פטירת הצדיקים לחודש אב

header

פטירת הצדיקים לחודש אב

א. אהרון הכהן, ב' אלפים תפ"ז קבור בהר ההר בירדן

א. אלעזר הכהן בנו של אהרון הכהן, קבור בהר אפרים

א. רבי יעקב בן עטר, מח"ס בית אלקי יעקב

א. רבי שמואל ערנפלד מחתם סופר

א. רבי מרדכי סגרון, מח"ס וישב מרדכי, תשכ"ט

א. רבי יוסף זרוק מחו"ר פורת יוסף, תשמ"ב

ב. רבי אהרן תאומים מקראקא

ב. רבי יעקב כהן יהונתן, מח"ס זרע השלום, תרצ"ו

ג. רבי שמשון מאוסטרופולי, מח"ס קרניים, ת"ח

ג. רבי יוסף בן ג'ויא, מח"ס טל אורות

ד. רבי רפאל אנקווה, מח"ס קרני ראם, קבור במרוקו

ד. רבי מנחם עזריה- הרמ"ע מפאנו, שפ"ה

ד. רבי רפאל אברהם מיוחס, מח"ס באר המים

ד. רבי בן ציון הלברש/טאם האדמו"ר מבאבוב הי"ד, תש"א

ה. רבי יצחק לוריא אשכנזי-האר"י, של"ב, קבור בצפת

רבי גדליה חיון ראש מקובלי בית אל

ה. רבי משה יהושע פלאג'י ראב"ד הספרדים בצפת

ה. רבי חיים עוזר גרדז'נסקי, מח"ס שו"ת אחיעזר, ת"ש

ה. רבי מאיר ברבי, מח"ס חידושי מהר"ם ברבי

ו. רבי דון יצחק אברבנאל, פירוש על התורה

ו. רבי משה מזרחי ראב"ד ארם צובא

ו. רבי יהודה בריאל ממנטובה

ז. רבי משה גרינוולד אב"ד חוס"ט, מח"ס ערוגת הבושם, תר"ע

ז. רבי יוסף דינקליס, מח"ס אמונת יוסף על הירושלמי, תדש"ם

ח. רבי יום טוב דאנון, מח"ס כבוד יום טוב

ח. רבי שמעון אגסי, מח"ס שם משמעון, תרע"ד

ח. רבי יהודה הלוי מראגוזה מיסד הישוב היהודי ביפו

ח. רבי אליעזר ב"ר רפאל יוסף חזן, מח"ס עמודי ארזים

ח. רבי שמחה מרדכי זיסקינד (זיסל) ב"ר ישראל ברוידא-זיו, ה'סבא' מקלם, תרנ"ח

ט. רבי יצחק נסים הראשון לציון, מח"ס יין הטוב, תשמ"א

ט. רבי רפאל אהרון מונסוניגו אב"ד פאס

ט. רבי משה יאיר ווינשטוק, מח"ס נתיבות יאיר, תשמ"ב

ט. רבי יעקב יצחק הלוי החוזה מלובלין, תקע"ה

ט. רבי דוד חביליו מחכמי ארץ ישראל

י. רבי אליהו ישראל הרב הראשי לקהיר

י. יששכר בן יעקב אבינו

י. רבי מסעוד חי רוקח מטריפולי, מח"ס מעשה רוקח, תקס"J

יא. רבי יצחק בלאזר מפטרבורג, מח"ס פרי יצחק

יא. רבי רחמים חורי השני, מח"ס דור רביעי, תרנ"ב

יב. רבי יוסף לובטון

יב. רבי אריה ליב קצנלבוגן מוילנא, תקצ"ז

יג. רבי רפאל חיים משה בן נאים, מח"ס רחמים פשוטים

יג. רבי אליהו מערבי מראשי המקובלים בירושלים, תשט"ו

יג. רבי נתן שפירא מקראקא, מח"ס מגלה עמוקות, שצ"ג

יג. רבי יום טוב ישראל רב ואב"ד בקהיר

יג. רבי יוסף גרינוולד אדמו"ר מפאפא, תשמ"ה

יג. רבי זבולון אריה גרז אב"ד רחובות, תשנ"א

יג. רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג, תקפ"ט

יג. רבי משה עטייה, דיין במרוקו, מח"ס מעט מים

יד. רבי מרדכי בירדוגו

יד. רבי משה הלוי חכם באשי בטורקיה

יד. רבי יוסף נפתלי שטרן ראש ישיבת פרשבורג י-ם, תשל"א

יד. רבי מנחם חורי הראשון מחכמי ג'רבה

יד. רבי יצחק פרידמן האדמו"ר מבוהוש, תשנ"ב

טו. נחום איש גמזו, קבור בצפת

טו. רבי עמרם בן דיוואן מחכמי חברון, קבור במרוקו

טו. רבי בן ציון יאדלר המגיד הירושלמי, תשכ"ב

טו. רבי נסים שמואל ארואץ, מח"ס דרכי איש

טו. רבי אשר האדמו"ר מקרלין, תרל"ג

טו. רבי יעקב ליינר מראדזין, תשל"ח

טו. רבי שמעון לביא, מחבר הפיוט בר יוחאי, לכבוד רשב"י

