יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבספירת העומר - ימים שבין פסח לשבועות

ספירת העומר – ימים שבין פסח לשבועות

לאחי ורעי האהובים והחביבים, ה' עליהם יחיו.

הנה עלה בדעתנו להקשות: אנחנו סופרים בימים אלו ספירת העומר, ורואים דבר פלא – סופרים את הימים ואחרי זה חוזרים וכופלים את השבועות, וקשה: אם סופרים את הימים, מדוע צריך לספור את השבועות, ואם סופרים את השבועות מדוע צריכים לספור את הימים?

ואפשר לבאר ולומר, הנה מצאנו בבריאת העולם שבכל יום נאמר: "וירא אלוקים כי טוב", ומלבד זה בסוף הבריאה ביום שישי מצאנו: "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" (בראשית א'לא'). ‏וקשה, מדוע היה צריך לכפול ולחזור לומר ביום השישי שוב שאלקים ראה את כל הימים בטוב?

אלא אפשר לבאר יסוד גדול, האדם חייב למדוד את חייו בשתי צדדים, מצד אחד האישי והפרטי, בינו לבין עצמו, ומצד שני הכללי, של כלל העולם וכלל עם ישראל. אסור לראות את העולם במבט פרטי בלבד או במבט כללי בלבד, צריך להסתכל בשתי ההיבטים ובשני הראיות.

והנה ימים קדושים אלו ימי ספירת העומר, ימים שבין פסח לשבועות – הם ימים פרטיים וימים כלליים.צריך האדם לראות ולהסתכל בעיניים הפרטיות וכן בעיניים הכלליות. וזה החזרה שחוזרים בספירת העומר – ימים לפרט ושבועות לכלל, וכן בבריאת העולם על כל יום בפרט נאמר "טוב”, וגם בסוף הבריאה לכלל נאמר "טוב מאוד”.

‏והנה רוצים אנו לשתף את אחי ורעי ברגשי ליבי, עושים אנו את דרכינו עכשיו לארץ הקודש בדעה צלולה ומפוקסת, וכל רגע פנאי שיש לנו חוזרים ומשננים וחוזרים ואומרים: לשם יחוד קודשא בריך הוא וכו' הרי אני מקריב את כולי למען כלל עם ישראל, למען הפרט והכלל, ויודעי חן מבינים טוב כל מילה למה אנחנו מתכוונים. 

הצער והיגון של השש שנים האחרונות, אפילו טובי הלוחמים לא היו יכולים לעמוד בהם, אך אנו רואים מול עינינו את הישיבות הקדושות, את האלמנות והיתומים, הבית תמחוי, הקימחא דפיסחא,החלוקה בערב ראש השנה, המאות אלפים של יהודים שנמנע ממנם השיעורי תורה, והרי אני מוסר נפשי כפרה על כלל עם ישראל, על כל יהודי ויהודי.

עוברים אנו ימים ושעות קשות בבריאות, עם יסורים קשים ביותר ודאגות קשות ביותר. בליל הסדר היינו מתבוננים בילדים הקטנים שנולדו לנו אחרי שנים של יסורים, ודמעות קשות וחנק היה בגרוננו,אך בטוחים אנו במי שעמד עם אבותינו ואיתנו, שנצא בבריאות איתנה ויזכנו הקב"ה להגדיל ולהרחיב את התורה הקדושה.

וכפי שנדרתי בקטנותי: אם יהיה ה' עמדי, אמסור את נפשי למען הכלל לשם שמים, כך מחזקים השבועה אשר שרירה וקיימת: אם יעמוד איתי המלאך רפאל וישמרני בדרכיך ויצילני מן המזיקים האכזריים, כל חיי יהיה ביותר נדר למען הכלל.

יעתירו בעדי ובעד ביתי ובע"ה נראה ישועת ה', בבריאות איתנה ובהצלחה מרובה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments