פטירת הצדיקים לחודש אלול

header

פטירת הצדיקים לחודש אלול

א. רבי שמואל אבואב, מח"ס דבר שמואל

א. רבי שמואל די אבילא

א. רבי יצחק גאגו צרור, מחכמי גאבס, מח"ס צרור המור, תרצ"ד

א. רבי דוד הנגיד נכדו של הרמב"ם

א. רבי ראובן ביתאן מחכמי תונס

א. רבי מעתוק רחמים דמרי רב, מח"ס שעת הרחמים, תרס"ה

א. רבי יעקב מזרחי, ממרביצי התורה בישראל, תש"מ

ב. רבי אהרון חסון

ג. רבי אליהו מאנסאני תלמיד אור החיים הקדוש

ג. רבי רפאל אליעזר נחמיאס, מח"ס הון רב

ג. רבי אברהם יצחק הכהן קוק, מח"ס עולת ראעיה, תרצ"ה

ג. רבי חומאני עלוש רב ומו"צ מדנין, מח"ס אני חומה, תשט"ו

ג. רבי שלום אייכנשטיין אדמו"ר מזידיטשוב צפת, תשמ"ז

ג. רבי יצחק צדיקה מחכמי תוניסיה, תר"מ

ד. רבי שמואל נהון ראב"ד טיטואן

ד. רבי מאיר שמחה הכהן, מח"ס אור שמר משך חכמה, תרפ"ו

ד. רבי יצחק ידידיה פרנקל ראב"ד ת"א, מח"ס דרך ישרה, תשמ"ו

ד. רבי אליהו קרמר דיין בליטא סבו של הגר"א

ד. רבי משה פורבינצאל מגדולי הפוסקים באיטליה

ד. רבי מסעוד מהדאר מחכמי ג'רבא, מח"ס מים טהורים, תשי"ט

ד. רבי משה פינטו מצדיקי מרוקו

ד. רבי יעקב משה קורלנסקי מנהל ת"ת יבנה י-ם, תשנ"ד

ד. רבי שלום אריה לייב קורלנסי ר"מ ת"ת יבנה י-ם, תשנ"ד

ה. רבי משה עידאן מחכמי ג'רבה, מח"ס שעשוע מצוה, תרנ"ד

ה. רבי אליהו לנייאדו מחכמי אר"ץ

ה. רבי אהרון רפאל חיים משה פירירה, מח"ס מעיל קודש

ה. רבי דוד שלמה צבי בידרמן מלעלוב ירושלים, תרמ"ח

ו. רבי ראובן מרגליות, מח"ס ניצוצי הזוהר

ו. רבי משה הכהן אלכלאף

ו. רבי יצחק הדאיה, תשכ"ב

ו. רבי אליהו הכהן אביו של, מח"ס פרחי כהונה

ו. רבי ישועה שמעון חיים עובדיה, מח"ס ישמח לבב

ו. רבי יום טוב ליפמן הלר בעל התוספות יום טוב, תשכ"ט

ו. רבי אברהם ברוך בן ר' אליהו מאני, מח"ס ברוך אברהם, תרמ"א

ז. רבי אליהו חיים אביו של הבן איש חי, תרי"ט

ז. רבי ישועה כהן, מח"ס מעיני הישועה, תרס"ג

ז. רבי סאסי כהן, מח"ס פרוכת המסך, תשל"א

ח. רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, מח"ס משפטי עוזיאל

ח. רבי אברהם בטאט

ח. רבי דוד הלברשטאם בן רי חיים מצאנז, תרנ"ג

ח. רבי יחיא עמר, תש"ן

ח. רבי דידו כהן מגדולי רבני ג'רבא, תש"י

ט. רבי דוד הכהן אחיו של בעל זרע אמת

ט. דן בן יעקב אבינו, ב' אלפים שי"ח, קבור באשתאול

ט. רבי צדוק הכהן מלובלין, מח"ס צדקת הצדיק, תר"ס

 ט. רבי רפאל טרויש, מח"ס צח ואדום

י. רבי ברוך ירושלמי, מח"ס ברוך מבנים

י. רבי אליעזר לבטון

י. רבי פנחס שפירא מקוריץ, תק"ן

י. רבי יוסף יהשוע קאריין ראב"ד ירושלים

יא. רבי שלמה בן חסון

יא. רבי יוסף אלמליח, מח"ס תוקפו של יוסף

יא. רבי יעקב יהודה ליב לוי מראשי כולל ורשא י-ם

יא. רבי שלום יוסף בן ר' ישראל מרוז'ין, תרי"א

יא. רבי יעקב לאזר הכהן ממקובלי ירושלים, תשכ"ה

יא. רבי יעקב ב"ר אברהם לוי, תש"ל

יב. רבי שלום משה חי גאגין, מח"ס שמח נפש

יב. רבי צבי מיכל שפירא, מח"ס ציץ הקודש תקון חצות, תרס"ו

יב. רבי שמחה בונים מפשיסחא, תקפ"ז

יג. רבי יוסף חיים- הבן איש חי, תרס"ט, קבור בבבל

יד. רבי זכריה יונה

יד. רבי יהושע מפאלק מקעפמנא

יד. רבי יעקב מלול ראב"ד וזאן, תרפ"ח

טו. רבי משה פיטוסי מרבני תונס, תרכ"ו

טו. רבי נחמן בטיטו הראשון לציון, תרע"ה

טו. רבי יוסף מרדכי הלוי אב"ד בי-ם, מח"ס וליוסף אמר

טו. רבי משה אלשקר, מח"ס שו"ת מהר"ם אלשקר

טז. רבי יצחק הכהן שפירא חותן מהר"ם מלובלין, שמ"ב

טז. רבי מסעוד יונה אדרעי, מח"ס שפת אמת עה"ת, תשכ"ח

טז. רבי דוד לעזיז דנינו ממקובלי מרוקו, תש"מ

טז. רבי יחיא שניאור תלמיד חבר לבבא סאלי, תשנ"ד

יז. רבי חיים בנבנישתי החבי"ב, מח"ס כנסת הגדולה, תל"ג

יז. רבי משה ב"ר יעקב טולידנו

יז. רבי חיים שמואל הכהן קונוורתי רבה של טבריה

יז. רבי משה בלעיש, מחכמי תונס, תרס"ט

יז. רבי סאסי בן חואתי כהן, מח"ס פרוכת המסך, תשל"א

יז. רבי יעקב מכלוף ר"י מושב זקנים טריפולי

יח. רבי עבדאללה סומך, מח"ס זבחי צדק, תרמ"ט

יח. המהר"ל מפראג, מח"ס גבורות ארי על הש"ס, שס"ט

יט. רבי סלימאן מנחם מני בן רבי אליהו מני

יט. רבי בכור אהרון אלנקווה ראב"ד בירושלים

יט. רבי אברהם שלמה זלמן צורף

יט. רבי אריה לייב מקוביצקי, מח"ס לב הארי, תש"ן

כ. רבי יוסף שלמה ב"ר יהודה ליב כהנמן ר"י פוניבז', תשכ"ט

כ. רבי אברהם שטרנהרץ מזקני חסידי ברסלב

כ. רבי אליהו לאפיאן, מח"ס לב אליהו, תש"ל

כ. רבי משה אריה פריינד, אב"ד העדה החרדית

כא. רבי נסים כדורי חזן, מח"ס מעשה נסים, תשל"ב

כא. רבי יצחק אשכנזי בן הראשל"צ רבי אברהם אשכנזי

כא. רבי יהונתן אייבשיץ, מח"ס יערות דבש, תקכ"ד

כא. רבי ברוך יצחק לוין, ראש ישיבת מקור חיים, תשמ"ט

כא. רבי חי מימון ממקובלי טריפולי, מח"ס באר לחי, תרמ"ה

כב. רבי יוסף חיים הכהן, מח"ס מנחת כהן

כב. רבי אליהו חיים אבולעפיה

כב. רבי אהרון אביחצירא בן אביר יעקב, קבור בתלוואת במרוקו

כב. רבי אליהו אילוז, מח"ס יש מאין

כב. רבי פנחס רבינוביץ אב"ד קינצק

כב. רבי יהודה הבן שמחון חבר בי"ד ארפוד מרוקו

כג. רבי אורי השרף מסטרעליסק, תקפ"ו

כד. חבקוק הנביא

כד. רבי יוסף באב"ד בעל מנחת חינוך, תרל"ד

כד. רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל החפץ חיים, תרצ"ג

כד. רבי יחזקאל אברמסקי, מח"ס חזון יחזקאל לתוספתא, תשל"ו

כד. רבי מנשה מטלוב סתהון, מח"ס פרחי שושנים, תרל"ו

כד. רבי חיים מליקובסקי ראש ישיבת צפת, תשנ"ג

כד. רבי דוד אמינוף, הרב הראשי לסמרקנד, ת"ש

כה. התנא רבי אלעזר ברשב"י, ג' אלפים תתס"ג, קבור במירון

כה. רבי מרדכי אליעזר סוזין

כו. רבי חיים פינטו הראשון, קבור במרוקו

כו. רבי יצחק אלפייה, מח"ס קונטרס היחיאלי, תשט"ו

כו. רבי אליהו ב"ר יוסף צרפתי

כו. רבי שלמה חזן, מח"ס שלחן הזהב

כו. רבי פנחס סגלוב הי"ד, תשט"ז

כז. רבי ששון ישראל מבבל

כז. רבי שר שלום האדמו"ר מבעלז, תרט"ו

כז. רבי נתן הכהן אדלר רבו של החתם סופר, תק"ס

כז. רבי כמוס נחייאסי ראב"ד טריפולי

כח. רבי אליהו חבה מבבל

כח. רבי חיים יהודה ליב אועירבאך ר"י שער השמים, תשי"ד

כח. רבי סעדיה חמי של מהרח"ו

כח. רבי יצחק עקריש, מח"ס קרית ארבע

כט. רבי יששכר ב"ר שלמה זלמן, מח"ס צוף דבש

כט.רבי שלמה אמאריליו, מח"ס שו"ת כרם שלמה, תפ"א