יום רביעי, אפריל 17, 2024
HomeUncategorizedפניה מכבוד הרב שליט"א

פניה מכבוד הרב שליט"א

אחי ורעי, אהובי וידידי היקרים, ה' עליהם יחיו.

אנו, העם היהודי, בני אברהם אבינו אבי האומה, נועדנו לעבור בעולם הזה עשרה ניסיונות קיומיים. החיים מספקים לנו אין ספור ניסיונות, חלקם קיומיים, וחלקם יום-יומיים המלווים אותנו בכל צעד ושעל. הניסיונות הקיומיים, הקשים יותר, הם כאשר האדם מרגיש כי כל הדרכים חסומות בפניו, ולכל אשר הוא פונה אין ה' מצליח בידו, רח"ל.

כל יהודי, ממש כמו אברהם אבינו, נאלץ להתמודד בחייו עם עשרה ניסיונות שכאלו. ניסיונות קשים מנשוא, אך המתמודד איתם כפי שציווה אותנו ריבון העולמים, זוכה לשכר עצום ורב.

בחמש שנים האחרונות נגזר עלינו להתמודד עם ניסיון קיומי יום-יומי. עברנו ימים קשים מנשוא, ולולא הקב"ה שהיה מלווה אותנו על כל צעד ושעל וזכות אבותינו הקדושים, היינו כבר מרימים ידיים. עדיין לא הגיעה השעה לספר את כל הסבל שעבר עלינו ועל משפחתינו, אך עוד תגיע השעה בה נספר את הדברים שישמרו לדור אחרון. תצילנה אוזניים מלשמוע את כל המאורעות שעברו עלינו, אך עדיין לא הגיעה השעה לפרט את הדברים.

בימים אלו ממש, הופך הניסון קשה יותר, והנסיונות המונחים לפתחנו משמעותיים יותר וקשים יותר, אך הרוח והנצחיות חזקה מכל אלו. יכול נוכל להם בעז"ה, וסוף האמת לצאת לאור ולהצדיק את הצדיק.

באיגרת זו אני רוצה לקרוא אליכם, אהובי היקרים, לעמוד בניסיונות ולעשות הכל בכדי להתחזק מהם. הבוטח בה' חסד יסובבנו, ככל שהניסיונות הולכים ונעשים קשים יותר, אנו צריכים יותר לדבוק בהקב"ה, ולהסיר מאיתנו חשבונות צדדים.

הבה נאזור עוז כולנו, אחים רעים אהובים, להרבות בשמחה בימי חודש אדר המסוגלים לישועה, כאשר יודעים אנו ומאמינים כי השמחה האמיתית היא זו הרוחנית והטהורה. הדבק בשמחה רוחנית, בקיום מצוות ואהבת חסד, זוכה ורואה את ישועת ה' עין בעין.

יודע אני היטב, כי אין זה דבר של מה בכך. היצר וחילותיו אורבים תמיד למבקשי האמת, וכעת נועצים הם בנו ובמפעלותינו שיניים אכזריות, אך אנו כדרכנו, לא נשים את לבנו לחושך, ליגון ולאנחה, ונדבק בעץ החיים, בדבקות בה', אהבה בין איש לרעהו, ועשיית חסד ללא מצרים. מעידני בעצמי, כי בכל עת קושי ומצור שהיתה נחלתנו בעבר, מה שעמד לימיננו ולישועתנו היה תוספת רוחניות, אהבה וקדושה.

הרשו לי נא להוסיף ולהבטיח נאמנה: ביתנו וחצרות קדשנו ימשיכו להיות פתוחים בפני כל מבקש, יהיה מעמדו ומצבו אשר יהא. "שובה ישראל" היא ישיבתו של עם ישראל כולו, והיא פתוחה בפני כל אחד ואחד מעמנו! זכינו להיות נצר והמשך למשפחות אשר חרטו על דגלן נתינה לכל יציר נוצר בלא לבדוק בציציותיו, ואנו רואים בזו זכות וחובה נצחית ושורשית. משום כך, נמשיך להאיר פנים ולהעניק תמיכה לכל המבקש והנצרך, כי הם חיינו.

בתי מדרשותינו, בתי התמחוי ומוסדות הלימוד המופעלים על ידינו בכל העולם, ימשיכו לחבק את כל הבאים בשעריהם, גם אלו שהחברה החיצונית לא האירה להם פנים. "שובה ישראל" תעניק להם מעמד נכבד, ותתן להם מה שיבקשו, באהבה אמיתית, אהבת ישראל.

בשנים האחרונות, היתה לנו הזכות – יחד עם ידידים ואנשי לב ועשייה – להעניק לעשרות אלפי משפחות מענקי חג מפוארים, וחבילות מזון גדושות בכל טוב. חג הפסח הקרוב, יעמוד בס"ד בסימן התפתחות והרחבה, ומצידנו נעשה מאמץ להרחיב את התמיכה לעוד כחמישים אלף משפחות הזקוקות לכך

אין לנו כל ספק, ובטוחים אנו כי כל השמועות הרעות המסתובבות בחוצות לא יפילו שערה מראשנו ארצה, ומענין זה נצא בס"ד מחוזקים ועצומים יותר. אחי ורעי, העוסקים על ידינו במלאכת הקודש לחיזוק הישיבות ומפעלי החסד, עושים הכל לחיזוק והרחבת המפעלים הקדושים, וסמוכים אנו בזכות אבותינו הקדושים, כי זכות החסדים והרבצת התורה יעמדו לנו לאלף המגן.

החזקו אחים! הרבו בשמחה, שימו מבטכם ומגמתכם לאור ולטוב, וקרובה ישועתנו לבוא בקרוב ממש, בס"ד.

וממכם אבקש, רעי ואחי, אהובי לבי. ימים אלו מניחים לפתחנו נסיונות קשים, אך הבה נתחזק יחדיו, נקבל על עצמו שלא לדבר סרה באיש, אף כי בנפשנו פנימה מבקשים אנו לגונן על היקר לנו. ננצור לשוננו, ונדון כל אחד לכף זכות.

זכות זו תעמוד בס"ד לנו, לאמור בברכת "שים שלום" – "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך", לחיים ברכה ושלום, לנו ולכל מחננו ומשפחותינו.

ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments