "יגעת ומצאת תאמין", על ידי יגיעה ומסירות נפש מצאת, תמצא את התולדה של המסירות.

וכך כל גדולי התורה לא השיגו את השגותיהם בשום תחום לא על ידי חכמה מרובה ולא על ידי עצה או דרך אחרת, רק על יד מסירות נפש, כח המסירות נפש גדול ביותר. ואף רבי עקיבא לא השיג את כל השגותיו הוא ורבי אלעזר הגדול רק על ידי מסירות נפש שפרשו ממשפחתם ומסרו את נפשם על התורה והעבודה בדוחק ובצער.

ולכן יובן: "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה". מדוע כך דרכה של תורה ולא בשפע מרובה וכן מדוע נאמר הווה גולה למקום תורה מדוע לא בנחת בביתו?, אלא להשיג השגות זה רק על ידי מסירות נפש והמסירות בדוחק האכילה, בדוחק השתיה, בריחוק מן הקרובים, גורם לאדם תולדה של חוכמת התורה.

ולכן כשרואה האדם התמודדויות קשות ימסור את נפשו משום שההצלחה והברכה הם תולדה של מסירות נפש.

וכך ידוע המעשה בתלמיד בישיבה אשר לא היה מבין גמרא וקשה הבנה, הראש ישיבה לקחו לרב צדיק שייתן את דעתו, הרב ביקש מהתלמיד למסור נפש לנקות את כל הישיבה לפסח, למסור נפש בעבור כל חתן שמתחתן וכך במשך הזמן פתאום הבחור נפתחו לו שערי שמים והתחיל להבין וללמוד עד אשר נהיה גדול בתורה.

וזה יסוד לכל עניין בחיים, המסירות נפש היא האב, ההצלחה אפילו בדברים ועניינים אחרים היא התולדה.

הקב"ה ייתן כח הצלחה ברכה וישועה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments