יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבספירת העומר / ערבים זה לזה

ספירת העומר / ערבים זה לזה

לאחי ורעי ה' עליהם יחיו.

הנה זמן זה זמן רגיש בשנה, תלמידי רבי עקיבא מתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה. וצריך להבין, על זה שלא נהגו כבוד ימותו עשרים וארבע אלף תלמידים?.

והנה חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול שכל יהודי חייב לשים מול עיניו. "כל ישראל ערבים זה לזה" ויש קשר הדוק וחזק בין כל עם ישראל וגם הקשר הזה יש בו דרגות, יש אנשים אשר קשורים והדוקים וכל מעשה של אחד משפיע על חברו בטוב וחס ושלום ברע. וידוע המעשה ברבנו הבעל שם טוב אשר באחד הימים נכנס אליו אחד מתלמידיו ואיך שנכנס הבעל שם טוב התחיל לצעוק עליו: רוצח למה רצחת. אמר התלמיד: רבי הגדול חס ושלום רצחתי מדוע כך הרב אומר לי?. הבעל שם טוב אמר לו: ביום פלוני בשעה פלונית כעסת בביתך, הודה התלמיד ואמר: כן, אמר לו הבעל שם טוב: תבדוק באותו יום ובאותה שעה היה רצח במקום פלוני ותדע לך שאתה ואותו רוצח מאותו שורש של נשמה ומתי שכעסת השורש שלו גם הזדעזע והתאוה, והרצון לרצוח נכנסו בו וכך בקלות קם והרג ולכן גם לך יש חלק ברצח הזה.

וידע האדם שכאשר עושה טוב משפיע על יהודים רחוקים אשר הם משורש נשמתו לעשות טוב וכאשר עושה רע מדרדר יהודים אשר הם משורש נשמתו לעשות רע. ולכן, תלמידי רבי עקיבא היו משורש נשמה אחת וכאשר נשמה אחת לא נוהגת כבוד יש הדרדרות לשניה ולשלישית וכך כל החבורה הקדושה של רבי עקיבא מתו בזמן הזה.

ולכן איש לרעהו יאמר חזק, נחזק עצמנו באהבה ואחוה שלום ורעות ועם כל הנסיונות הקשים והמרים אשר אנו עוברים נעמוד איתנים וחזקים. הרבה אנשים חושבים שמבינים ויודעים כל מה שקורה איתנו בשנים האחרונות, אך גם הקרובים ביותר לא יודעים הצער והיסורים המרים והקשים אשר עוברים בשנים האחרונות. הנה היום פה באמריקה שמענו את אשר היה והאנשים אשר עמדו על נפשנו יד ה' הייתה בהם, אין בליבנו שום שמחה, חמש שנים בבקר היינו בוכים מי יתן לילה ובלילה בוכים מי יתן יום.

הקב"ה נותן לאדם יסורים קשים ונאמנים, קשים מובן אך מה זה נאמנים?, אלא אומרים חז"ל; נאמנים מתי הם יסתיימו. כמו שהצער הבלתי נגמר הסתיים היום פה באמריקה והאמת יוצאת לאור, בטוחים אנו שגם בארץ הקודש האמת תצא וגם אם יארך זמן, פה חיכינו חמש שנים ובסוף יצאה. הקב"ה רואה ויודע וישועת ה' כהרף עין. מקבלים על עצמנו ביום זה שהוא יום עם משמעות עצומה עבורינו, למסור נפש בכל הכח ולחזק את הישיבות הקדושות ולחזור בכוחות עצומים להגדיל תורה ולהאדירה.

ובכל הזמנים הקשים היה מול עינינו המעשה בשלושה מהגאונים רבי שמואל בן חופני ורבי חנוך ורבי חושיאל שנשבו בידי אכזרים הם ונשותיהם ושמו הגברים באוניה אחת והנשים באוניה שניה ועינו והשפילו אותם בצורה החמורה והקשה ביותר והנשים הרגישו שרוצים לחללם, צעקו לבעליהם האם נטבעי הים יזכו לתחית המתים, ענו הגאונים לנשותיהם כתוב בפסוק: "אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצולות ים". (תהילים ס"ח כ"ג). שגם הנטבעים בים יקומו לתחיית המתים. באותו הרגע קידשו הנשים שם שמים בעוז ובגבורה וקפצו למים ומסרו נפשם הטהורה לבורא עולם. ואותם הגאונים נמכרו לעבדים בשלושה יבשות והם גדולי הגאונים שהקימו וחיזקו את התורה והאמונה בעם ישראל.

בע"ה נעמוד איתנים ונעבור התקופה הזו בעוז ותעצומות ונכפיל ונשליש ונגדיל הדברים ובבוא היום, כמו שפה אמרנו הדברים והקניטו והכפישו, בסוף האמת יוצאת. וכך בארץ הקודש אמת מארץ תצמח ויובן כמה שפיכות דמים וסכנת חיים גרמו. מתפללים ומצפים לישועה קרובה.

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments