יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבמה עניין שמיטה להר סיני?

מה עניין שמיטה להר סיני?

דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א ליום חמישי יא' אייר התשע"ו

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר"
ברש"י מה ענין שמיטה אצל הר סיני, אלא לומר לך מה שמיטה כלולותיה ופרטותיה מסיני, אף כל מצוות כולם.

והנה צריכים להבין, הרי פרשת שמיטה נאמרה בהר סיני, ובהר סיני זה היה מתן תורה. במתן תורה נפסקה זוהמתן של ישראל, ובני ישראל הגיעו לתכלית הנרצה, כמו שהיו לפני חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, שבטלה מיתה מן העולם והגיעו למדרגה גבוהה ביותר.

אם כך צריכים להבין, בשביל מה היה צריך לתת את מצוות שמיטה, הרי כעת שקיבלו את התורה בני ישראל הגיעו לדרגה הגבוהה ביותר, ואין אצלם יותר כל העניינים הרגילים שהיו עד עכשיו, כאשר הייתה מיתה לעולם. אם כך בשביל מה היה צריך את מצוות שמיטה?

אלא אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, בני ישראל במתן תורה הגיעו לדרגה כפי שיהיה לעתיד לבוא. ואיך יהיה לעתיד לבוא, אדם יעלה ויתעלה ויגיע למדרגה גבוהה, ואחרי שיגיע למדרגה גבוהה שוב ירד ושוב יצטרך לעלות, אך הירידה לא תהיה ירידה כמו של היום, שירידה שאדם חוטא ונופל ויורד למדרגות קשות וחמורות, ויכול לרדת לדברים קשים, אלא הירידה תהיה ירידה מידתית לתקופה המיוחדת של "מלאה הארץ דעה את ה'"(ישעיה יא, ט ) אם כך, גם בביאת המשיח יהיו זמנים של עליה ויהיו זמנים של ירידה, על פי כורח המציאות וכורח הזמן.

וכך הגמרא (במסכת סוכה) אומרת שגם לעתיד לבוא כשיבנה בית המקדש, ויצר הרע יעבור מן הארץ, הקב"ה ימשיך לדרוש מעם ישראל לעשות עזרת נשים ופירוד בין גברים לבין נשים. וכל המפרשים שואלים מדוע יצטרכו את הפירוד הרי לא יהיה יצר הרע, "בלע המוות לנצח"(ישעיה כה, ח ) ולא יהיה יצר הרע, אם כך בשביל מה יצטרכו את הפירוד?

אלא לא יהיה יצר הרע ,אבל בכל אופן יהיו זמנים של עליה וזמנים של ירידה. כך גם בענין שמיטת הארץ, בני ישראל היו אחרי מתן תורה והגיעו לדרגה הגבוהה ביותר, בכל אופן היה עניין של ביטחון ואמונה והשגה גבוהה שאפשר להשיג, וזמנים של עליה וזמנים של ירידה על פי כורח הזמן ההוא, ולכן היה צריך לתת את מצוות שמיטה וכל העניינים של הר סיני.

ולכן התורה מדגישה ואומרת מה שמיטה כלולותיה ופרטותיה מסיני, אף כל המצוות כולם. כך כל המצוות כולם גם לעתיד לבוא ישארו, וגם לעתיד לבוא יהיה מנין אחר לעליה וירידה, אבל לא ירד גם בירידה מתחת קו, שזה נקרא חטא ונקרא ירידה גדולה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments