ספר תורת הנפש

torat_hanefesh_inside

בס"ד יוצא לאור ספרו החדש של כבוד מו"ר עט"ר הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א תורת הנפש.

למעוניינים בקבלת הספר ניתן לפנות להנהלת הישיבה בקרבת מגוריכם או על ידי מילוי טופס קצר זה.