פרויקט חדש – קריאת ספר דברים יחד

header"ולכן ידע האדם, כאשר רוצה לפתוח את שערי שמים בעדו ובעד ביתו, ובעד כלל עם ישראל ילמד ביחיד או ברבים את כל ספר דברים, ואם ברוב עם הדרת מלך או במתי מעט יקראו ספר דברים, ויכוונו לשבר את כל המסכים המבדילים, כך יפתחו שערי שמים לתפילתינו ולבקשתינו, ועל ידי זה יושפע שפע רב מכל העולמות." (לקריאת המאמר המלא מכבוד האדמו"ר שליט"א)