פטירת הצדיקים לחודש טבת

header

פטירת הצדיקים לחודש טבת

א. רבי נחמן אנג'ל

א. רבי רפאל מסעוד אלפסי, מח"ס שמחא דרבותא, תקל"ה

א. רבי משה יהודה פראנקו, ראשל"צ

א. רבי עמרם אלבאז, מח"ס חיי דעמרם

א. רבי עמור אבוטבול, מח"ס מנחת העומר

א. רבי אריה הלוי פינצי', מח"ס הגהות גור אריה

א. רבי יאיר בכרך, מח"ס חוות יאיר, תע"ד

ב. יעקב אבן צור, מח"ס משפט וצדקה ביעקב

ב. רבי אברהם משה מפשיסחא, בן רבי שמחה בונים, תקפ"ט

ב. רבי עקיבא שרייבר מפאפא, נכד החתם סופר

ב. רבי רחמים ב"ר שלמה, מרבני וחסידי בבל וא"י

ב. רבי הלל קגן, משגיח ישיבת גרודנא אשדוד, תשמ"ח

ג. רבי אביגדור עזריאל, מח"ס זמרת הארץ

ג. רבי יחזקאל עזרא הלוי, מח"ס ערוגות הבושם

ג. רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר ירושלים, תשל"ט

ג. רבי יעקב הכהן גדישא, אב"ד בג'רבה, מח"ס מעיל יעקב

ג. רבי אהרן סלוטקי, מזקני המקובלים בירושלים, תשל"ז

ד. רבי חיים שאול דוויק הכהן, מח"ס איפה שלמה, תרצ"ג

ד. רבי חיים שניאול זלמן מחב"ד

ד. רבי גרשון העניך מראדז'ין, בעל התכלת, תרנ"א

ד. רבי משה ב"ר אליעזר, מח"ס מראות הצובאות

ד. רבי מצליח מימון, מח"ס ישיר משה ועוד

ד. רבי יעקב שאול קצין, ראש עדת אר"ץ ניו יורק, תשנ"ה

ה. רבי עמנואל ברודו מסלוניקי

ה. רבי בנימין מרדכי נבון, מח"ס בני בנימין

ה. רבי יהושע הלוי הורביץ, אביו של בעל ההפלאה

ה. רבי מרדכי פנחס טייץ, גאב"ד אליזבט ניו ג'רסי, תשנ"ו

ו. רבי יוסף חיים שרים, השד"ר מירושלים

ו. רבי ששון מרדכי שנדוך, מח"ס קול ששון

ו. רבי יחזקאל הלברשטאם משינווא, מח"ס דברי יחזקאל, תרנ"ט

ו. רבי יהושע עמרם, רב העדה האפגנית, תשמ"א

ו. רבי אברהם עלוש, אב"ד גאבס, מח"ס דברי הברית

ז. רבי עמרם אוברביע, מח"ס נתיבי עם, תשכ"ז

ז. רבי רפאל שלמה לניאדו, מח"ס בית דינו של שלמה

ז. רבי יעקב כהן זנגי, ר"מ בישיבת פורת יוסף, תשמ"ח

ז. רבי חיים יהודה מניצברג

ז. רבי צבי, בן רבי ישראל בעש"ט, תק"מ

ז. רבי משה דוד וואלי, מתלמידי הרמח"ל, תקל"ז

ז. רבי מרדכי יוסף מראדזין, מח"ס מי שילוח, תרי"ד

ח. רבי מעתוק עתוגי כהן, מח"ס יקר הערך, תרצ"ג

ט. רבי יחזקאל עזרא אליה מבבל

ט. רבי ישועה בסיס, מח"ס אבני צדק, תר"כ

ט. רבי חזקיה הכהן רבין, הרב הראשי בבוכרה, תש"ה

ט.רבי אברהם חיים שור, מח"ס תורת חיים ,שצ"ב

ט. עזרא  הסופר

י. רבי אליהו אמסלם, חמיו של הבבא סאלי

י. רבי משה בן רבי ברוך טולידאנו

י. רבי שבתאי יגל, ראש ישיבת סלונים רמת גן, תשי"ח

י. רבי מסעוד בן מסעוד אשרף, אב"ד תימן

י. רבי יצחק קארבליו, מח"ס ספר הזכרונות וחיי יצחק

י. רבי נתן מברסלב, תר"ה

י. רבי אברהם אבא לייפר, האדמו"ר מפיטסבורג, תש"נ

יא. רבי משה ברגמן, מח"ס עתיר פומבי, תשל"ז

יא. רבי יהושע שרבאני, מזקני המקובלים בירושלים, תשל"ג

יא. רבי שלמה בן רבי עקיבא איגר, מחבר גליון מהרש"א, תרי"ב

יא. רבי יעקב יוסף שלמה הלפרין, האדמו"ר מוואסלוי

יא. רבי יהושע הורוביץ מדז'יקוב, תרע"ג

יב. רבי אברהם חיון, מח"ס תורת השלמים

יב. רבי אברהם בעלול, מחכמי ירושלים

יב. רבי משה מרגליות, מח"ס פני משה על הירושלמי

יב. רבי חיים חביב דוד סתהון, מח"ס תוקפו של נס

יב. רבי חיים מעלי טוויל הכהן, מח"ס מצא חיים

יב. רבי משה הלוי מפשוורסק, מח"ס אור פני משה

יב. רבי שמעון ברוך אוחיון, רבה של יפו, תשנ"א

יב. רבי מאיר הכהן קפלן, מח"ס דברי מאיר, תשנ"ד

יב. רבי מרדכי חיים מסלונים, תשי"ד

יג. רבי משה טולידאנו, מח"ס מלאכת הקודש

יג. רבי עזרא דנגור, חכם באשי בבבל

יג. רבי יצחק הוברמן מרעננה, מח"ס ברכה משולשת, תשל"ז

יג. רבי משה, האדמו"ר מלעלוב, תרי"א

יג. רבי שלמה סובל, מח"ס שלמת חיים ושלמת יוסף, תש"ל

רבי מנחם אליעזר לוי, מח"ס יעיר קינו

יג. רבי יחיאל מרדכי גורדון, ר"י לומז'א, מח"ס נתיבי ים, תשכ"ה

יג. רבי יקותיאל עזריאלי, רבה של זכרון יעקב

יד. רבי בנימין אלקוצר

יד. רבי רפאל מאיר פאניז'ל, מח"ס לב מרפא

יד. רבי פנחס הכהן אזוג, הצדיק ממרקש

יד. רבי אליהו יהושע עובדיה מבבל

יד. רבי שלמה ב"ר אליעזר טולידאנו

יד. רבי משה גג', רב בנאבל, תרע"ד

טו. רבי שמריהו נח מחב"ד

טו. רבי חיים מרדכי רוזנבוים מנדבורנא בני-ברק, תשל"ח

טו. רבי יעקב חי גג' הראשון, דיין ומו"צ בנאבל

טז. רבי מרדכי קארסינטי

טז. רבי סעדיה שיריאן, מחכמי תימן בירושלים, תשל"א

טז. רבי אברהם הלוי שר, מראשי ועד הישיבות, תשנ"ו

יז. רבי משה בן ויניסטי

יז. רבי סלמאן מוצפי, מגדולי המכוונים, תשל"ה

יז. רבי אברהם משה הלל, חכם באשי בבבל

יז. רבי פנחס עפשטיין, ראב"ד י-ם, מח"ס מנחה חריבה, תש"ל

יז. רבי יעקב קראנץ, המגיד מדובנא בעל המשלים

יח. רבי צבי אלימלך שפירא, מח"ס בני יששכר, תר"א

יח. רבי מנדל גפנר, תשמ"ח

יח. רבי משה כלפון הכהן, ראב"ד בג'רבא, תש"י

יט. רבי רפאל אשר קובו, רבנה של שלוניקי, מח"ס שער אשר

יט.רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר, תרל"ב

יט. רבי מנחם מנדל יוסף זקס, חתנו של החפץ חיים, תשל"ד

יט. רבי אריה לייב הכהן, מח"ס קצות החושן, תקע"ג

כ. רבי יעקב אביחצירא-אביר יעקב, תרם, קבור בדמנהור במצרים

כ. רבי משה בן מימון- הרמב"ם, ד' אלפים תתקס"ה, קבור בטבריה

כ. רבי אליהו אליעזר מישקובסקי, ר"י כפר חסידים, תשמ"א

כ. רבי רפאל יונה, מח"ס מרפא לשון

כ. רבי אברהם מגוץ הכהן, מח"ס בית אברהם, תרצ"א

כ. רבי משה ב"ר אריה לייב טובולסקי מסקידל, תר"ע

כא. רבי אריה יהודה חיימוף, רב העדה הבוכרית, תשל"ג

כא. רבי מצליח מאזוז, מח"ס איש מצליח, ור"י כסא רחמים, תשל"א

כא. רבי ישראל דב בער ב"ר יוסף – המגיד מווילעדניק

כא. רבי יוסף רביע, ראש ישיבת מנחת יהודה

כא. רבי יצחק ב\"ר אבא אביחצירא זיע"א, קבור בחיפה

כב. רבי לוי יצחק מסירטונא מחב"ד

כב. רבי יעקב הכהן טרקאב מסלתון, מח"ס שארית יעקב

כב. רבי שמואל הלר רבה של צפת, תרמ"ד

כג. רבי אברהם פלאג'י, מח"ס ויען אברהם

כג. רבי ודיאל הצרפתי ראב"ד פאס

כג. רבי אליהו חי חואתי דמרי

כג. רבי שאול מטלוב עבאדי, מח"ס מגן בעדי

כג. רבי יונה משה נבון

כג. רבי כמוס בוכריס, מח"ס רכב בחור, תרע"ח

כג. רבי רחמים בוכריס, מח"ס בגדי שש

כג. רבי יצחק זרחיה אזולאי אביו של החיד"א, תקכ"ה

כד. רבי דוד הכהן גישה, מח"ס שלום דוד, תרע"ג

כד. רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא, תקע"ב, קבור ברוסיה

כד. רבי משה מרדכי בידרמן האדמו"ר מלעלוב, תשמ"ז

כד. רבי נפתלי הכהן בעל סמיכת חכמים

כה. רבי משה טיקוצ'ינסקי משגיח בישיבת סלבודקה

כה. רבי נסים לופס

כה. רבי יעקב הלוי מחסידי בית אל

כה. רבי משולם פיש שטערן דיין בקראקא

כה. רבי אליהו אליעזר דסלר, מח"ס מכתב מאליהו, תשי"ד

כו. רבי שלמה מזוז, מח"ס כרם שלמה, תשמ"ב

כו. רבי מרדכי בן ג'ו ראב"ד טנג'יר

כו. רבי שלום יצחק מזרחי אב"ד, מח"ס דובר שלום, תשנ"ה

כז. רבי אברהם חיים מזלוטשוב, מח"ס אורח לחיים, תר"ח

כז. רבי מימון בן עטר, מח"ס טעמי המקרא

כז. רבי שמשון רפאל הירש מפרנקפורט

כז. רבי יצחק מקראקא, מח"ס שיח יצחק

כז. רבי אברהם שמחה הכהן קפלן ראב"ד צפת והסביבה, תשמ"ט

כח. רבי מרדכי זילברמן ראב"ד בצפת

כח. רבי חננאל ניפי, מח"ס לוית חן

כח. רבי יעקב הכהן טראב רבה של שכונת התקוה

כט. רבי נתן הכהן אדלר, מח"ס נתינה לגר

כט. רבי אליהו משה ישראל פאניז'ל ראשל"צ

כט. רבי משה  יהושע ליב דיסקין הרב מבריסק, תרנ"ח

כט. רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר-ישמח ישראל, תר"ע

כט. רבי מאיר חדש משגיח דישיבת חברון, תשמ"ט

כט. רבי משה אסרוסי ראב"ד טריפולי, מח"ס וישב משה, תרע"ט

כט. רבי כמוס אגרבי אב"ד לוב, תרעג