פטירת הצדיקים לחודש תשרי

header

פטירת הצדיקים לחודש תשרי

א. שרה אמנו ע"ה, מערת המכפלה בחברון

א. רבי מאיר לייבוש, המלבי"ם, תר"ם

א.הרבי יהודה עייאש, מח"ס בית יהודה

א. רבי אמנון ממגנצא, בעל ונתנה תוקף

א. הרידב"ז מצפת, מפרש הירושלמי

ב. רבי משה גאגין, אביו של הרב אג"ן

ב. רבי סלמאן אליהו, מח"ס כרם שלמה, תש"א

ב. רבי יוסף צבי וייס מערלוי

ב. רבי שמעון הורביץ לידר, ר"י שער השמים, מח"ס קול מבשר

ב. רבי משה כהן, מח"ס זכות משה, תרכ"ג

ב. רבי שמריה גריינימאן, תשנ"ב

ג. רבי יוסף בכור ויטאל, מראש/י מקובלי בית אל

ג. רבי אפרים הכהן, מראשי המקובלים בירושלים, תשי"ז

ג. רבי ישראל ליפשיץ, מח"ס תפארת ישראל על המשניות

ג. שמעון נתן נטע בידרמן, האדמו"ר מללוב, תר"ץ

ד. רבי יוסף דוייטש, בעל החסדי יוסף בירושלים

ד. רבי אברהם דאנציג, מח"ס חיי אדם, תקפ"ו

ד. רבי ישראל יעקב בורלא, מח"ס מקור ישראל

ד. רבי צבי הירש אשכנזי, מח"ס כוס הישועות

ד. רבי יעקב חי גג' השני, תער"ב

ה. נפתלי בן יעקב אבינו, קבור בקדש נפתלי

ה. רבי נפלתי כ"ץ מלובלין

ו. רבי יעקב יוסף הרופא, מח"ס שמן הטוב

ו. רבי שמואל אברהם צדקה חוצין

ו. הסבא משפולי, תקע"ב

ו. רבי ישראל טויסיג, תשכ"ח

ו. רבי בנימין גרג'י, תשל"ה

ו. רבי צבי הירש קופשיץ, תשל"ו

ו. רבי אברהם כלפון, ראב"ד טריפולי], מח"ס חיי אברהם, תק"פ

ז. רבי יעקב ענתבי

ז. זבולון בן יעקב אבינו, קבור בלבנון

ז. רבי יוסף ברבי, דיין בג'רבא, מח"ס בן פורת יוסף, תרע"ט

ז. רבי מרדכי ב"רכ דוד מטאלנא

ח. רבי אבנר ישראל הצרפתי, אב"ד פאס

ח. רבי שלמה בכור חוצין

ח. רבי אליעזר ניסן טייטלבוים מאוהל

ח. רבי נח מלבוביץ, תקצ"ג

ט. רבי אברהם אבלי הלוי, המגן אברהם

ט. הגרי"ז סולוביצ'יק מבריסק, תש"ך

י. זכריה כהן גדול, קבור בירושלים

י. רבי יהודה הלוי אשלג, בעל פירוש הסולם לזוהר, תשט"ו

י. רבי משה יצחק גבירמצמן, תשל"ז

י. התנא רבי עקיבא בן יוסף, קבור בטבריה

י. רבי אברהם יהושע העשיל טוורסקי ממכנובקא, תשמ"ח

י. רבי דוד נג'אר, דיין בתונס, תקל"ג

י. רבי ברוך צג'ייר כהן, מח"ס זרע ברוך

י. רבי דוד כנאפו, אב"ד טוגאדור אסוירא

י. רבי מכלוף נסים דידי, מחכמי תוניס

יא. רבי משה הלוי, רבו של רבי יצחק בן ואליד

יא. רבי שלמה בוחבוט, מיחידי ק"ק בית אל

יא. רבי אברהם אביש, מח"ס ברכת אברהם

יא. אבי שמואל חי בלעיש, בן הרה"ר לתוניסיה, תשכ"ז

יא. רבי מקיקץ ישראל חדאד, מח"ס שאגת אריה, תש"מ

יא. רבי משה חבוש

יא. רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד ממזריץ, תקל"ז

יב. רבי ישראל יעקב צרפתי

יב. רבי יחיאל מיכל מזוויעאל, תרט"ז

יג. רבי שמואל מהר"ש מחב"ד

יג. רבי עקיבא איגר, תקצ"ח

יג. רבי שאול אדאדי, ראש ישיבה בטריפולי

יד. רבי ישראל, המגיד מקוז'ניץ, תקמ"ה

יד. רבי יוסף צבי דושינסקי, רב ואב"ד העדה החרדית י"ם, תש"ט

יד. רבי בן ציון ברוק, ראש ישיבת נובהרדוק י"ם, תשמ"ו

יד. רבי חנוך העניך ב"ר שמואל טובולסקי, תשי"ז

טו. יעקב אבינו, מערת המכפלה בחברון

טו. רבי יעקב שמעון מטלון, ראב"ד הספרדים בירושלים

טו. רבי יהודה הכהן רבין זצ"ל – הרב הראשי ליהדות בוכארה- תשס"ב

טו. רבי מרדכי לייפער, האדמו"ר מנדבורנא, תרנ"ו

טו. רבי יעקב משה קרמר, הצדיק מכפר גדעון, תשנ"ב

טז. רבי משה זכות, מח"ס שרשי השמות, תנ"ח

טז. רבי צבי הירש שפירא, מח"ס באר לחי רואי, תרע"ו

טז. רבי שמעון מיארוסלאב, תלמיד החוזה מלובלין

יז. רבי משה חזן, מח"ס נזר הקדש

יז. רבי מנחם זאב שטרן, אב"ד גבעת שאל, תשל"ה

יז. רבי אהרן כהן טנוג'י, דין בתוניס

יח. רבי נחמן מברסלב, תקע"א, קבור באומן ברוסיה

יח. רבי משולם איגרא מטימניץ, תקס"ב

יח. בצלאל רגנשבורג, בעל הגהות הר"ב

יח. רבי שלום כהן, מח"ס נהר שלום, תרפ"ו

יט. רבי אליהו הגר"א מוילנא, תקנ"ח, קבור בליטא

 יט. רבי יעקב בן שבת, מח"ס רוח יעקב

יט. רבי יעקב יצחק היהודי הקדוש מפשיסחה, תקע"ד

יט. רבי אהרן, האדמו"ר מסדיגורא

יט. רבי אלטר מאזוז, מח"ס אם הבנים שמחה, תשמ"ח

יט. רבי יוסף משה עדס, מחו"ר פורת יוסף, תשנ"ג

כ. רבי אליעזר ב"ר יצחק פאפו, מח"ס פלא יועץ, תקפ"ד

כ. רבי יחיאל, אביו של הרא"ש, ה' אלפים כ"ד

כ. רבי יעקב יוסף מפולנאה, בעל התולדות, תקנ"א

כא. רבי אברהם שמואל בנימין סופר,  הדעת סופר

כא. רבי שמעון מונטיליה, מחכמי טבריה

כא. רבי ישועה חויתה סופר, מג'רבא, מח"ס ישועה ורחמים, תשי"ז

כב. רבי דוד דיין, רבה של צפת, תשמ"ח

כב. רבי שלום עמאר, חמיו של רבי רפאל ברוך טלידאנו

כב. רבי אהרן הלוי הורבי"ץ, מח"ס עבודת הלוי

כב. רבי משה יעקב ב"ר יוסף הכהן רביקוב, "הסנדלר", תשכ"ז

כג. רבי דוד הלוי יונגרייז, מח"ס אור דוד, ראב"ד ירושלים, תשל"ב

כג. רבי בנימין חדאד, מחכמי ג'רבא, מח"ס אמרות טהורות, תרפ"ה

כג. רבי ראובן ב"ר משה ליב מלמד, תשמ"ו

כג. רבי חיים מנחם דוד הורביץ מדז'יקוב, תש"ה

כד. רבי יעקב משה טולדיאנו, מח"ס הים הגדול

כד. רבי יוסף חסון, מח"ס בית המלך

כד. רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ, תרל"ה

כד. רבי אלחנן סורוצקין, מח"ס למען אחי ורעי, תשנ"ד

כד. רבי חיים זלמן אברמוביץ, האדמו"ר מריביניץ, תשנ"ו

כה. רבי שמואל ישראל, ראב"ד טיטואן

כה. רבי יעקב בן נאים, מח"ס זרע יעקב

כה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סניגורם של ישראל, תק"ע

כה. רבי צבי הלר, מח"ס טיב גיטין

כה. רבי שמואל לנדא מפראג, מח"ס שיבת ציון

כה. רבי פנחס ב"ר דוד כהן טנוג'י, תר"ס

כה. רבי משה סופר, בעל החתם סופר, ת"ר

כו. רבי אהרן מזיטומיר, בעל תולדות אהרן

כו. רבי אשר מסטולין, בן ר' אהרן הגדול מקרלין, תקפ"ב

כו. רבי משה הכהן שאולי, מחבר סדרת הבושם, תשנ"ה

כו. רבי אליהו בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בארפוד שבמרוקו

כז. רבי דוד חי מאיר נסים, מייסד שושנים לדוד

כז. רבי שאול ענתבי מירושלים, תשל"ה

כז. רבי יצחק הזקן בן רבנו שמואל- ר"י מבעלי התוס'

כח. רבי אברהם אביכזר, אב"ד אלכסנדריה

כח. רבי מאיר מלין, ראש מוסדות כנסת יהודה, תשנ"ה

כט. שמעון הצדיק, משיירי כנה"ג, קבור בירושלים

כט. רבי אברהם דוד מבוטשאטש, מח"ס אשל אברהם, תר"א

ל. רבי צבי הירש חיות, המהר"ץ חיות

ל. רבי יצחק מאיר הזנפרץ, מח"ס אור יקר על אור החיים