טז. רבי משה פארדו, מח"ס צדק ומשפט

טז. רבי בכור אהרון אלחדיף, מח"ס מפי אהרון

טז. רבי יצחק מאיר לוין חתנו של האמרי אמת מגור, תשל"א

טז. רבי משה מונטפיורי, גדול הנדבנים לעמו, תרמ"ה

יז. רבי רפאל יהושע עזריאל, בן מח"ס כפי אהרון

יז. רבי שלמה חיים פערלאוו נכד הבעש"ט, תרפ"ב

יח. רבי חיים רפאל בן אשר הראשון לציון

יח. רבי חנוך חסון אב"ד חברון הי"ד, תרפ"ט

יח. רבי ישראל זיתון, מח"ס משפט כתוב, תרפ"א

יח. רבי משה ברנשטיין ראש ישיבת קמניץ

יט. רבי יעקב כולי, מח"ס מעם לועז, תצ"ב, קבור בטורקיה

כ. רבי בן ציון אלקלעי, מח"ס חמדת ירושלים

כ. רבי לוי יצחק שניאורסון, מח"ס ליקוטים על הזוהר, תש"ג

כ. רבי יוסף יהודה ארדיטי מסלוניקי

כ. רבי מרדכי אלחאייך מגדולי דייני תונס, תקל"ז

כ. רבי נסים חדאד מרבני נאבל, מח"ס חן טוב, תרס"ג

כא. רבי אהרון רוקח האדמו"ר מבלז, תשי"ז

כא. רבי יעקב חי זריהן, מח"ס ביכורי יעקב, תשי"ג

כא. רבי חיים סולוביצ'יק מבריסק, תרע"ח

כא. רבי יעקב אורנשטיין בעל ישועות יעקב

כב. רבי מיוחס בכר שמואל, מח"ס פרי האדמה

כב. רבי דוד בן מרגי מגדולי חכמי מרוקו

כב. רבי אליהו ב"ר יוסף הכהן דושניצר מפתח תקוה, תש"ט

כג. רבי נתן ב"ר אברהם דב כהן זצ"ל, משגיח ישיבות "אהל יעקב" ו"קרית מלך", תשס"ח

כג. רבי משה עדס ממקובלי ירושלים, תשכ"ט

כג. רבי יעקב ישראל קניבסקי -הסטייפלר, מח"ס קהל"י, תשמ"ה

כג. רבי מגוס סבאג מחכמי ג'רבה

כג. רבי חזקיה יהושע שבתאי אב"ד לספרדים בירושלים, תשט"ו

כג. רבי דוב בעריש גוטליב, מח"ס יד הקטנה על הרמב"ם

כג. רבי שמואל כהן יצחקי סבו של הרב משמרות כהונה, תקס"ד

כג. רבי אברהם דמרי מרבני העיר גאבס, מח"ס חסד ורחמים, תש"י

כד. רבי יצחק קובו הראשון לציון

כד. רבי משה בן מלכא ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, תרנ"ט

כד. רבי ישמעאל הכהן רבה של צפת הי"ד, תרפ"ט

כד. רבי מרדכי דוב זילברמן מצפת, תשי"ז

כד. רבי אהרון בן חסון, מח"ס מטה אהרון זבח תודה

כד. רבי אפרים זלמן מרגליות, מח"ס מטה אפרים

כד. רבי עזרא עבאדי שעיו ר"מ ישיבת פורת יוסף, תשמ"ו

כה. רבי שמואל ברוך אליעזרוב, מח"ס דבר שמואל, תשל"ט

כה. רבי יעקב משולם, מח"ס ישועת יעקב

כו. רבי יששכר אצראף ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, תרנ"ב

כו. רבי יואל טיטלבוים מסאטמאר, מח"ס ויואל משה, תשל"ט

כו. רבי ציון כהן יהונתן הא' ראב"ד ג'רבא, מח"ס שערי ציון, תרצ"א

כז. רבי יהודה משה פתייה, מח"ס בית לחם יהודה, תש"ב

כז. רבי ירוחם נסים אלישר מבגדד

כז. רבי נחמן נתן קורנאל

כז. רבי חויתא שלי מחכמי ג'רבא, מח"ס מעשה חושב, תשי"ג

כח. רבי אברהם חיים עדס, תרפ"ה

כח. רבי דוד כהן הנזיר, תשל"ב

כט. רבי יעקב בירדוגו, מח"ס שופריה דיעקב

כט. רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים, תרס"ט

כט. רבי אליעזר זוסיא פורטוגל האדמו"ר מסקולען, תשמ"ב

כט. רבי יהודה לביא רב ראשי בטריפולי

כט. רבי יעקב ב"ר מנחם מנכין שולקס, תשכ"ו

ל. רבי חנוך הניך מאלסעק חתן האדמו"ר מבעלז, תרמ"ד

ל. רבי ראובן הכהן, תשמ"ט

רבי דוד נחמיאס, חבר ביה"ד במצרים, מח"ס מחנן דן, תרצ"ב