יום חמישי, מאי 30, 2024
Homeהלכותענייני נטילת ידיים: חלק א'

ענייני נטילת ידיים: חלק א'

ענייני נטילת ידיים רבים הם, ורבו החילוקים והמנהגים בדבר. נשתדל בע"ה להביא את הטעמים ואת ההלכה לגבי כל נטילה במהלך היום בתימצות ההלכה וביאורה מהספר "ילקוט יוסף".

בחלק זה נבאר את ענייני נטילת הידיים של הבוקר. תחילת יומו של יהודי צריכה להיות בקדושה, בטהרה, וקבלת עול מלכות שמים. וקודם שאדם יתחיל איזה שהוא עסק של תפילה או עיסוק אחר, מיד בקומו משנתו, עליו ליטול את ידיו. אך מדוע אנו נוטלים ידיים? למה נקראת פעולה זו "נטילה" ולא "רחיצה"? האם צריך כלי ולמה? נבאר זאת ועוד.

טעמים לנטילת ידיים שחרית

  • אומר הרא"ש, ידי אדם עסקניות הן. ועל כן, אדם ישן מוכרח שייגע במקום מכוסה שצריך נטילה (רגליו וכד'). וכאשר אדם מתעורר ראוי הוא שייטול את ידיו לפני קריאת שמע ותפילה, שכך תיקנו חכמים ליטול את ידיו לפני מצוות אלו.
  • אומר הרשב"א, אדם בקומו בבוקר נעשה כבריה חדשה. על כן אנו מודים לקב"ה ומשרתים אותו. וככהן שמשרת בקודש אנו מקדשים את ידינו לפני העבודה, התפילה. וכן הבין זאת הרשב"א מזה שאמרו חכמים שנטילץ ישיים שחרית מועילה לכל היום כולו, ועל כן מובן שצריך לנטילה שכזו.
  • אומר הזוהר הקדוש, אדם ישן שורה על ידיו רוח רעה. רוח זו מזיקה עד כדי שאמרו חכמים ייזהר אדם לא ליגוע בעיניו קודם נטילה.
  • אומר האורחות חיים, שגם אדם ער, בלילה שורה על ידיו רוח רעה.

"נטילה" או "רחיצה"

בגמרא מובא שהכלי שמשמש לטהרת הידיים נקרא אנטל (נטלא), ועל כן נקראת פעולה זו נטילת ידיים ולא רחיצה. משום שהיא על ידי כלי זה ולא כרחיצה אחרת.

סדר הנטילה

מכיוון שאחת מהסיבות לנטילה זו היא רוח רעה, מבואר שרוח זו יוצאת רק בצורה מסוימת. על-ידי שאדם רוחץ יד אחרי יד לסירוגין, הרוח נעקרת מיד אחת לשניה ומתמעטת. ודי בשלש רחיצות בכל יד בכדי לעקור אותה כולה. ומהטעם שהרשב"א הביא, שבגמרא מובא נטילת ידיים שחרית, מובן גם שנטילה זו אמורה להועיל גם לסעודות היום. ועל כן נטילה זו צריכה להיות בכלי דווקא, שלסעודה לא מועיל נטילה ללא כלי לכתחילה (וכמו שיבואר בחלק ג' של ענייני הנטילה).

יוצא מכך שסדר הנטילה הוא, שלאחר שמילא את הכלי, ייקח את הנטלה ביד שמאל ויטול את יד ימין, ואז ייקח את הנטלה ביד ימין ויטול את יד שמאל. כך יעשה שלש פעמים.

ברכת הנטילה

יברך קודם הניגוב: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים", שאף על פי שאינה מצווה דאורייתא, מצווה לשמוע בקול חכמים מדאורייתא.

אם אין כלי

ייטול ידיו בלי ברכה, ובמשך היום אם נזדמן לו כלי ייטול שוב.

ציטוט ההלכה מה"ילקוט יוסף"

בכל יום אחר שיקום ממטתו צריך ליטול ידיו במים בכלי, ויברך קודם הניגוב: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים". ואף על פי שמעיקר הדין אין צריך ליטול ידיו בכלי בנטילת ידים שחרית, מכל מקום כבר כתב מרן בשלחן ערוך, ש"טוב" להקפיד בנטילת ידים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידים לסעודה. וממילא גם לענין כלי וכח גברא יש להקפיד בזה, כדי שיוכל לברך על הנטילה. וכן המנהג. אולם מי שנמצא במקום שאין שם כלי ליטול את ידיו, יטול מהברז ג' פעמים לסירוגין. אך לא יברך "על נטילת ידים".

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments