יום שישי, יולי 12, 2024
Homeדבר הרבעניין יציאת מצרים

עניין יציאת מצרים

חזון יאשיהו – כ״ט בטבת תשע״ו

בכל חיי היהודי, עניין יציאת מצרים, מוזכר ושזור בכל מקום. וצריכים להבין, מדוע אנו מזכירים בכל זמן ובכל עת, את יציאת מצרים? ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה התורה הקדושה אומרת בפרשת שופטים: ״כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה׳ אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים״ והנה, אפשר לבאר הפסוק הזה ״כי תצא למלחמה על אויבך״ – איזו מלחמה היא זו? זוהי מלחמת האדם עם הסיטרא אחרא ומלחמת היצר הרע וחיילותיו ; ״וראית סוס ורכב עם רב ממך״ -עם רב ממך, זהו המעשים הרעים שאדם יצר ובנה כוחות רעים בעולם והם העוצרים והחוסמים אותו מלהתקרב לקב״ה ונלחמים בו בכל עניין ועניין. ואז באה התורה הקדושה ואומרת ״לא תירא מהם כי ה׳ אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים״ והנה אפשר לבאר ולומר מצאנו ששרה אימנו ילדה כבת 90 שנה והתורה הקדושה מהללת ומשבחת את הנס, שילדה בת 90, אך קשה, יוכבד ילדה את משה בת 130 שנה ומדוע לא משבחים ומהללים את הנס שנעשה עם יוכבד?! ומדוע אנו מהללים ומשבחים את קריעת ים סוף? הרי היו עוד מקרים כאלו הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור ורבי פנחס בן יאיר שקרע את הים כמה פעמים,  אם כן, מדוע מהללים ומשבחים את שרה על לידתה ואת קריעת ים סוף? למה לא משבחים ניסים כאלו ואחרים שנעשו, בעוצמה גדולה יותר? אלא שרה אימנו, היא הראשונה שנעשה לה נס ונפקדה
בגיל מבוגר וכן, קריעת ים סוף, זה הפעם הראשונה שנקרע הים בצורה כזו, ואחרי שנקרע פעם אחת, קל יותר שיקרע, או יפקדו נשים בפעמים הבאות.
ועל פי יסוד זה, יבואר עניין יציאת מצרים, בני ישראל היו בארץ מצרים, שקועים במ״ט שערי טומאה וכבר נכנסים לתוך ה-נ׳ ובמצב כזה, אין מציאות להיגאל ולהיוושע ואז הקב״ה פורץ את כל הגדרות ואת כל המסכים ובונה מסילות, לגאול את בני ישראל ולכן, בתורה הקדושה כתוב חמישים פעם, יציאת מצרים, ללמד ולחזק שהכח של יציאת מצרים, הוא כח חזק לשבר את כל החמישים שערי טומאה ומיום גאולת ישראל מארץ מצרים, נפתחו השערים לכל יהודי באשר הוא שם, לצאת מהמצר, קראתי יה ענני במרחב יה, משום שיציאת מצרים, סללה את הדרך ליהודי לצאת, מכל מצב הגרוע והשפל ביותר ולכן, התורה הקדושה אומרת: ״כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים״ – לא לפחד מאף מצב, ה׳ אלוקינו שהוציאנו מארץ מצרים וסלל לנו את הדרך הזו, יתן לנו כח לצאת מכל מצב.
ועל פי זה יובן, כל השליחויות ששלח הקב״ה את משה לפרעה, אפילו שהיה ידוע, שפרעה לא יקבל את השליחות והשליחות הזו נדונה לכישלון מתחילתה ולעת עתה, נידונה לכישלון, אך לדורות הבאים, נידונה היא לרווח והצלה ולמסילות בלבבם של כל עם ישראל להיוושע בכל מצב ובכל תקופה ולכן שובב״ים יוצאים בזמן של קריאת התורה, בענייני שיעבוד וגאולת בני ישראל ממצרים, משום שקריאה מעוררת את הזמן ובכל מצב שיהודי נמצא, אף אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך ה׳ ויביאך למקום מבטחים.
ישתדל יהודי בכל זמן להזכיר את יציאת מצרים ובכל תפילה שמתפלל לקב״ה מעומק ליבו יקשור את תחינתו ותשוקתו והשתפכות נפשו, בדבר המתאים לעניין בכל מעשי שיעבוד וגאולת בני ישראל מארץ מצרים.
ויהיו דברי אלו אשר התחננתי לפני ה׳, קרובים לפני ה׳ לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל.

 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments