יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבסוד גילגול האדם

סוד גילגול האדם

לאחי ורעי היקרים ה' עליהם יחיו:
מובא במדרש רבה כאשר זימרי לקח את המדינית, אמר זימרי למשה האם המדינית הזאת אסורה עלי או מותרת? אמר לו משה אסורה. אמר לו זמרי: ואשתך צפורה גם היא מדינית, מי התיר לך אותה זו מדינית וזו מדינית?. התחילו כולם בוכים, אמר הקב"ה למשה, משה היכן חוכמתך שאמרת דבר והבלעת אל קרח ועדתו ועכשיו אתה בוכה?
וצריך להבין מה הקשר בין הרגעים הקשים האלה אשר עמד משה בפני כל עם ישראל וזמרי עומד בחוצפה מטיח במשה רבנו דברים קשים לבין מעשה קרח ועדתו .

אפשר לפרש ולומר יסוד גדול, אשר לימוד גדול צריך ללמוד ממנו לחיינו. הגמרא בברכות אומרת: שאל משה רבנו את הקב"ה, מדוע יש צדיק שטוב לו ויש צדיק שרע לו ,וכן יש רשע שרע לו ויש רשע שטוב לו ?
אמר לו הקב"ה צדיק בן צדיק זה צדיק שטוב לו, צדיק בן רשע זה צדיק שרע לא, רשע בן רשע זה רשע שרע לו ,רשע בן צדיק זה רשע שטוב לו. שאל משה רבנו את הקב"ה והלא כתוב לא ימותו בנים על אבות? ענה לו הקב"ה צדיק וטוב לו זה צדיק גמור ,צדיק ורע לו זה צדיק שאינו גמור, רשע וטוב לו זהו רשע שאינו גמור ,רשע ורע לו זהו רשע גמור.

והנה צריכים להבין את עומק הדין ודברים בין משה רבנו לבין הקב"ה, ואפשר לבאר ולומר הנשמה של האדם באה לעולם כדי לתקן ולהשלים את עצמה, כאשר הנשמה לא הספיקה להשלים את תיקונה בפעם אחת, חוזרת ומתגלגלת לעוה"ז פעם שניה ופעם שלישית כדי להשלים ולתקן, וזה סוד השוני בין אנשים אחד עשיר אחד עני אחד חכם אחד פחות ,מדוע השוני הזה? משום שכל נשמה באה לעולם להשלים את תיקונה ולכל אחד התיקון הוא תיקון אחר. אחד התיקון הוא על ידי עושר, אחד על ידי עוני, אחד על ידי חולי וכו' וכו'…
וידועים דברי האר"י הקדוש, שביאה ראשונה של האדם, הנשמה נקראת אב. גלגול שני האדם נקרא בן. וכן בוידוי אשר מתוודה האדם אומרים: אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. נקשה אם הוא חטא מדוע יאשים את אבותיו שחטאו? אלא אבותנו הפרוש הוא: הגלגול הראשון של נשמתו שזה האב אשר גרם לו לעבור את התיקון. כך אנו אומרים בימים נוראים ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. מדוע צריך לפתוח את ספרי המתים? די לנו בספרי החיים. אלא ספרי המתים על הגלגולים הקודמים
וזה עומק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.
דרשו חז"ל אל תקרי משפטים אלא גלגולים, כל משפט וכל צרה הבאה על האדם, שורשה בא מגלגול הקודם ולכן כאשר האדם מתמודד עם צרות בעיות קשיים ח"ו מחלות, ידע האדם שאלה תיקונים מגלגולים קודמים וחייב האדם להשלים ולעשות את הטוב ביותר שלא יצטרך לחזור לעוד גלגול.

ועל פי יסוד זה נבין עניין משה רבנו וצפורה וקרח.  המות הראשון אשר היה בעולם היה הריגתו של הבל על ידי קין ושורש מחלוקתם הייתה מי יתחתן עם התאומה הנוספת שנולדה, ועל זה קם קין והרג את הבל . משה רבנו היה תיקון של הבל אמרו חז"ל איש מצרי אשר היכה משה וכיסהו בחול היה גלגול של קין, קרח היה גלגול של קין, ויתרו היה גלגול של קין, וצפורה הייתה גלגול של אותה תאומה שעליה נשפך דמו של הבל, ולכן הייתה צריכה לחזור בגלגול להתחתן עם משה רבנו שהוא גלגול הבל ולכן כאשר זמרי שאל את משה מדוע אתה מתחתן עם המדינית? היה צריך משה לענות לו שהגלגול שלו זה התיקון שלו ,לכן אמר הקב"ה למשה למה אתה לו עונה לו כמו שענית לקרח, כשם שקרח היה תיקון כל אשר היה איתו כך, כל אשר היה עם איש מצרי ועם יתרו ועם ציפורה זהו תיקון וגלגול מדורות קודמים.

ידוע שזמנים אלו בשנה צריכים זהירות גדולה! והרבה דברים אשר הם גלגולים ותיקונים מתעוררים בזמנים אלו, נשתדל לקבל את הכל באהבה למתק את הדין להרבות במצוות ומעשים טובים

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments