פטירת הצדיקים לחודש כסליו

header

פטירת הצדיקים לחודש כסליו

א. רבי עמרם בן שמעון מח"ס אשמח, קבור בטבריה

א. רבי יוסף כנאפו, מח"ס זך ונקי ועוד, קבור במוגדור שבמרוקו

א. רבי אברהם עידאן, תרע"ז

א. רבי יצחק למפרונטי, מח"ס פחד יצחק

א. רבי אברהם חלאווה

א. רבי משה חפץ, מח"ס מלאכת מחשבת

א. רבי אפרים אנקוואה, מח"ס שער כבוד ה', קבור במרוקו

א. רבי משה הגר מראדוביץ, מח"ס ויקח משה

א. רבי משה הורביץ, מח"ס עמק השידים

א. רבי דוד עידאן, מח"ס משכיל לדוד, תשט"ו

ב. רבי יצחק דיין, רב קהילת ארם צובא באר"י

ב. רבי עקיבא סופר, מח"ס דעת סופר מפרשבורג, תש"ך

ב. רבי אהרן קוטלר, ראש ישיבת לייקווד עץ חיים י"ם, תשכ"ג

ב. רבי רפאל סוזין

ב. רבי אברהם הכהן מסלוניקי, מח"ס טהרת המים

ג. רבי אליעזר סופינו, מרבותיו של הרב חיד"א

ג. רבי יחזקאל כהן, רבה של רחובות, תשל"ד

 ג. רבי מאיר כ"ץ, אביו של הש"ך

ג. רבי שילה רפאל, אב"ד ירושלים, תשנ"ה

ג. רבי חיים גמליאל, משרתם של גדולי ירושלים, תשנ"ו

ד. רבי אריה פרנקל, חבר בי"ד בפתח תקוה, תשמ"ה

ד. רבי אליהו קובו, אב"ד בסאלוניקי, מח"ס שו"ת אדרת אליהו

ד. רבי יעקב דוד מאמשינוב, תרל"ז

ד. רבי רפאל כדיר צבאן, הרב הראשי לנתיבות, תשנ"ה

ד. רבי יהודה שטרית, הרב הראשי לעפולה, תשנ"ה

ה. רבי רפאל חקק, מח"ס ליקוטי רפאל

ה. רבי שמואל אליעזר הלוי אידלס, המהרש"א, שצ"ב

ה. רבי אפרים פיג'ו, מגדולי רבני איטליה

ו. רבי יוסף גרג'י, מח"ס עדות ביהוסף, תרצ"ו

ו. רבי שלמה עבו מערבי, תש"ן

ו. רבי יחזקאל שרגא הלברשטט, האדמו"ר מסטראפקוב, תשנ"ה

 ז. רבי יחזקאל משה הלוי, ראב"ד בבבל

ז. רבי שלמה בנימין הלוי אשלג

ז. רבי יעקב משה רחל"פ, תשי"ב

ח. רבי אברהם הכהן יצחקי, מח"ס משמרות כהונה, תרכ"ה

ח. רבי יצחק נבון, בן הרב קרית מלך

ח. רבי מרדכי צהלון, מח"ס מציץ ומליץ

ח. רבי דוד הלוי קרסו, מח"ס ידי דוד

 ח. רבי אברהם לומברזו השני, תקמ"ג

ח. רבי אה רן בן רבי מרדכי מצ'רנבויל, תרל"ב

ט. רבי דב בער, האדמו"ר האמצעי מחב"ד, תקפ"ח

ט. רבי משה שפירא מסאלויטא, בן רבי פנחס מקוריץ, תקצ"ח

ט. רבי מאיר חיים אויערבאך

ט. רבי נתן סאלם, מחו"ר ישיבת פורת יוסף ירושלים, תשל"ו

י. רבי אברהם רוזאניס, אחיו של המשנה למלך

י. רבי איסר זמן מלצר, ר"י עץ חיים, מח"ס אבן האזל, תשי"ד

י. רבי אברהם אבקארה הג', אב"ד פורטוגיזס, מח"ס בן אברהם, תר"מ

י. רבי רפאל דבוש, אב"ד לוב, תרפ"ז

יא. רבי יחיאל הלר, מח"ס עמודי אור

יב. רבי אברהם דבר בער מאוריץ, מח"ס בת עין, תר"א

יב. רבי שלמה לוריא המהרש"ל, מח"ס ים של שלמה, של"ד

יב. רבי יהושע משה אהרונסון, מח"ס ישועות משה, תשנ"ד

יג. רבי דוד שלוש, ראש ישיבה במרקש, תרנ"ג

יג. רבי שלום הדאיה, מח"ס ודובר שלום, תש"ה

יג. רבי דוד אמאדו, מח"ס תהילה לדוד

יג. רבי משה שתרוג, ראב"ד תונס, ומח"ס ישיב משה, תרפ"ח

יג. רבי רחמים מאזוז, מח"ס כסא רחמים, תרס"ט

יג. רבי חיים מלול, תשמ"ה

יד. רבי דוד אביחצירא, מח"ס פתח האוהל ועוד, תר"פ קבור בריסאני במרוקו

יד. ראובן בן יעקב אבינו, קבור בעבר הירדן

יד. רבי מתתיה גרגי', מח"ס עונג שבת, תרע"ח

טו. רבי יהודה הנשיא, ג' אלפים תתקנ"ג, קבור בציפורי

טו. רבי רפאל אבן צור, אב"ד פאס

טו. רבי שמחה בונם סופר מפרשבורג, מח"ס שערי שמחה

טו. רבי יעקב ברוך הייזלר הי"ד, תשנ"א

טו. רבי אליהו לביא, אב"ד בנגזי לוב, מח"ס מנוחה לחיים, תר"ח

טז. רבי יעקב בוסקילה, רב בקזבלנקה קבור בירושלים

טז. רבי יוסף בירדוגו, מח"ס דברי יוסף

טז. רבי יצחק קוריאט, מח"ס מעשה רוקם

טז. רבי שאול ידידיה טאוב, האדמו"ר ממודז'יץ, תש"J

טז. רבי יעקב מרדכי ברייש, מח"ס שו"ת חלקת יעקב, תשל"ז

יז. רבי יעקב לופס, מגדולי המקובלים, תרצ"ז

יז. רבי נח מלודמיר, מח"ס ביאורים למהר"ם שיף

יז. רבי יוסף יוזל הורביץ. הסבא מנובהרדוק, תר"פ

יז. רבי אברהם יוחנן בלומנטל, מיסד בית ציון בלומנטל, תשכ"ז

יח. רבי אברהם בן הרמב"ם, מח"ס המספיק לעובדי ה', ד' תתקצ"ז

יח. רבי חלפון לבטון

יח. רבי דוד בן שמעון, מח"ס שער החצר, תר"ם

יח. רבי מכלוף עידאן, מח"ס מלוא העומר, תש"ז

יח. רבי יוסף יצחק מחב"ד

יח. רבי ברוך ממזיבוז', נכד הבעש"ט, תקע"ב

יח. רבי זאב פראנק, מח"ס תולדות זאב, תשל"ג

יח. רבי מעתוק חטאב, מח"ס אורה ושמחה, תרפ"ו

יח. רבי חיים אגאיוף, מייסד ומנהל ישיבת הרמב"ם, תשנ"ו

יט. רבי שאול מקיקץ השלי, מח"ס כרמי שלי ומדרשו של שם, תש"ל

יט. רבי דוד בער, המגיד ממזריטש, תקל"ג

יט. רבי חי טייב, מרבני טוניס, מח"ס חלב חטים, תקצ"ו, קבור בתוניס

יט. רבי פראג'י עלוש, מח"ס אהב משפט, רב ראשי בגאבס, תרפ"א

יט. רבי משה וויס, מח"ס ויקהל משה, תש"ן

כ. האדמו"ר בעל אמרי ברוך מויז'ניץ, תרנ"|ג

כ. רבי דוד בער מאושפיצין, תלמיד החוזה מלובלין, תקצ"ח

כ. רבי יצחק הוטנר, ראש ישיבת רבנו חיים ברלין, תשמ"א

כ. רבי ברוך זוזות, מרבני מרוקו

כ. רבי יוחנן טברסקי, האדמו"ר מרחמסטריוקא, תשמ"ב

כ. רבי בנימין זאב וולף

כא. רבי צבי פסח פראנק, רבה של י-ם, מח"ס הר צבי, תשכ"א

כא. רבי יוחנן פערלוב, האדמו"ר מקרלין סטולין, תשט"ז

כב. רבי אברהם בן רבי יצחק אביחצירא, בבא הנה קבור ברמלה

כב. רבי ששון סמוחה, חכם באשי בבבל

כב. רבי יוסף בן יעיש, רבה של שלוניקי

כב. רבי יחזקאל פאנעט, אב"ד דעש

כג. רבי דוד טבלי שיף, מח"ס לשון זהב

כג. רבי דוד סוקלובסקי, מיסד מזהירי שבת י-ם

כג. רבי בן ציון אלפס, מח"ס מעשה אלפס

כד. רבי אברהם חי אמוזג, מח"ס קנה אברהם

כד. רבי חיים חזקיהו מדיני, מח"ס שדי חמד, תרס"ה

כד. רבי מסעוד שטרית בבא סידי

כד. רבי זכריה מנדל מפודהייץ, מח"ס מנורת זכריה

כד. רבי כמוס סופר, ראב"ד לוב, תשל"ד

כד. שמעון בן יעקב אבינו ע"ה, קבור ליד כפר טייבה

כה. רבי רפאל אברהם שלום מזרחי, מח"ס דברי שלום

כה. רבי שלמה זלמן מוילנא, אביו של הגר"א, תקי"ט

כה. רבי יעקב עטלינגר, מח"ס ערוך לנר, תרל"ז

כה. רבי אברהם הררי רפול, זקן רבני אר"ץ, תשנ"ב

כו. רבי שאול קצין, מח"ס כלילת שאול

כו. רבי יהושע זליג דיסקין,, רבה של פרדס חנה, תשל"א

כו. רבי אברהם בן דוד, הראב"ד בעל ההשגות, קבור בצרפת

כז. רבי חיים מצ'רנוביל, מח"ס באר מים חיים, תקע"ג

כז. רבי רפאל שלמה צרור, מרבני אלג'יר, מח"ס שו"ת פרי צדיק

כז. רבי אליהו חי בורג'יל השני

כז. רבי חיים בר כלפה כהן, מחכמי הדיג'ת, תשל"ה

כז. רבי מאיר ורג'אני, מח"ס מאור עינים, תשי"ג

כח. רבי חזקיהו די סילוא, מח"ס פרי חדש, תנ"ח

כח. רבי משה תורג'מן, רבו של הבבא סאלי

כח. רבי נתנאל חיים פאפא

כח. רבי עזרא חמויי, ראב"ד ארם צובא

כח. רבי אברהם מאג'אר, ראש חסידי בית אל

כח. רבי שלמה משה סוזין, הראשון לציון

כח. רבי יצחק ארדיטי, מח"ס יקר ערך

כח. רבי ברוך טוערסקי מהורנסטופל

כח. רבי שלמה דוד כהנא, אבי העגונות

כט. רבי אברהם מיוחס, מח"ס שדה הארץ

כט. רבי חואתי סרוסי, מרבני אלחאממה תוניס

כט. רבי יהושע משה מבגדד, רבה של גבעתיים

כט. רבי אברהם בכר שמואל מיוחס

כט. רבי שלמה הכהן מוילנא, בעל החשק שלמה, תרס"ו

כט. רבי יעקב חזן

כט. רבי ישראל פרידמן, האדמו"ר מהוסיאטין, תש"ט

כט. רבי יוסף עבאדי שעיו, ממקובלי ירושלים, תשל"ז

ל. רבי דוד אופנהיים, אב"ד דרענזיץ