יום שישי, יולי 12, 2024
Homeדבר הרבע"י אכילה כשרה ובברכות על האוכל לפני ואחרי זוכים לטהרת הנפש

ע"י אכילה כשרה ובברכות על האוכל לפני ואחרי זוכים לטהרת הנפש

אחי ורעי האהובים והחביבים ה' עליהם יחיו.

הנה בחיי האדם ישנם שתי סוגי מחלות מחלה חיצונית באברים החיצוניים, או חס ושלום מחלה פנימית באברים הפנימיים. מחלה חיצונית יותר קל להתמודד איתה ולהתרפאות ממנה, אך מחלה פנימית הקושי גדול יותר וההתמודדות קשה יותר.

ידע האדם שכך גם ברוחניות יש מצוות חיצוניות שהם תרופה ליצרים והתמודדויות חיצוניות, כמו נתינת צדקה ועוד מצוות חיצוניות שהם משפיעות השפעה חיצונית על החיצוניות של האדם. וישנם מצוות פנימיות שנכנסות לפנימיות האדם ומשפיעות על פנימיות‏ו.

וכדברי החתם סופר בתשובותיו, שאכילה יחידה שהיא מצוה מהתורה שנשארה לנו מזמן חורבן בית המקדש זו אכילת מצה. בימינו אין לנו קרבנות שיש מצוה באכילתם, רק מצות אכילת מצה, זו האכילה היחידה המחוייבת מדאורייתא, וכדברי הרמב"ן והגר"א שכל אכילת כזית מצה בפסח היא מצוה קיומית.

וידוע על צדיקים וקדושים שבליל הסדר בשעת אכילת המצה היו אומרים לתלמידיהם שמרגישים הם טעם של קרבן הפסח במצה. המצה שנכנסת לתוך גופו של האדם, ונבללת בגופו לתקן את כל הפנים של האדם ולזכך את הפנימיות מכל מחלות הפנימיות הרוחניות והגשמיות.

ואכילה קדושה זו שאוכלים פעם בשנה משפיעה שפע רב לכל ימות השנה. ולכן יכין את עצמו בימים קדושים אלו, לפני החג, להיות כלי קיבול להכניס את הקדושה של המצה לפיו, שתכנס לגוף נקי.

גוף שנזהר באכילה כשרה, גוף שנזהר בדקדוק בכל ענייני הכשרות והברכות לפני ואחרי האכילה הוא משכן ראוי להכניס לתוכו תרופה רוחנית, המרפא ומטהרת את הנפש.

הקב"ה יזכנו לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments