יום רביעי, מאי 29, 2024
Homeהלכותסדר הנהגת האדם בלבישת בגדיו

סדר הנהגת האדם בלבישת בגדיו

‎כתב רבינו הטור, והביאו מרן השלחן ערוך (סי' ב). שגם כאשר האדם נמצא בחדרי חדרים לבדו, לא יאמר לעצמו, "הנני בחדרי חדרים מי יודעני ומי רואיני"? כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. ולכן כאשר האדם מתלבש בחדרו, עליו להשתדל לשמור על צניעותו כמה שיוכל, שלא יעמוד כשאינו לבוש בחדרו. (מה שאין כן בחדר האמבטיה וכדומה, כשאין ברירה).
‎  
כשלובש בגדיו, יזהר שלא ילבש שני בגדים ביחד, מפני שעל פי דברי המקובלים, מביא הדבר לכך שישכח תלמודו. אולם לפשוט שני בגדים יחד, מותר. ויש מחמירים גם בזה, שלא לפשוט שני בגדים יחד, ותבא עליהם ברכת טוב. וענין זה מצוי מאד כשפושט את המעיל והז'קט יחד. 
  
כתב עוד מרן השלחן ערוך, ידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו, שלא יהפוך הפנימי לחוץ, (כלומר שלא ילבש בגד הפוך). שכן אמרו בגמרא (שבת קיד.) אמר רבי יוחנן, איזהו תלמיד חכם שמחזירין לו אבידה בטביעות עין? (מי הוא המוגדר תלמיד חכם שאפשר להחזיר לו אבדה אפילו בלי סימנים, כי סומכים על דבריו), זהו המדקדק בחלוקו להפכו כדרכו. ואף על פי שלא נזכרה מעלה זו בגמרא אלא לגבי תלמיד חכם, מכל מקום הביאוהו הפוסקים גם לגבי כל אדם.
‎ינעל מנעל ימין תחילה, ולא יקשרנו, ואחר כך ינעול של שמאל ויקשרנו, ויחזור ויקשור של ימין. מפני שבכל עניין יש להקדים ימין תחילה, חוץ מקשירת שרוכי הנעלים, שבה יש להקדים את שמאל תחילה. וכן מי שנועל נעלים שאין להם שרוכים, עליו לנעול את נעל ימין תחילה ואחר כך את נעל שמאל.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments