יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבפרנסה = חשבון נפש

פרנסה = חשבון נפש

השבוע יש בו יום מיוחד עם סגולה גדולה לפרנסה, אשר הרבה נוושעו מכח סגולה זו. ביום שלישי בפרשת 'בשלח' לקרוא את פרשת 'המן' שניים מקרא ואחד תרגום ובזכות זה זוכה לפרנסה מרובה.

והנה, אנו נמצאים בזמן מורכב ביותר, מצד אחד רואים רוח ועשירות אשר לא היה באף דור, אך מצד שני אין לאנשים ביטחון במה שיש להם ואין הדעת מיושבת. ולכן, התפילה להקב"ה שהפרנסה תהיה בברכת ה' ולא ח"ו עושר שמור לבעליו לרעה. וראינו בעינינו, איך ה' מעלה אנשים ונותן להם כל טוב והנה חושבים שנצחו ועלו ואין סוף ליכולתם, ואף לרמוס ולדרוך על התורה הרשו לעצמם, אך נפילתם הייתה ותהיה מרה וכל רעה תרדוף חוטאים "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללוי-ה".

והנה, בכל דור היה לנו נביאים חכמים, אשר הורו לנו את הדרך. ואף בדור המדבר אמרו חז"ל על המן "ויענך וירעיבך ויאכילך את המן". ופרשו חז"ל: המן היה יורד לצדיק בפתח ביתו; פחות צדיק, בשער של גינתו; פחות הגון, בכיכר העיר; רשע, מחוץ לעיר היה צריך ללכת ולחפש את המן. אם כן, אם קרה שאדם חטא, היה קם בבוקר ולא מוצא את המן בפתח ביתו, היה מצטער צער גדול, ומתבייש לצאת לחפש את האוכל שלו והיה נשאר בביתו רעב ועומד ועושה תשובה! וזה: "ויענך"- האדם היה מתענה ודואג האם לא חטאתי היום, והאם המן ירד בפתח ביתי ואם לא ירד "וירעיבך" – היה האדם נשאר רעב ועושה תשובה, ואחרי כן "ויאכילך את המן" היה זוכה רק אז שהמן ירד בפתח ביתו.

והנה, בדור זה אין לנו לא נביאים ולא מן, צריכים אנו עבודת המידות מתמדת, בלי לעצור רגע אחד. אי אפשר להיות ירא שמים למחצה שליש ורביע, אי אפשר להיות טוב ועוד גם בצד להיות רע, צריך עבודה בלי עצירה והשתדלות חזקה ביותר. מי שעוצר רגע אחד, זה לא רגע, ברגע אחד נאבד עולם ומלואו וצריך עבודה חזקה להתחיל מן ההתחלה. "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" צריך האדם דבקות בכל רגע בהקב"ה ורק אז "חיים כולכם היום"

אנו בדור שח"ו מי שמתחיל להדרדר, המעצור הוא קשה מאוד. ולכן, אסור לעצור לרגע שלא ליפול להדרדרות, אשר מי ישורנה.

הקב"ה יושיע אותנו ויברך כולנו – "ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך ה'"!

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments