פטירת הצדיקים לחודש ניסן

header

פטירת הצדיקים לחודש ניסן

א. רבי חיים דוד אלקלעי מחכמי המקובלים בירושלים

א. רבי שמריה קטריבס, מח"ס זכר צדיק

א. רבי שלמה סאלם מחו"ר אר"ץ, תשל"ח

א. רבי אלימלך מגראדזיסק, מח"ס אמרי אלימלך, תרנ"\ב

ב. רבי שלום דוב האדמו"ר מהרש"ב מחב"ד, תר"פ

ב. רבי יעקב יוסף וורסקי האדמו"ר מסקוירא, תשכ"ח

ב. רבי ברוך אביו של מהר"ם מורטנבורג

ב. רבי אליהו דוד מאזוז, מח"ס בן יכבד אב

ג. רבי יחיאל מיכל מהגיד הקדוש מזלוטשוב

ג. רבי אריה לייב גרוסנס, מח"ס לב אריה, תשנ"ו

ג. רבי אליהו מאיר פינקל, ישיבת מיר

ד. רבי יוחנן האדמו"ר מרוחמסטריוקה, תרנ"ה

ד. רבי רחמים נסים פלאג'י רב באיזמיר, מח"ס נפש היפה

ד. רבי שלום יעקב שמחה רוטמן, מח"ס אבני שיש, תשכ"יט

ה. רבי שניאור זלמן בעל התורת חסד מלובלין, תרס"ב

ה. רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל אוהב ישראל, תקפ"ה

ה. רבי צבי אלימלך מבלוז'וב בעל צבי לצדיק

ו. רבי חיים אבולעפיה, מח"ס עץ חיים, תק"ב

ו. רבי אהרן ראטה משומרי אמונים, מח"ס טהרת הקודש, תש"ז

ו. רבי מאיר דן פלוצקי, מח"ס כלי חמדה, תרפ"ח

ו. רבי ראובן גרשנוביץ מראשי ישיבת הנגב, תשנ"ה

ו. רבי ישועה צפג'

ז. רבי שאול צדקה מיסד ביכנ"ס שאול צדקה, תש"ח

ח. רבי אברהם לבטון

ח. רבי יעקב מרדכי הלוי מחכמי ירושלים

ח. רבי משה הכהן חכם באשי בארם צובא

ח. רבי שלמה מוסאיף מיסד בתי כנסיות מוסיוף י-ם, תרפ"ב

ח. רבי רפאל מיכאל אבולעפיה מחכמי קושטא

ח. רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, מח"ס גשר החיים, תשט"ו

ח. רבי אליהו שפירא, מח"ס אליה רבה

ט. רבי חיים הגר בעל האמרי חיים מויז'ניץ, תשל"ב

ט. רבי אריה לוין רב האסירים, תשכ"ט

ט. רבי יעקב צבי יאלעס, מח"ס מלוא הרועים על הש"ס, תקפ"ה

י. מרים הנביאה ע"ה, בארה של מרים בטבריה

י. רבי שרגא פיבל שטינברג ראש ישיבת תפארת ציון, תשל"ח

י. רבי בצלאל הכהן מוילנא, מח"ס מראה כהן

י. רבי משה כהן דריהם, מח"ס והשיב משה, תשכ"ו

יא. רבי משה ב"ר נחמן-הרמב"ן, ה' אלפים כ"ט, קבור בירושלים

יא. רבי ישעיה הלוי הורביץ בעל השל"ה הקדוש, שנת ש"צ

יא. רבי אליהו פרדס רב ואב"ד ירושלים, תשל"ב

יב. רבי אריה ליב אב"ד סלוצק, מח"ס קול יהודה

יב. רבי יהודה ב"ר אליעזר פאפו מגדולי מקובלי בית-אל

יב. רבי שימשון דוד פינקוס זצ"ל

יג. רבי יוסף קארו מרן הבית יוסף, של"ה, קבור בצפת

יג. רבי משה אלשיך, מח"ס תורת משה, ש"ס קבור בצפת

יג. רבי יצחק קארו דוד מרן הבית יוסף, מח"ס תולדות יצחק

יג. בעל הצמח צדק מחב"ד, תרכ"ו

יג. רבי מרדכי יודלביץ, תשמ"ג

יג. רבי יוסף רפאל עוזיאל אב"ד בירושלים

יג. רבי דוד ב"ר שלמה אלטארס, מח"ס כללי הדקדוק

יג. רבי יוסף שרבאני מחו"ר ישיבת פורת יוסף, תשל"ט

יג. רבי פראג'י דמרי, מח"ס ראש פנה ועוד, תרס"ו

יג. רבי אברהם חביב ראב"ד לוב טריפולי, תרפ"ג

יד. רבי עזרא הדאייה, מח"ס שו"ת נחלת עזרא, תש"מ

יד. רבי אברהם יפה'ן ראש ישיבות נובהרדוק, תש"ל

טו. יצחק אבינו ע"ה, מערת המכפלה

טז. רבי נהוראי ג'רמון מגדולי חכמי תוניס, מח"ס יתר הבז, תקמ"ג

טז. רבי ברוך ברוידא, מח"ס בית יעקב מקור ברוך

טז. רבי משה חדאד בורתא ר"י המקובלים טריפולי, תר"ס

טז. רבי נתן אורדמן ראש ישיבת עץ חיים לונדון, תשנ"ו

טז. רבי שמחה מרדכי זיסקינד (זיסל) ברוידא זצ"ל ראש ישיבת "חברון – כנסת ישראל" מח"ס "שם דרך". ה'תש"ס (הר הזיתים)

יז. רבי מאיר שלום אביחצירא-בבא מאיר, תשמ"ג קבור בהר הזיתים

יז. רבי ישראל נח מחב"ד

יז. רבי יהודה ב"ר שמואל ביבס מרבני קורפו

יז. רבי ראובן הכהן מפראג, מח"ס ילקוט הראובני, תל"ג

יז. רבי יוסף דב הלוי סאלויצ'יק מבריסק-בוסטון

יח. רבי ישראל בן רבי אהרון אביחצירא קבור בקולובמבשר

יח. רבי ששון ב"ר משה פירסיאדו ראש ישיבת בית אל

יח. רבי שמואל טרוביץ ראש ישיבת כנסת מאיר ראשון לציון, תשנ"ו

יט. רבי אהרן הגדול מקרלין, תקל"ב

יט. רבי מנחם זמבה הי"ד, תש"ג

יט. רבי יהושע פולק כ"ץ בעל הסמ"ע, שע"ד

כ. רבי שלמה דוייטש, מעמודי החסד בירושלים

כ. רבי יצחק דוב מחב"ד

כ. רב האי ב"ר שרירא גאון ראש ישיבת פומבדיתא, קבור בבבל

כ. רבי יצחק חדאד, מחכמי ג'רבה, תרמ"ג

כ. רבי יצחק חורי דיין בג'רבא, תרכ"ח

כ. רבי יחזקאל פאנט, מח"ס מראה יחזקאל, תר"ה

כ. ניסן תרפ"ד יארצייט הרה"ק מראדומסק רבי יעקב דוד זצוק"ל מחבר ספר "נאוה תהלה"

כא. רבי דוד לייקעס תלמיד הבעש"ט, תקנ"ט

כא. רבי שמואל שפירא מזקני חסידי ברסלב, תשמ"ט

כא. רבי שלום טייאר ראב"ד כומס

כב. רבי שאול אבן דנאן ראש רבני מרוקו

כב. רבי יהודה רוזאניס בעל המשנה למלך

כב. רבי דוד פאפו, מח"ס פני דוד חכם באשי בבבל

כב. רבי נסים רפאל ב"ר רחמים יוסף פרנקו חבר ביה"ד בחברון

כב. רבי יהושע שוע, תשל"ו

כב. רבי יצחק לומברזו השני מחכמי תוניס, תקנ"ט

כב. רבי ראובן קרישבסקי מנקיי הדעת בירושלים, תשנ"ו

כג. רבי משה מטראני המבי"ט, שמ"ה

כג. רבי כמוס עמוס ימין ראב"ד וממקובלי לוב, תר"ץ

כג. רבי אליהו פרץ הצדיק ממושב גדיש תענך, תשנ"ז

כד. רבי מנחם מאזוז השני, מחכמי ג'רבה, תשי"ג

כד. רבי אברהם יהושע העשיל וינברג האדמו"ר מסלונים, תשל"ח

כד. רבי חיים יצחק חייקין ר"י חכמי רצפת אקס-לה-בן, תשנ"ג

כד. רבי אברהם הכהן, מח"ס מלל לאברהם, תשנ"ד

כה. רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל הדברי חיים, תרל"ו

כו. יהושע בן נון, קבור ליד שכם

כו. רבי אפרי םב"ר אהרון נבון, מח"ס מחנה אפרים

כו. רבי שמואל מרציאנו, מח"ס ויען שמואל

כו. רבי אפרים ב"ר שמואל העקשר, מח"ס לוית חן ושו"ת אדני פז

כו. רבי משה שמעון הכהן ויטנרוב ראשי ישיבת מקור חיים, תשנ"ד

כז. רבי יעקב חנניה קובו רבה של סלוניקי

כז. רבי אשר זליג מרגליות, מח"ס קומי רוני, תשכ"ט

כז. רבי יצחק ישעיה אלפייה ממקובלי בית אל

כז. רבי יהודה כהנא, מח"ס קונטרס הספקות, תקע"ט

כז. רבי אברהם הלל גולדברג, מח"ס הארץ ומצוותיה, תשנ"ד

כז. רבי בנימין רב מגדולי המחנכים, תשנ"ה

 כח. רבי מאיר ראגולר, מח"ס דרך אבות על פרקי אבות

כח. רבי שבתי הורביץ בן השל"ה, מח"ס ווי העמודים

כח. רבי יחיא צאלח-מהרי"ץ, מח"ס פעולת צדיק, תקס"ה

כט. רבי משה מקוברין, מח"ס דבש השדה, תרי"ח

כט. רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגורא, כנסת מרדכי, תשל"ט

ל. רבי אברהם ברודא אב"ד פראג, מיץ ופפד"מ בעל מחבר "אשל אברהם" על הש"ס ועוד, נלב"ע ה'תע"ז (פפד"מ).

ל. רבי חיים ויטאל-המהרח"ו, מח"ס עץ חיים, ש"פ קבור בסוריה

ל. רבי יעקב בירב, מח"ס שו"ת מהר"י בירב, ש"ו, קבור בצפת

ל. רבי יעקב עמדין, מח"ס מור וקציעה, תקל"ו

ל. רבי משה הרשלר מעורכי האנציקלופדיה התלמודית, תשנ"א