יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeדבר הרבעשבי מרפא

עשבי מרפא

מובא בסוף ספר חרדים, לאיש האלוקים רבי אליעזר אזקרי זצק"ל, דרכי תשובה לאדם על חטאו. ושם מביא מאות תעניות שיתענה האדם על סוגים שונים של עוונות וחטאים אשר חטא האדם. ומסיים את מאמרו בסיפור אשר שמע ממגידי אמת, על שר גדול במלכות קאסטיליאה, שיצא עם עבדיו לצוד צייד, ובתוך הריצה והרדיפה אחרי חיה מסויימת נעקץ השר ברגלו. הוא לא הרגיש ולא נתן ממש, אך בלילה הרגל התחילה לכאוב לשר. אך השר איש חזק היה ולא נתן את ליבו לכאב הזה, אך למחרת הכאב התחזק יותר והציק לו. וכך בערב היום השני כבר לא יכל לקום ממיטתו, וביום השלישי הגיע לסכנת חיים ממש.

מיד בכל הממלכה יצא הקולל: מי הרופא אשר יביא מזור ורפואה לשר הגדול הנאבק על חייו. מהר הגיעו כל הרופאים, וכל אחד ורפואתו בידו, מנסים להציל את השר. אך אף רופא לא הצליח להביא רפואה לשר הגדול ומצבו הלך והדרדר יותר ויותר עד אשר התייאשו כולם מן השר הגדול. והנה ממש בשעת יציאת נשמתו, נכנס אדם זקן ושאל מה כל הרעש וההמולה הזאת. ענו ואמרו לו: השר הגדול עומד ברגעיו האחרונים. שאל הזקן, מה מחלתו? סיפרו לו על העקיצה אשר נעקץ והדרדר המצב עד שערי מות. ביקש הזקן כמה דקות, יצא לשדה ואסף כמה עשבים, חזר מהר לבית, טחן אותם, ערבב אותם, ומיד רץ לשר והניח את רפואתו על הפצע. והנה, מצבו של השר התחיל להיטיב מרגע לרגע, כולם עמדו נפעמים איך זקן זה עמד והציל את השר הגדול, יותר מטובי הרופאים אשר במדינתו.

במעשה זה יש מוסר גדול ביותר, כל עבירה זה פצע אשר מזדהם ומזהם את נפש האדם ומביא את הנפש לבאר שחת, ולתקן את העקיצות של העוונות זה תיקון קשה ביותר. יש עבירות של תעניות של עשרות ימים ויש של מאות ימים ועוד היד נטויה על התיקונים על חטאים ועוונות. אך כמו שיש רפואות פשוטות של עשבים שמרפאות מחלות קשות, כך יש מצוות שהם תרופות שמרפאות את החולאים הקשים ביותר בנפש האדם. וכך מצאנו, כל השומר שבת כהלכתה מוחלין לו על כל עוונותיו! אדם חטא בחטאים הקשים ביותר, שמירת שבת מנקה ומטהרת את הנפש. אפילו עבד עבודה זרה כמו בדור אנוש – מוחלים לו על כל עוונותיו.

ויש עוד ענין, כאשר מבזים את האדם והאדם עומד איתן באמונה שלימה ובשמחה גדולה ואינו נותן לבזיונות לחדור אל ליבו אלא נשאר איתן ומקבל את רצון ה' בשמחה.

אלו העשבים הנראים פשוטים, שהם הרפואה השלימה לנפש האדם. ואם הבזיונות קשים ונוראים זה תיקון לדור כולו, הקב"ה מזמין לנו בחיים מצבים, שאם נדע להתנהג בהם נכון, אפשר להגיע למקומות נשגבים.

נחזק את עצמינו בימים אלו, ימים של התבוננות והכנה לקבלת התורה, ובעזרת ה' כאיש אחד בלב אחד נזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments