יום שלישי, מאי 21, 2024
Homeמאמריםמעשה בשועל

מעשה בשועל

מובא בחז"ל: מעשה בשועל, אשר ראה כרם של ענבים עם ענבים משובחים ביותר ותאוותו גברה בו, חיפש השועל חור בגדר בכדי להיכנס להשיג את זממו, לאכול ולשבוע מן הגזל, אך לא מצא. והנה אחרי תחבולות רבות מצא חור צר ביותר להכנס לתוך הכרם, ניסה לדחוק ולדחוף את גופו בכל כוחו עד שלאחר מאמצים מרובים הצליח לחדור לתוך הכרם. שמח השועל שמחה גדולה, במשך ימים רבים אכל וכילה את כל הענבים המשובחים והרגיש בנפשו שהגיע לתכלית ולשמחה המרובה ביותר אשר שועל יכול להגיע. והנה כשהסתיימו הענבים מן הכרם, ביקש לצאת מן הכרם ולהמשיך את חייו, אך כשניסה לצאת מן החור לא הצליח, גופו התרחב ביותר מכל המאכל אשר אכל. הצטער השועל צער גדול ובכל כוחו ניסה שוב לצאת אך דבר זה לא התאפשר, הבין שרק לאחר שלא יאכל ימים רבים מאוד יוכל לצאת מהחור שנכנס.
כך רואים בחוש ממש, כל אותם אנשים, אשר תאוותם בערה בהם ולא יכלו לשלוט על יצרם ונתנו לתכונות הרעות לשלוט על עצמם, אולי חשבו שהנה נהנו ושמחו, אך לבסוף, החזירו את כל אשר לקחו ויצאו בחרפה ובבושה ובאות כלון, להם, לזרעם ולזרע זרעם.

לכן, "סוף מעשה במחשבה תחילה". וככל שיפליג אדם ברשעותו, בחטאיו וברוע לבבו, ישלם כפל כפליים. וידע שאין מציאות בעולם לעשות רע והזמן יחלוף בלי חטא ועונש.
לכן, יזהר האדם וישמר האדם לא ליפול אחרי יצרו. הנה, ידע האדם, מרגע שנולד לעולם, מחפש הוא דבר אשר לעולם אינו מוצא את הדבר שמחפש בגשמיות. למצא את אשר מחפשים, אפשר למצא רק ברוחניות, העשיר מחפש כל חייו ואינו מוצא, העני מחפש, הבריא מחפש והחולה מחפש ומה שמחפשים נמצא רק ברוחניות. כמה שישביע את יצרו, ירעב יותר, כמה שיחשוב שיהיה לו וזה יספקו, ימצא שזה הרעיבו יותר. כשנולד לעולם, האדם נכנס למלחמה ולחיפוש אשר אינו נעצר, מי שיש לו מנה רוצה מאתים.

וידוע הסיפור  על אלכסנדר הגדול, אחרי שכבש את כל העולם נכנס לחדר וסגר על עצמו, חיפשו אותו חייליו וקציניו ולא מצאו אותו, פחדו שמא קרה לו דבר רע. נכנסו לחדר ומצאו אותו מתייפח מבכי, עמדו ושאלו אותו: מדוע, מה קרה, למה הבכי הגדול הזה, הרי צריך לשמוח, השיג את מבוקש  וכבש את העולם כולו?!.
עמד ואמר להם: כל עוד הייתי במלחמה ובדאגות ובסכנות, התמודדתי עם זה וגם חיפשתי להגיע לדבר אשר לא הגעתי. כעת הגעתי, השגתי, כבשתי את העולם כולו, אך כעת אין לי מה לעשות ואני רואה שנשארתי במקום שהייתי ועדיין סקרן לדברים שאני לא יודע מה הם.
לכן צריך להזהר האדם ולחשוב טוב, סוף מעשה במחשבה תחילה. לאן נכנס, מה עושה? הסקרנות אשר לוקחת את האדם, להזהר שלא תיקח אותו למקומות לא נכונים. התאוות והרצונות, לדעת איך ליישרם עם המותר על פי התורה, על פי הכללים הנהוגים במקום מושבך, בקהילתך. ואם לא, סוף האדם לצאת, כפי שיצא השועל מן הכרם, ערום וחסר כל.

היצר הרע קשה ביותר, האדם צריך איזון איך לשלוט על יצרו. ישאל האדם: איך ימצא את האיזון?.
ואפשר ללמוד מן המעשה במלך גדול, אשר היו לו שני חברים טובים והמלך אהב אותם מאוד מאוד. אך שני האנשים חטאו חטא גדול לממלכה וגזר דינם היה חייב להיות הוצאה להורג. המלך הצטער מאוד אך אין הוא ידע איך הוא יכול לעזור, משום שמי שחטא חטא כזה חייב לצאת להורג. המלך חשב, איך אפשר להציל את ידידיו ולהשאר נקי ושלם כלפי נתיניו וממלכתו?. חשב והנה עצה טובה עלתה בדעתו: לשים חבל דק בין שני בנינים גבוהים ולבקש משניהם לעבור מעל החבל, מי שיפול ימות ומי שיעבור ניצלו חייו.
וכך עשו, שמו חבל דק והנה הראשון עבר והגיע לצד השני וניצל. חברו שהחל לעבור כעת בפחד ואימה גדולים, צעק לחברו: חברי הטוב, אני בבהלה גדולה תיתן לי עצה, איך אתה עברת וניצלת, ענה החבר: כל פעם שהרגשתי שאני עומד ליפול לצד אחד, נטתי את עצמי לצד השני וכך ניצלתי.

וזהו יסוד גדול בחיי האדם,כאשר מרגיש ורואה שעומד ליפול לאכזריות, יטה מאוד לרחמנות. וכן אם רואה שעומד ליפול לרחמנות אסורה, בגדר כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר לרחמנים, יטה לכיוון הקושי וכך לכל עניין. וזו הדרך אשר יוכל להנצל ולעבור את הגשר הצר של החיים, עם הסכנות המרובות אשר כל רגע מהחיים עומדים בו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments