פטירת הצדיקים לחודש שבט

header

פטירת הצדיקים לחודש שבט

א. רבי משה יחיאל הלוי מאוז'רוב, מח"ס באר משה, תשל"א

א. המהר"ם שיק, תרל"ט

ב. ר' מנצור בן שמעון מזקני המקובלים, התשנ"ח

ב. אשר בן יעקב אבינו, קבור בקדש נפתלי

ב. רבי יוסף משאש, מח"ס מים חיים

ב. רבי עבודי יחיא משה, מח"ס מגן בעדי ודורש בעדי

ב. רבי שמחה בונם מוורקי, תרס"ז

ב. רבי משולם זוסיא מאניפולי, תק"ס

ג. רבי משה יהודה ליב זילברברג אב"ד קוטנא מח"ס תפארת י-ם

ג. רבי שמואל דוד הכהן מונק, מח"ס שו"ת פאת שדך, תשמ"א

ג. רבי צבי משוקוביץ עורך אוצרות ירושלים, תשמ"ב

ג. רבי יוסף האדמו"ר מאמשינוב

ד. רבי חיים משה אלישר, מח"ס משה האיש

ד. רבי עזרא עבאדי שעיו מחכמי אר"צ המקובלים

ד. רבי ישראל אביחצירא בבא סאלי, תדש"ם, קבור בנתיבות

ד. רבי משה לייב מסאסוב, תקס"ז

ד. רבי רחמים מלמד הכהן, מח"ס כסא רחמים

ד. רבי אברהם מקאליסק, תק"ע

ד. רבי יצחק שמעון אפרייאט מרבני ספרו, תשכ"ה

ד. רבי ישראל חריף מסטנוב בעל תפארת ישראל

ה. רבי שלמה הכהן, מח"ס לך שלמה

ה. רבי חיים דוד חזן, מח"ס נדיב לב, הראשון לציון

ה. רבי מאיר ישראל ראב"ד פאס

ה. רבי יעקב הכהן, מרבני ג'רבה, מח"ס בכור יעקב, תשי"ט

ה. רבי יהודה אריה ליב מגור בעל השפת אמת, תרס"ה

ה. רבי יצחק איזיק וייס בן האדמו"ר מספינקא, תדש"ם

ה. רבי יעקב כהן השני, מח"ס בכור יעקב

ה. רבי יעקב יום טוב ברקוביץ, מח"ס שמחת יעקב, תדש"ם

ה. רבי יעקב כהן השני, מח"ס בכור יעקב

ה. רבי יעקב יום טוב ברקוביץ, מח"ס שמחת יעקב, תדש"ם

ה. רבי חיים ישעיה הכהן, מח"ס מסגרת השלחן, תרע"ג

ו. רבי שמואל עזראן ראב"ד העדה המערבית בירושלים, תשט"ז

ו. רבי חיים צבי טיטלבוים, מח"ס עצי חיים מסיגעט

ו. רבי דוד חיים נכד הבן איש חי, תשמ"ג

ז. רבי מאיר רפאל, מח"ס ליקוטי שושנים, תשל"ב

ז. רבי דוד האדמו"ר מלעלוב, תקע"ד

ז. רבי יחזקאל אליעזר אבולעפיה מחכמי טבריה

ז. רבי אברהם חיים בורג'ל השני, מח"ס חוקי חיים

ז. רבי יחזקאל פרצוביץ משגיח ישיבת תפארת צבי, תשל"ב

ז. רבי מרדכי דוד לוין, מח"ס דרכי דוד על הש"ס, תשכ"ז

ז. רבי נחמני סעדיה לוי ממקובלי ירושלים, תשנ"ה

ח. רבי יוסף נסים בן דהאן, מח"ס מעשה בראשית

ח. רבי מכלוף בן רבי אליהו אביחצירא, תש"מ, קבור בהר הזיתים

ח. רבי יוסף מאיר כהנא האדמו"ר מספינקא ירושלים, תשל"ח

ח. רבי חיים וואלקו מגדולי רבני מצרים

ח. רבי עקיבא אביטבול

ח. רבי יוסף גיעאן אב"ד בנגזי, תש"ך

ט. רבי רפאל ישעיה אזולאי בן רבינו החיד"א

ט. רבי אברהם אשכנזי הראשון לציון

ט. רבי אליהו בר"מ ישראל, מח"ס קול אליהו

ט. רבי יהוסף שוארץ ,מח"ס תבואות שמש תבואות ארץ

ט. רבי אברהם אמינוף תלמודי רבי ראשי לעדת הבוכרים

ט. רבי יעקב קטינא, מח"ס רחמי האב

י. רבי רחמים חי חויתה הכהן, מח"ס שמחת כהן, תשי"ט

י. רבי שלום מזרחי דידיע שרעבי הרש"ש, תקל"ז קבור בירושלים

י. רבי יוסף יצחק האדמו"ר מהרי"ץ מחב"ד, תש"י

י. רבי אליהו עבוד מחכמי אר"צ המקובלים

י. רבי יוסף צבי סלנט, מח"ס באר יוסף, תשמ"א

יא. רבי חיים טולידאנו הרביעי

יא. רבי עזרא כהן זנגי, מחו"ר פורת יוסף, תשמ"ו

יב. רבי חיים כפוסי, מח"ס באור החיים

יב. רבי חנון נבון מרבני ירושלים

יב. רבי מנחם בכר, מח"ס דברי מנחם

יב. רבי שמשון פירסט, מח"ס שם משמעון

יג. רבי יחזקאל הכהן

יג. רבי יעקב שמשון שפירא בנו של ר' פנחס מקוריץ

יג. רבי מרדכי מלכוביץ, תק"ע

יד. רבי יצחק אביחצירא, בן אביר יעקב קבור בגורמא במרוקו

יד. רבי בן ציון שפירא מחכמי ישיבת בית אל

יד. רבי יעקב יהושע פאלק, מח"ס פני יהושע, תקט"ז

יד. רבי אהרן לייפער מנדבורנא, מח"ס יד אהרן

יד. רבי דוד שפירא, מח"ס שו"ת בני ציון, תשל"א

טו. רבי נסים נחום ממיסדי ישיבת פורת יוסף

טו. רבי רפאל שלמה לניאדו ראש ישיבת פורת יוסף, תרפ"ה

טו. רבי יוסף דוד אבולעפיה

טו. רבי יהודה אלבאז, מח"ס שבות יהודה

טו. רבי חיים מרדכי מרגליות, מח"ס שערי תשובה, תקפ"ג

טו. רבי דוד סויסה, הצדיק ממבשרת ציון, קבור בהר המנוחות

טז. רבי ברוך שלום מחב"ד

טז. רבי יונה נבון, מח"ס נחפה בכסף, תק"כ

טז. רבי אלישע אפריאט מעיר צפרו מרוקו

טז. רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון, מח"ס שו"ת מהרש"ם, תרע"א

טז. רבי משה זאב פרידמן רבה של יפו, מח"ס קרבן משה, תשמ"ח

טז. רבי יצחק אוחנא רבה של קרית שמונה, תשנ"ב

יז. רבי בנימין כהן, מח"ס אבות העולם

יז. רבי יוסף בן נאים, מח"ס מלכי רבנן

יז. רבי דוד ועקנין, מח"ס וידבר דוד

יז. רבי חיים פלאג'י, חיבר כשמונים ספרים, תרכ"ח, קבור בטורקיה

יז. רבי יחזקאל מקוזמיר אבי שושלת מודזי'ץ, תרט"ז

יז. רבי שלמה הכהן סקלי הדיין

יז. רבי משה מקיטוב תלמיד הבעל שם טוב

יח. רבי יוסף לאצאטו מפרשבורג

יח. רבי אברהם מימון מחכמי גאבס, תער"ב

יח. רבי בנימין בינוש פינקל ראש ישיבת מיר, תש"ן

יט. רבי שמעון גרינפלד, מח"ס שו"ת מהרש"ג

יט. רבי שמואל מסלונים, תרע"ו

כ. רבי עובדיה הדאיה, מח"ס ישכיל עבדי, תשכ"ט

כ. רבי יעקב וידענפלד אב"ד הרימלוב, תרנ"ד

כא. רבי יהודה נבון בן הרב מחנה אפרים

כא. רבי משה גאלאנטי- המגן, מח"ס זבח שלמים, תמ"ט

כא. רבי יצחק שרים

כא. רבי רפאל משה גאליקו

כא. רבי יחיאל יהושע רבינוביץ האדמו"ר מביאלה, תשמ"ב

כא. רבי יהודה זאב סגל ראש ישיבת מנצ'סטר

כב. רבי מנחם מנדל השרף מקוצק, תרי"ט

כב. רבי שלמה ב"ר רפאל בולא, מח"ס לחם שלמה

כב. רבי יהודה לייב מלובלין בעל תורת אמת

כב. רבי יעקב מנחם מנדל דייטש, מח"ס חמדה גנוזה

כג. רבי יעקב חיים ישראל אלפייה, מח"ס רי"ח ליצחק

כג. רבי נפתלי בצי פרוש מיסד שערי חסד, תשי"ב

כג. רבי רפאל ג'אמי מגדולי המקובלים בתונס

כג. רבי יצחק חי בוכבזה ראב"ד' טריפו', מח"ס  לחם לפי הטף, תר"ץ

כג. רבי יהושע רוקח האדמו"ר מבעלזא, תרנ"ד

כד. רבי משה בן ממן

כד. רבי שאול הלוי מורטירה אב"ד באעמסטרדם, מח"ס גבעת שאול

כד. רבי איסר יהודה אונטרמן, מח"ס שבט מיהודה, תשל"ו

כה. רבי שאול שרבאני מחכמי המקובלים בירושלים, תשל"ט

כה. רבי ישראל ליפקין מסלנט מיסד תנועת המוסר, תרמ"ג

כה. רבי יהודה ישראל קוראל אב"ד בירושלים

כה. רבי שבתאי כורך ספרים אבי המגיד מקוז'ניץ

כה. רבי מרדכי פרוגמנסקי, העילוי מטלז, תש"י

כה. רבי חיים חייקל זאב ב"ר ראובן מילצקי, תשכ"ד

כו. רבי אברהם אבינון רבה של טרבינק ביוגוסלביה

כו. רבי יצחק בוחניק, מח"ס ויאמר יצחק, תשל"ה

כו. רבי יוסף בירדוגו, מח"ס שופריה דיוסף

כו. רבי דוד הלוי בעל טורי זהב, תכ"ז

כו. רבי יעקב לנדא רב ואב"ד בני ברק, תשמ"ו

כו. רבי יעקב שניידמן, ראש ומייסד ישיבת תפארת ציון, תשנ"ה

כו. רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין, תרפ"ט

כז. רבי חיים ב"ר אברהם בירדוגו

כז. רבי שלום אזולאי, מחו"ר פורת יוסף, תשכ"א

כז. רבי שלמה ציון ב"ר רחמים שנהרג עקד"ה בבבל

כז. רבי מרדכי זאב שולמן ר"י סלבודקה ב"ב, תשמ"ב

כח. רבי חיים נסים אבולעפיה הראשון לציון

כח. רבי אפרים עזרא לניאדו, מח"ס דגל מחנה אפרים

כח. רבי בנימין חמויי, מח"ס אמתחת בנימין

כח. רבי וידאל אנג'ל ראב"ד בירושלים

כח. רבי דוד זינדהיים מח"ס יד דוד

כח. רבי מרדכי גולדמן האדמו"ר מזוויעל ירושלים, תשל"ט

כח. רבי אליהו גג' דיין בתונס תלמידו של הרב שלמי תודה, תשכ"ו

כח. רבי דוד סויסה, מח"ס מתוק מדב"ש, תשנ"ג

כח. רבי שלום זליג שטיינמץ מזקני חסידי ויזניץ, תשנ"ה

כט. רבי אליהו רחמים חזן, חמ"ס אורח משפט

כט. רבי משה חיים שמש חכם באשי דבבל

חט. רבי נתן צבי פינקל הסבא מסלבודקה, תרס"ז

כט. רבי יצחק ירוחם דיסקין תרפ"ה

כט. רבי חנניה יו"ט ליפא טיטלבוים, מח"ס קדושת יום טוב, תרס"ד

כט. רבי ציון סופר, מח"ס נוה ציון

ל. רבי מנחם מנדל פרוש משקלוב תלמיד הגר"א