פטירת הצדיקים לחודש אייר

header

פטירת הצדיקים לחודש אייר

א. רבי מסעוד הכהן מח"ס פרחי כהונ, קבור באוהרן אלג'יר

א. רבי מנחם מנדל מויטבסק, תקמ"ח

א. רבי צבי הירש אשכנזי, מח"ס שו"ת חכם צבי, תע"ח

א. רבי משה שלום, מח"ס ישמח משה

א. רבי יצחק חזן חבר ביה"ד העליון, מח"ס יחוה דעת, תש"ן

א. רבי יששכר חכמון הדיין, תשכ"א

א. רבי אבא שאול מחכמי התלמוד, קבור בביריה ליד צפת

א. רבי אברהם מסלונים, מח"ס בית אברהם, תרצ"ג

ב. רבי נחמן הילמן המכונה ר' נחמן שותק

ב. רבי צבי הירש זאקס נכד החפץ חיים, תשנ"א

ב. רבי משה זקן מאזוז ראב"ד ג'רבא, מח"ס סבר פנים, תרע"ה

ב. רבי שמואל שמלקא מניקלשבורג, תקל"ח

ב. רבי פרג'אללה דבוש ראב"ד טריפולי

ג. חוני המעגל, קבור בחצור

ג. רבי אריה ליב צינץ מסלוצק, מח"ס גרש ירחים, תקצ"ג

ג. רבי יצחק ב"ר שלמה פרחי, מח"ס מתוק לנפש מתוק מדבש

ג. רבי יוסף כהן ראב"ד בג'רבא, תרי"ח

ד. רבי יוסף תאומים, מח"ס פרי מגדים, תקנ"ב

ה. רבי אפרים ב"ר יונה נבון

ו. רבי יוסף מאיר מספינקא, תרס"ט

ו. רבי אברהם ב"ר דוד פארדו חתן החיד"א

ו. רבי אליעזר ב"ר שם טוב פאפו, מח"ס דמשק אליעזר

ו. רבי מרדכי ישראל שירזילי מחכמי ירושלים

ו. רבי לוי ב"ר גרשום הרלב"ג

ו. רבי אברהם פרג'ון, תרס"ד

ו. רבי חיים סתהון, מח"ס ארץ חיים, תרע"ו

ו. רבי בן ציון כהן, מח"ס שפתי כהן, תשנ"ו

ו. רבי ישועה אלמליח, דיין בתונס, מח"ס תנובות שדי, תשי"ח

ז. רבי שלמה אפרים לינטשץ, מח"ס כלי יקר, שע"ט

ז. רבי ציון ואטורי הדייין, מח"ס באר לחי, תרמ"ה

ח. רבי ישעיה פיק מחבר מסורת הש"ס

ח. רבי דוד מלינובסקי ראש ישיבת אור התורה, תדש"ם

ח. רבי דוד חזקיה חדאד, מח"ס קרן דוד, תשי"ג

ח. רבי שאול כהן ראב"ד בג'רבא, תר"ח

ח. רבי גרשון אריאלי, מח"ס תורת מלך

ט. רבי יששכר חיים אבולעפיה

ט. רבי שלום משאש, מח"ס דברי שלום

ט. רבי משה גר משאץ

ט. רבי אביגדור קרא בעל ספר הקנה

ט. רבי עוזי קלכהיים משגיח ישיבת אריאל, תשנ"ד

י. עלי הכהן וחפוני ופנחס בנו

י. רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמרנא, מח"ס זוהר חי, תרל"ד

י. רבי יצחק אלפסי הרי"ף, ד' אלפים תתס"ד, קבור במרוקו

י. רבי מיכאל יעקב ישראל רבה של רודוס, מח"ס שו"ת שנות ימין

י. רבי מאיר מרגלית תלמיד הבעש"ט, מח"ס מאיר נתיבים

יא. רבי אברהם מסלונים, מח"ס בית אברהם

יא. רבינתפתי מרופשיץ, תקפ"ז

יא. רבי יהודה צבי מסטרטין תלמידו של השרף מסטרליסק, תר"ה

יא. רבי אהרון פפויפר, מח"ס קיצוש"ע בהלכות בשר וחלב, תשנ"ג

יא. רבי יעקב יואל גוטמן זצ"ל, משגיח ומנהל רוחני בישיבות "בית דוד" ו"חזון נחום" לצעירים. תשס"ג (הר הזיתים)

יב. רבי יוסף סוסו הכהן, מרבני גאבס, תש"מ

יב. רבי מסעוד אביחצירא בנו בכורו של אביר יעקב, קבור בריסאני במרוקו

יב. רבי משה זרח אידליץ, מח"ס אור לישרים, תקט"ו

יג. רבי שמשון לנגבורט מולוז'ין

יג. רבי יעקב מאיר שכטר, מח"ס זמרת ישע, תש"מ

יג. רבי יעקב ב"ר יוסף דוד אבולעפיה חבר ביה"ד בטבריה

יד. רבי יהודה בר אלעאי, קבור בעין זיתים

טו. רבי אלעזר בן ערך, קבור בעלמה

טו. רבי אברהם משה המבורגר, תשמ"ב

טו. רבי נתנאל וויל, מח"ס קרבן נתנאל

טו. רבי דוד יהודיוף רב"מ בית דוד ושלמה, תשנ"ב חתן הבבא סאלי

טז. רבי רפאל עבו אב"ד תל אביב, תשמ"ג

טז. רבי מאיר ב"ר משה רוזנטל, מח"ס גשמי הטל

טז. רבי חיים דב לשינסקי, מח"ס שושנת יעקב, תשנ"א

טז. רבי מאיר- המהר"ם אב"ד לובלבין, שע"ו

טז. רבי צבי הירש בן ניסן חיים רוזנבויים מקרעטשניף – האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, תשס"ו

יז. רבי שבתאי בוחבוט אב"ד בירות

יז. רבי יחזקאל סג"ל לנדא, מח"ס נודע ביהודה, תקנ"ג

יז. רבי מרדכי מרחמיסטריוקא

יז. רבי משה חיים אפרים, מח"ס דגל מחנה אפרים, תק"ס

יז. רבי משה יחזקאל ד'נגור ראש ישיבת מנחת יהודה

יז. רבי שלמה חיים אלתר פרלוב זצק"ל,האדמו"ר מקויידנוב,צאצא לשושלת קרלין סטולין ולבעש"ט.
יח. רבי משה איסרליש- הרמ"א בעל המפה, של"ב קבור באוסטריה

יח. רבי שמעון בר יוחאי- הרשב"י, קבור במירון

יח. רבי שלום בוזגלו, מח"ס מקדש מלך

יח. רבי דוד הקשר, מראשי ישיבת קול תורה

יט. רבי מנחם מנדל מרימנוב, תקע"ה

יט. רבי שמואל בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בארפוד במרוקו

יט. רבי עזרע עטייה ראש ישיבת פורת יוסף, תש"ל

יט. רבי אברהם חיים פינסו

יט. רבי משה דבראשוילי רב יהודי גרוזיה, תלמיד החפץ חיים

יט. רבי יעקב משה מרדכי סולוויצ'יק מגדולי התורה בארה"ב, תשנ"ה

יט. רבי מאיר בן ברוך, המהר"ם מרוטנבורג

כ. רבי יוסף וולטוך ממקובלי ירושלים, תשמ"ג

כ. רבי חיים אברהם גאגין, מח"ס חוקי חיים

כ. רבי אליהו אלעג'מי ראש מקובלי ירושלים

כ. רבי סעדיה מרג'וק מגדולי רבני ירושלים

כא. רבי משה דיין, מח"ס ליקוטי חמד, תשל"ט

כא. רבי מנחם הכהן ממקובלי ירושלים, תרצ"ז

כב. רבי שלמה אליעזר אלפנדרי- הסבא קדישא, תר"ץ

כב. רבי שלמה זלמן מחב"ד, מח"ס מגן אבות

כב. רבי חיים דניאל שלמה פינסו, מח"ס שם חדש

כב. רבי שלמה זעפרני

כב. רבי משה בורג'ל, מחכמי תנוס, תר"י

כג. רבי יוסף בבליקי אב"ד בירושלים, תשמ"ג

כג. רבי שמואל ירוחם הכהן מזקני חסידי צאנז, תשמ"ה

כד. רבי יחיא בן רבי אברהם אביחצירא, קבור בטבריה

כד. רבי דוד הכהן, מח"ס קרית חנה דוד

כד. רבי יצחק אבן דנאן מח"ס ליצחק ריח

כד. רבי חזקיה אהרן חיים פניקרלי מרבני איטליה

כד. רבי בנימין מנדלסון רבה של קוממיות, תשל"ט

כד. רבי אליעזר צבי סאפרין האדמו"ר מקאמרנא, תרנ"ח

כד. רבי יעקב מליסא בעל החוות דעת

כה. בעל התורת חיים מקוסוב, תרי"ד

כה. רבי משה יצחקוף הכהן כ"מ מדרש שלמה בירושלים, תש"ג

כה. רבי חיים חורי אב"ד גאבס, מח"ס מצא חיים, תשי"ז, קבור בב"ש

כה. רבי יששכר דב ליפשיץ אדמו"ר מסטראפקוב, תש"ד

כה. רבי שלמה אמסלם ראב"ד מידלט מרוקו, מח"ס בני שלמה

כו. רבי סעדיה גאון, ד' אלפים תש"ב, קבור בבבל

כו. רבי משה חיים לוצאטו – הרמח"ל, תק"ז, קבור בטבריה

כו. רבי שלמה האדמו"ר מזוויעל, תש"ה

כז. רבי חיים אבולעפיה

כז. רבי אהרון מאיר אויערבאך הי"ד, תשל"ח

כז. רבי אברהם שמואל בכרך, מח"ס שו"ת חוט השני

כח. שמואל הנביא, ב' אלפים תתפ"ב, קבור בירושלים

כח. רבי יצחק מקורביל בעל הסמ"ק, ה' אלפים י"א

כט. רבי בן ציון אטון מחו"ר פורת יוסף, תשל"ה

כט. רבי אברהם הכהן אב"ד בג'רבה, מח"ס וישב אברהם, תרל"ד

כט. רבי מאיר מפרמישלאן, תרי"ד

כט. רבי משה כהן גדישא רב בהדיג'ת, מח"ס בני משה

כט. רבי שמואל שלמה מראדז'ין הי"ד