יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeמאמריםעצה רעה

עצה רעה

הנה, ימים אלו, מהקדושים ביותר הם לעם ישראל ואמרו חכמינו: "כל הפושט יד נותנים לו". אף הקב"ה, כמנהג זה נוהג כשפושטים יד לפניו, כעני דופק על דלת ומבקשים מלפניו "א-לי א-לי למה עזבתני", הקב"ה מושיע ומרחם ונותן את מבוקשנו.

אמרו חז"ל, שלהמן הרשע היו שלוש מאות שישים וחמש יועצים, כמניין ימות השנה, אך כל יועציו היו כקליפת השום, לפני עצותיה הרעות של זרש אשתו. אמרה זרש להמן בעלה: מרדכי מזרע היהודים הוא ולהורגו בדרך פשוטה, יהיה קשה לך ביותר ולכן, צריך אתה לבוא אליו בחכמה מרובה ביותר, ולחפש דרך שאף צדיק לא עמד בניסיון ובסכנת כליה כזו, משום שכל צדיק אשר עמד בסוג של סכנה וניסיון, התפלל ובכה להקב"ה ונושע ואז בנקל, מרדכי יתפלל ויזכיר את אותו צדיק שניצל מן הניסיון המסויים, ובזכותו אף הוא ינצל.

כבשן האש, אם תרצה להשליכו, חנניה משאל ועזריה ניצלו, יקרא בשמם ויושיעו ויגנו עליו; לגוב האריות, אם תשליכהו, כבר דניאל ניצל; לבית האסורים, יוסף הצדיק ניצל; אם תשליכהו למדבר אבותיו, פרו ורבו במדבר; אם תעוורו את עיניו, שמשון הגיבור כבר עבר דבר זה. לכן, צריך לחשוב דרך חדשה להכניע את מרדכי. ישבה זרש וחשבה ימים רבים ותיכננה, איך להכחיד את מרדכי ועימו, כלל עם ישראל, ובסוף, עלה בדעתה לתלות את מרדכי על עץ – זה דבר אשר לא נעשה לאף צדיק; עמדה ונתנה עצה להמן יותר מכל יועציו, לתלות את מרדכי על עץ.

וכך, בכל דור, ישנו המן וישנה זרש, אשר מחפשים הרס חדש ואחר, אשר לא היה קיים עד היום, להרוס את התורה, את החסד, את האלמנות, את היתומים, אך הקב"ה בונה דרך, בייסורים של צדיקים, לסלול לעם ישראל כח להתמודד במצבים כאלו ובסוף, אותו המן וזרש של אותו דור, במה שרצו להזיק לכלל עם ישראל, בזה הם בקרוב ינזקו! לכן, יש רגעים של צער, של עצבות, אך האמונה והביטחון בהקב"ה והיסוד אשר חקקו ובראו בטבע באמרת חכמנו חכמי הגמרא "כאשר זמם לעשות לאחיו כן יעשה לו ולאשתו". הקב"ה שומר בבית גנזיו, כל צער, כל אנחה, כל כאב, עולים לפניו כל פיות היתומים והאלמנות, כל מניעת לימוד תורה וכבוד שמים "א-ל נקמות ה' א-ל נקמות הופיע" פתאום, מופיע לאדם בדרך פתאומית, ממקום אשר לא ציפה, את עונשו על מעשיו הרעים והמכוערים!

אך צריך להקשות, מדוע דווקא על עץ זרש נתנה עצה לתלות את מרדכי? אפשר לפרש ולומר: כשזרש רצתה לשכנע את בעלה לעשות את הרע, מה תאמר, שכל מעשיה נובעים משנאה, מקינאה, מרוע אשר חקוק בנפשה, נפש טמאה?!!! זרש הלכה ואמרה: מרדכי מכשף הוא ואין דרכו דרך אמת, מקולקל במידות, מקולקל במעשים ולכן כל כוחו של מרדכי הוא מן הכישוף והדרך להתגבר על מרדכי, שרגליו לא יהיו על הקרקע, משום שידוע שכל כוחם של עושי הכשפים, כאשר עומדים על הקרקע, כפי שמצאנו בדברי הגמרא על רבי שמעון בן שטח, אשר בזמנו היו שמונים מכשפות באשקלון שהיו מזיקות לעולם. שלח רבי שמעון שמונים בחורים וציווה אותם, כשתגיעו לפני המכשפות, אל תתנו להם רגע פנאי, מיד תרימו אותם מהקרקע, כך לא יהיה בכוחם להזיק לכם וכך עשו וכך הוציאו להריגה את שמונים המכשפות.

ולכן, זרש ייעצה להרוג את מרדכי ולהשמיד את עם ישראל על ידי תליה על עץ, שלא יהיה חיבור לקרקע ולכן, מאותה עצה, אשר נתנה זרש להמן, כל פעם שהמן ראה את מרדכי יושב בשער המלך, הצטער צער גדול ואמר: הנה, שוב יושב על הקרקע ויש בכוחו כח כשפים ועל ידי זה מזיק לי, מזיק לפרנסתי, מזיק לחיי ושנאתו וקנאתו בערה בו והיה מכפיל ומשלש את שנאתו ורוע ליבו. אך אחרית דבר, מרדכי נתן כח לעם ישראל להתמודד גם עם צרות קשות מסוג זה! ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments