יום רביעי, מאי 29, 2024
Homeדבר הרבעודם מדברים ואני אשמע

עודם מדברים ואני אשמע

לכל ידידינו ואהובינו היקרים.

אמרו חכמינו זכרונם לברכה: כל השערים ננעלו חוץ משערי תפילה וכח התפילה הוא הכח הגדול ביותר אשר אין לשער ואין לתאר עד היכן תפילה מגעת. אך זאת לדעת כי בשעת התפילה חייב האדם להיות בשמחה גדולה. אם האדם רוצה לבדוק אם תפילתו התקבלה או לא, ירגיש בליבו. אם יש שמחה, סימן שתפילתו התקבלה ואם עצבות מקוננת בליבו, סימן שתפילתו לא התקבלה.

וידוע המעשה המובא על דוד המלך כאשר פלישתים תפסוהו ודוד הצטער צער גדול ביותר והגיע עד לדכדוכה של נפש. מספר הנביא כאשר הביאוהו לפני המלך, דוד עשה עצמו כמשוגע ואז המלך שיחררו.

נשאלת השאלה: הרי כולם ידעו שדוד מלך ישראל חכם נבון ואיך ברגע אחד נעשה למשוגע?.  אלא דוד כשנשבה היה בצער גדול מאוד וכשאדם בצער אינו יכול להשיג שום השגה וגם תפילתו אינה מגעת לכסא הכבוד.

בכדי להיוושע חייב יהודי להיות בשמחה, כמאמר חז"ל "עבדו את ה' בשמחה". ולכן דוד ניסה להיות בשמחה ולא יכל מהצער שבו נמצא. על כן עשה עצמו כמשוגע. דוד המלך עשה מעשה ליצנות לשמח עצמו וכך נכנס לשמחה ועל ידי השמחה זכה לישועה ונעשה כלי קיבול כדי שתחול עליו הברכה הגאולה והישועה.

ולכן חודש זה חודש אדר, הכח בו גדול מאוד ובכח השמחה נפתחים שערי הישועה ונהיה האדם כלי קיבול לכל הישועות. על כן בימים אלו, שנקבע בהם שמחה, על כל אחד ואחד להתחזק בתפילה ובתחינה מבורא עולם על כל עניין ועניין המציק לאדם בחייו.

ויידע האדם שישנם שלוש דרגות בתפילה, כדברי הגמרא במעשה בשמואל. אשר גזר תענית על שנת בצורת אשר הייתה וכל הקהל התכונן למחר לתענית והנה בלילה לפני התענית נפתחו שערי שמים וגשם רב החל לרדת וכל הבצורת חלפה. כשראה זה שמואל החל לבכות ולהצטער. שאלו אותו: מדוע בוכה ומדוע מצטער? ענה ואמר: אנחנו דומים לבן שבא לבקש מאביו טובה ולפני שביקש, האבא לא רצה לשמוע ונתן לו את משאלתו. כך אנו רצינו לבקש גשם ולפני שביקשנו, הקב"ה הוריד גשם. וכך היה לעוד שנה. הגיעה שנת בצורת נוספת וקבע שמואל יום תענית ותפילה ומיד בסיום התענית נפתחו שערי שמים וירד גשם. שוב הצטער שמואל: מדוע הקב"ה לא הוריד בזמן שביקשנו ולמה רק אחרי התענית. שוב הייתה שנת בצורת קבע שמואל תענית ובתוך התפילה ירדו גשמים. זו המעלה הגדולה והטובה ביותר "עודם מדברים ואני אשמע״.

זה מה שמצאנו במגילה: "מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני". בן יאיר- האיר את פני ישראל בתפילתו. בן שמעי- שמע קל את תפילתו. בן קיש- איך שנקש בשערי שמים נפתחו לו השערים וזו המעלה הרמה והגדולה.

יעזור הקבה ובע"ה בעודם מדברים ואני אשמע , נזכה לכל הישועות בקרוב ממש.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments