פטירת הצדיקים לחודש אדר

header

פטירת הצדיקים לחודש אדר

א. בניהו בן יהוידע, קבור בביריה ליד צפת

א. רבי עזריה פיג'ו, מח"ס בינה לעתים

א. רבי יצחק איזיק ספרין אפשטיין מזידיטשוב, תק"ס

ט. רבי עמנואל חי ריקי, מח"ס משנת חסידים

א. רבי צדקה חוצין, מח"ס מקיץ נרדמים, תשכ"א

א. רבי אברהם אבן עזרא, ד' אלפים תתקנ"ד, קבור בכפר כבול

א. רבי יחזקאל עזרא רחמים, מח"ס עצי היער

א. רבי כמוס חדאד רב העיר מדנין, מח"ס חכם לב ועוד, תרפ"ו

א. רבי חיים טראבלסי, מח"ס ראה חיים, תשל"ד

א. רבי מנחם מאזוז הראשון דיין בג'רבא, תרכ"ח

א. רבי שבתי כהן בעל הש"ך

א. רבי אברהם יחיאל למברגר, גאב"ד מאקווא, תשנ"ה

ב. רבי יום טוב אלגזי, מח"ס שמחת יום טוב, תקס"ב

ב. רבי יוסף דוד הלוי סולוביצ'יק בן הגרי"ז מבריסק, תשמ"א

ב. רבי אלישע נסים דנגור חכם באשי בבבל

ב. רבי ישראל אלתר האדמו"ר מגור, תשל"ז

ב. רבי ודיאל קואינקה מראשי ישיבת חסד אל

ב. רבי יצחק אלמליח, מח"ס ויזרע יצחק

ב. רבי מרדכי דוד לודמיר מייסד רשת שיעורי תורה בא"י, תשנ"ג

ב. רבי בן ציון רבין הכהן הרב הראשי ליהודי בוכרה, תשנ"ה

ג. רבי נסים דוד עזראן ראש ישיבת בית שמואל, תדש"ם

ג. רבי אליעזר די אבילא, מח"ס מגן גבורים

ג. רבי יעקב מנוסה מחכמי המקובלים בירושלים, תשי"ד

ג. רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים האדר"ת אב"ד בירושלים, תרס"ה

ג. רבי מרדכי יפה בעל הלבוש

ד. רבי אברהם אלחדיף

ד. רבי לייב שרה'ס, תקנ"א

ד. רבי אחאי בר רב הונא מראשי רבנן סבוראי

ד. רבי חיים יוסף גוטליב אב"ד סטראפקוב, תרכ"ז

ד. רבי יוסף בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בהר הזיתים

ה. רבי חיים אברהם בכר דוד, מח"ס נשמת חיים

ה. רבי יוסף אבורביע סבו של, מח"ס נתיבי עם

ה. רבי משה יהושע לנדא מגדולי תלמידי החזו"א, תש"מ

ה. רבי מרדכי שלמה פרידמן האדמו"ר מבויאן תשל"א

ה. רבי אברהם לנדא מטשכנוב, מח"ס זכותא דאברהם, תרל"ה

ה. רבי שושן כהן רב מושב איתן וחיבר כמה חיבורים, תשל"ו

ה. רבי יוסף בוכריס רב העיר זרזיס, מח"ס זכרון יוסף, תש"ט

ה. רבי רפאל אהרן יפה'ן ר"מ חברון, תשנ"ב

ה. רבי שלום בן רבי אהרון אביחצירא, קבור במרסל צרפת

ו. רבי אברהם ענתבי סקא ראש רבני אר"צ בירושלים

ו. רבי ישעיה אזולאי סבו של הרב חיד"א

ו. רבי אברהם אלקלאי, מח"ס זכור לאברהם

ו. רבי דניאל פורסטיץ ראב"ד בפרשבורג, מח"ס מחנה דן

ז. משה רבינו ע"ה

ז. רבי יצחק איזיק טאוב האדמו"ר מקאליב, תקפ"א

ז. רבי ישראל יצחק הלוי רייזמן חבר הביד"צ, תשכ"ט

ז. רבי שלום שמעוני, מח"ס גנזי שלום

ז. רבי אלתר יחזקאל אליהו הורוביץ מדזיקוב הי"ד, תש"ג

ח. רבי יוסף ידיד הלוי, מח"ס ימי יוסף, תר"ץ

ח. רבי חדיר שלמה עטין

ח. רבי אליהו זלוטניק חבר הביד"צ, תשל"ה

ח. רבי עובדיה הלוי, מח"ס חזון עובדיה

ח. רבי מנחם מנדל ב"ר קלמן שרשבסקי מקוסובה, תרפ"ט

ט. רבי יצחק בן ואליד, מח"ס ויאמר יצחק, תר"ל

ט. רבי אליעזר הלו הורביץ

ט. רבי יהודה ב"ר חיים יוסף נחמד רב בטבריה

ט. רבי שלמה זלמן ב\"ר יצחק אחיו של ר' חיים מולוז'ין

ט. רבי חיים זייצ'יק, מח|"ס פניני המוסר, תשמ"ט

ט. רבי יעקב דוויק הכהן מחו"ר פורת יוסף, תש"ן

ט. רבי דוד גניש ממקובלי לוב, תער"ב

ט. רבי יוסף דובער יפה, אב"ד ת"א, מח"ס רמת שמואל, תשנ"ה

י. רבי יחיא אדהאן נכד רבי יעקב אביחצירא (אדר ב')

י. רבי דוד שמואל אלקלעי מחכמי בית אל בירושלים

י. רבי אלכסנדר משה לפידות, מח"ס אבני זכרון

י. רבי אליהו רוט זקן חסידי זוויעל, תשנ"ב

י. אדר א' רבי דב (בערל) אייזנשטיין זצ"ל ראש ישיבות "חכמת שלמה" ו"קרית מלך". ה'תשס"ג (הר הזיתים).

יא. רבי אברהם אביחצירא בן אביר יעקב, קבור בטבריה

יא. רבי חיים יוסף דוד אזולאי- החיד"א, תקס"ו

יא. רבי שמואל שטרשון מוילנא בעל הגהות הרש"ש

יא. רבי יהושע משה אורנשטיין, מח"ס ים התלמוד

יא. רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב, מח"ס אבני נזר, תע"ר

יא. רבי יוסף רוז'ין, מח"ס צפנת פענח, תרצ"ו

יב. רבי יצחק צרור מחבר פירוש צרור המור לספר קול יעקב

יב. רבי משה פרדו מייסד ומנהל אור החיים בני ברק, תשנ"ו

יג. רבי משה פיינשטיין, מח"ס אגרות משה, תשמ"ו

יג. רבי מסעוד התשואל ראב"ד טבריה חיפה

יג. רבי יוסף בן יעקב מונסה, תשל"ז

יג. רבי חנוך זונדל גורסברג, מח"ס התרומה והמעשר, תשל"ז

יד. רבי שם טוב בן רבי יצחק בן וולאיד

יד. רבי סעדיה אבן דנאן

יד. ארבי משה דאנציג מוילנא בנו של הרב חיי אדם

יד. רבי הלל כהן ראש ישיבת כנסת בני הגולה

יד. רבי משה מלכה, ראב"ד פתח תקוה ומח"ס מקוה המים

טו. רבי יצחק אבולעפיה, מח"ס שו"ת פני יצחק

טו. רבי צבי קיידנובר, מח"ס קב הישר, תע"ב

טו. רבי דוד ברדע, מדייני תונס, תש"ח

טו. רבי משה שמואל טויסיג ר"י תפארת אהרן מטרסדורף, תשנ"ב

טז. רבי אפרים שלום אנקווה, תשכ"ה

טז. רבי שמעון סופר אב"ד בקראקא בן החת"ס, תרמ"ג

טז. רבי נסים ירחי מגדולי רבני תונס, תרפ"ח

טז. רבי אליעזר מנחם מנדל בידרמן האדמו"ר מללוב, תרמ"ג

טז. רבי פנחס מנחם אלתר האדמו"ר מגור, תשנ"ו

יז. רבי פתחיה מדרכי בירדוגו, מח"ס נופת צופים

יז. רבי יעקב חי בירדוגו מחכמי המערבים

יז. רבי ישראל זאב מניצברג ראב"ד לעדת החסידים י-ם, תשכ"ב

יז. רבי אורי ב"ר משה אורנשטיין

יז. רבי גרשון לפידות מופת השקדנים, תשט"ז

יז. רבי שלמה ב"ר יצחק שוסטר, תשכ"ז

יח. רבי שמעון ב"ר שמואל אביחצירא, מבקעה ירושלים

יח. רבי חיים אלפסי ממחברי משחא דרבותא

יח. רבי אלכסנדר זיסקינד, מח"ס יסוד ושורש העבודה, תקנ"ד

יח. רב יחזקאל ב"ר יהודה לוינשטיין משגיח ישי' פוניב'ז, תשל"ד

יח. רבי רפאל מניני חדאד, מח"ס פטר רחם, תשכ"א

יט. רבי שמואל ענגל אב"ד ראדומישלא, מח"ס שו"ת מהר"ש ענגל

יט. רבי אברהם חלאווה, מח"ס מנחת אברהם

יט. רבי אליעזר ירוחם אלישר אביו של הרב ישא ברכה

יט. רבי יוסף חיים זוננפלד גאב"ד ירושלים, תרצ"ב

יט. רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה, תרפ"ח

יט. רבי יצחק חדאד הראשון, מג'רבה, מח"ס תולדות יצחק, תקט"ו

יט. רבי דוד מדינוב בעל הצמח דוד

כ. רבי יוסף הכהן כוג'הינוף מגדולי רבני בוכרה

כ. רבי יואל סירגיש מקראקא, מח"ס הבית חדש, ה' אלפי ת'

כ. רבי שמואל עלוש, מח"ס ויאמר שמואל, תשי"ט

כ. רבי שמואל קלמן זיידל ב"ר מנחם מנדל שרשבסקי, תשי"ז

כ. רבי שלמה זלמן אוירבאך ראש ישיבת קול תורה, תשנ"ה

כא. רבי שלמה יוסף זוין עורך האנציקלופדיה התלמודית, תשל"ח

כא. רבי רפאל דוד בירדוגו אב"ד מקנס

כא. רבי אברהם בן מוסא, מח"ס מנחת סוטה, תצ"ג

כא. רבי אלימלך מליז'נסק בעל נועם אלימלך, תקמ"ז

כא. רבי חנניה שאול, מח"ס מגן שאול

כא. רבי יצחק אלחנן מקובנא, מח"ס שו"ת באר יצחק, תרנ"ו

כב. רבי יצחק אברהם שלמה מחכמי בבל

כב. רבי חיים אלחדיף, מח"ס טועמיה חיים

כב. רבי אלעזר הלוי בן טובו, מח"ס פקודת אלעזר, תרמ"ו

כב. רבי מאיר יונה, רב במגדל העמק, מח"ס בית מאיר, תשד"מ

כב. רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, מח"ס ערוך השולחן

כב. רבי אברהם מאיר יעקובוביץ רבה של נחלת יהודה, תשנ"ב

כב. רבי יעקב חורי, מח"ס בני יעקב לבושים, תרפ"ט

כב. רבי חיים ב"ר ישראל אביחצירא מפריז קבור בירושלים

כג. רבי מנחם סירירו רבו של היעב"ץ

כג. רבי יצחק מאיר אלתר החידושי הרי"מ מגור, תרכ"ו

כג. רבי יעקב רוקח מטריפולי, מח"ס שלחן לחם הפנים, תרנ"א

כג. רבי אליעזר דוד ברנד אוצר הפוסקים, תשנ"ה

כד. רבי חיים אלגאזי מקושטא, מח"ס נתיבות המשפט

כד. רבי אליהו הכהן, מח"ס שבט מוסר

כה. רבי סלמן חוגי עבודי אב"ד בירושלים, תשל"ג

כה. רבי גרשון מקיטוב גיסו של הבעש"ט, תקכ"ה

כה. רבי יצחק אביחצירא בבא חאקי רבה של רמלה לוד, תש"ל (אדר ב')

כו. עובדיה הנביא, קבור בדובב

כו. רבי יהושע אלעזר הכהן חמדי, מח"ס ולבש הכהן

כו. רבי משה מאיר מנשרווי מחסידי בית אל, תשי"ז

כו. רבי יעקב כהן השלישי אב"ד גפצה, תשכ"ז

כו. רבי עזרא ציון מלמד, מח"ס מילון עברי ארמי, תשנ"ד

כז. רבי רפאל משה בולא, מח"ס גט מקושר

כז. רבי שלמה אלישוב בעל הלשם, תרפ"ו

כז. רבי חיים סינואני, מח"ס מקום מקדש, תשל"ט

כח. רבי מרדכי חברוני ר"מ ישיבת חברון ירושלים, תשמ"ו

כח. רבי אשר שולמן רב בטבריה

כח. רבי יום טוב גג' השני הי"ד, תרנ"א

כח. רבי שמואל הלוי קליין, מח"ס מחצית השקל, תקס"ז

כח. רבי אליעזר גולדשמידט חבר ביה"ד הרבני העליון, תשנ"ב

כט. רבי אברהם שאג

כט. רבי יעקב קמינצקי ראש ישיבת תורה ודעת, תשמ"ו

כט. רבי יהודה ליאון כלפון ראב"ד טיטואן

כט. רבי מאיר ועקנין רבה של טבריה, מח"ס ויאמר מאיר, תשל"ה

כט. רבי חיים שמואל בירנבוים, מח"ס מעשה חושב על שער המלך

כט. רבי שלמה מרדומסק בעל תפארת שלמה, תרכ"ו

כט. רבי אליהו רוטנמר מנהל ומייסד מוסדות אור יוסף צרפת

כט. רבי גרשון ליברמן ראש ישיבת אור יוסף נובהרדוק צרפת